VÁLTOZÓ VILÁG

1995 óta

ÚTMUTATÓ

1991 óta

TREND-VÁLTÓ

1992 óta

ÉRTÉK-REND

1992 óta

MOST, VALAMIKOR

Az idők kezdete óta

EMBERHIT

ÉLETÚTMUTATÓ

Változó Világ Mozgalom

 

A mai nap, részletesen  

Támogatásod?

Számít!

 

Életrajzok

Ajánló bibliográfia: valaha élt emberek felelevenednek

Történelem | Jog | Életmód | Földrajz | Kultúra | Egészség | Gazdaság | Politika | Mesterségek | Tudományok

 

Egyéni keresés

 

Az a nagyszerű az emberben, hogy soha nem veszíti el a bátorságát és a kedvét; újra és újra kezdi, mert tudja, hogy fontos és érdemes újrakezdenie.

Ray Bradbury amerikai író (1920–2012)

A világ bölcsessége :: A népek bölcsessége :: A világ bölcselői

ÉLETRAJZOK

 Valóságos, már nem élő magyar és külföldi személyekről szóló életrajzi művek ajánló bibliográfiája

D

  

A

B

C

CS

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

SZ

T

U

V

Z

 

 

Felfedezett új életrajzi regényt?

Kérjük, jelezze!

Például: itt

 

Az olvasás

A könyvek

Mutasd meg könyvtáradat...

A közkönyvtárak

A szakkönyvtárak

Az iskolakönyvtárak

Könyvesboltok

Könyvszigetek

Könyvesfalu

 

Beszélgetések az Új Kertben

Kompetencia

Kreativitás

Tehetség

Boldogság

 

A  VÁLTOZÓ VILÁG

köteteinek nagy része megvásárolható az ország két legnagyobb könyvkereskedőjénél online, ingyenes átvétellel az általad kiválasztott könyvesboltban vagy házhozszállítással.

Libri

 

Líra

A kiadónál az összes cím is megrendelhető, akár személyre szabott változatban. Hála a digitális nyomtatásnak, az éppen elfogyott címek is kaphatók rövid határidővel.

Kiadó

 

 

Daguerre, Jacques Mandé (1887 – 1851), festő, fizikus

Szilágyi Gábor: Daguerre: A fényképészet felfedezésének története. Budapest 1987, Gondolat, 222 p., 64 t.

 

Dalí, Salvador (1904 – 1989), spanyol festő

Descharnes, Robert: Salvador Dalí, 1904-1989. (Ford. Steiger Kornél.) Köln – Budapest Taschen – Kulturtrade, 224 p., ill.

Genzmer, Herbert: Salvador és Gala Dalí A festő és a múzsa. (Ford. Tandori Dezső.) Budapest 2000, Glória, 168 p., ill. (Híres párok.)

Gibson, Ian: Salvador Dalí botrányos élete. (Ford. Kada Júlia.) Debrecen 1999, Aquila, 809 p., [96] t.

 

Damjanich János (1804 – 1849), honvéd tábornok

Hamvay Ödön: Damjanich János élete története és szemelvények nejéhez intézett leveleiből. (2. kiad.) Budapest 1909, Budapesti Hírlap, 191 p., 3 t.

Ordas Iván: Damjanich tábornok. Történelmi regény. (Ill. Szecskó Tamás.) Budapest 1971, Móra K., 236 p.

 

D'annunzio, Gabriele (1863 – 1938), olasz költő

Tombor Tibor: A vér és vas költője. Gabriele D'annunzio élete. Budapest [1943], Singer-Wolfner. 332 p.

 

Dante, Alighieri (1265 – 1321), olasz költő

Barbi, Michele: Dante. (Ford. Sándor András. Budapest 1964, Gondolat, 137 p., 4 t.

Boccaccio, Giovanni: Dante élete. (Ford. Füsi József, bev. Oláh Tibor.] Bukarest – [Budapest] 1986, Kriterion – Európa, 150 p. (Téka.)

Papini, [Giovanni]: Dante. (Ford. Gáspár Miklós.) Budapest [1936], Rózsavölgyi. 334 [2] p.

 

Dareiosz (i. e. 550 – 486), perzsa uralkodó

Jan, Vaszilij [Grigorjevics]: Őrtüzek a pusztán. [Történelmi regény.] (Ford. Gellért György. [Ill.] Boromissza Zsolt.] Budapest – Uzsgorod 1965, Móra Kiadó – Kárpáti Kioadó, 340 p.

 

Darwin, Charles (1809 – 1882), angol természettudós

Darwin, Charles: Egy természettudós utazása a Föld körül. (Ford. Fülöp Zsigmond.) Budapest 1996, Kossuth, 191 p.

Hilscher, Eberhard: Tűzföld, hahó! Mr. Darwin felfedezése. [Regényes életrajz.] (Ford. Tarr László., ill. Rogán Miklós.) Budapest 1962, Kossuth, 246 p.

Vámos Magda: Így élt Darwin. (2. kiad.) Budapest 1981, Móra K., 210 p., ill. (Így élt...)

 

Daumier, Honoré (1808 – 1879), francia festő

Jordan, Robert: Daumier. [Életrajzi regény.] (Ford. Lontay László, versford. Szabó Ede). Budapest 1976, Európa, 519 p., ill. (Századok, emberek.)

 

Dávid (? – i.e. 962), izraeli király

Kovács Imre: Dávid. [Ótestamentumi regény és korrajz.] (2. kiad.) Budapest 1976, Ref. Zsinati Iroda Sajtóoszt., 253 p.

Wohl, Louis, de.: Isten hírnökei. Dávid király. [Regény.] (Ford. Viz László. 2. kiad.) Budapest 1986, Ecclesia, 264 p.

 

Davis, Sammy, Jr. (1925 – 1990), afroamerikai énekes, táncos, filmszínész

Várkonyi István: Sammy Davis, Jr., 1925-1990. Budapest 1990, Griff Kontinent Kft, 150 p., [30] t.

 

De Sica, Vittorio (1902 – 1974), olasz filmrendező, színész

Karcsai Kulcsár István: Vittorio De Sica. Budapest 1979, Gondolat, 182 p., ill. (Szemtől szemben.)

 

Deák Ferenc (1803 – 1876), reformpolitikus, miniszter, államférfi

Ferenczi Zoltán: Deák élete. Budapest 1904, Akad., 1-3. köt. (A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadóvállalata U. F. 58-60.)

Király Béla: Deák Ferenc. (Ford. Péter Katalin.) Budapest 1993, Szépirod. K., 193 p. ill., térk.

 

Dean, James (1931 – 1955), amerikai filmszínész

Bradányi Iván: James Dean. Budapest 1994, Alfa Stúdió, 276 p., [32] t.

 

Debussy, Claude (1862 – 1918), francia zeneszerző

Gál György Sándor: Egy faun délutánja. Claude Debussy életregénye. (2. kiad.) Budapest 1981, Zeneműkiadó, 598 p.

 

Defoe, Daniel (1660? – 1731), angol író

Fölldényi F. László: Defoe világa. Budapest 1977, Európa, 255 p., ill. (Írók világa.)

Szentmihályi Szabó Péter: A Robinson írója. Daniel Defoe élete. [Regény.] Budapest 1971, Móra K., 249 p., 8 t. (Nagy emberek élete.)

 

Degré Alajos (1819-1896), író

Degré Alajos: Visszaemlékezéseim. (Összeáll., szerk., bev., jegyz.: Ugrin Aranka.) Budapest 1983, Szépirod. K., 544 p., [16] t. (Magyar századok.)

 

Del Monaco, Mario (1915 – 1982), olasz operaénekes

Del Monaco, Mario: Életem és sikereim. (Ford. Majtényi Zoltán.) Budapest 1984, Zeneműkiadó, 167 p., ill.

 

Delacroix, Eugéne (1798 – 1863), francia festő

Delacroix, Eugène naplója. [Szemelvények.] (Vál., bev. és jegyz. Kampis Antal. ford. Faludi János, sajtó alá rend. Vásárhelyi Miklós.) Budapest 1963, Képzőműv. Alap, 287 p., 17 t. (A művészettörténet forrásai.)

 

Demény Pál (1901 – 1991), politikus

„A párt foglya voltam”. Demény Pál élete. [Interjú] (Szerk., vál.: Kiss József.) Budapest 1988, ELTE-MKKE, 221 p. (Medvetánc könyvek.)

Demény Pál: Rabságaim. Budapest 1989, Magvető, 1-2 köt. (Tények és tanúk.)

Demény Pál: Zárkatársam Spinoza. Budapest 1989, Szépirod. K., 443 p.

Gyertyán Ervin: Demény Pál. 1901-1991. Emlékkönyv. [Budapest] 1995, Demény P. Alapítvány. 208 p., ill.

 

Demoszthenész (i.e. 384 – 329), görög szónok, politikus

Szabó Árpád: Demosthenes és Athén. Budapest 1943, Parthenon, 96 p.

 

Derkovits Gyula (1894 – 1934), festő, grafikus

Derkovits Gyuláné: Mi ketten. Emlékezés Derkovits Gyulára. (2. jav. kiad.) Budapest 1977, Képzőműv. Alap. 78 p., ill.

 

Déry Tibor (Budapest, 1894. október 18. – Budapest, 1977. augusztus 18.): író, Baumgarten-díjas (1947), Kossuth-díjas (1948).  M. Életrajzi Lexikon

Botka Ferenc: D. T. úr feleletei avagy A befejezett mondat. Déry Tiborról. Budapest 1994, Belvárosi Kiadó, 114 p.

Déry Tibor: Börtönnapok hordaléka. Önéletrajzi jegyzetek, 1958. [A függelékben válogatás Déry Tibor írásaiból, kiadatlan beszédeiből 1954-1956.] (Előszó, jegyz., sajtó alá rend. Botka Ferenc, fotók Bókay László) Budapest 1989, Múzsák, 184 p., ill.

Déry Tibor: Ítélet nincs. [Regény.] (3. kiad.) Budapest 1979, Magvető – Szépirod. K., 613 p., [1] t. lev. (30 év.)

Pomogáts Béla: Déry Tibor. Budapest 1974, Szépirod. K., 199 p. (Kortársaink.)

Ungvári Tamás: Déry Tibor alkotásai és vallomásai tükrében. Budapest 1973, Szépirod. K., 327 p., ill. (Arcok és vallomások.)

 

Déryné Széppataky Róza (1793 – 1872), színésznő

Balassa Imre: Déryné. Egy régi színésznő regénye. [Regény.] Budapest 1940, Singer – Wolfner. 1-2. köt.

Déryné Emlékezései. (Bevez., jegyz., sajtó alá rend.: Réz Pál.) Budapest 1955, Szépirod. K., 1-2. köt. (Magyar századok.)

Karcsay Kulcsár István: Így élt Déryné. [Életrajz.] Budapest 1978, Móra K., 158 p., ill. (Így élt...)

Vitányi János: Komédiások. Déryné vándorlása és dicsősége. [Ifjúsági] regény. (Ill. Szecskó Tamás.) Budapest 1963, Móra K., 372 p.

 

Dessewffy Gyula gr. (1909 – 2000), újságíró, politikus

Dessewffy Gyula: Tanúvallomás. [A Függelékben a szerző hazai kiadású publicisztikai írásaival.] (Repr.kiad.) (Szerk., bev. Boross Imre.) Budapest 1997, Agroinform – Orsz. Eckhardt T. Alapítvány, 167 p., ill.

 

Dessewffy József gr. (1773 – 1843), író, országgyűlési követ

Ferenczy József: Gróf Dessewffy József életrajza. Budapest 1897, Szerző, 142 p.

 

Dickens, Charles (1812 – 1870), angol író

Taxner-Tóth Ernő: Dickens világa. Budapest 1972, Európa, 245 p., ill. (Írók világa.)

 

Diderot, Denis (1713 – 1784), francia filozófus, író

Dániel Anna: Diderot világa. Budapest 1988, Európa, 362 p., ill. (Írók világa.)

Dániel Anna: Diderot. [Életrajzi regény.] Budapest 1971, Gondolat, 279 p., 12 t.

 

Dietrich, Marlene (1901 – 1992), német filmszínésznó

Dietrich Marlene: Tiétek az életem. [Visszaemlékezések.] (Ford. Sarlós Zsuzsa.) Budapest 1985, Zeneműkiadó, 247 p., ill.

 

Diocletianus, Caius Aurelius (230 – 313), római császár

Ivanji, Ivan: Diocletianus. [Történelmi regény.] (Ford. Predrag Stepanović) Budapest 1978, Gondolat, 338 p

 

Diósy Ödönné Brüll Adél (1872-1934)

Kovalovszky Miklós: Léda. Legenda és valóság. Budapest 1980, Magvető, 152 p. (Gyorsuló idő.)

 

Disney, Walt (1901 – 1966), amerikai rajzfilmrendező

Thomas, Bob: Walt Disney: Egy találékony amerikai. (Ford. Bácskai László, Mészáros Viktor.) Budapest 1987, [Könyvért.] 333 p., 32 t.

 

Disraeli, Benjamin (1804 – 1881), brit politikus, író

Maurois, André: Disraeli élete. [Regény.] (Ford. Szini Gyula.) Budapest 1928, Genius, 316. p. (Emberek, életek, szerelmek.)

 

Dobó István (1500? – 1572), várkapitány

Apor Elemér: Feje fölött a pallos árnyéka. Dobó István regényes életrajza. Miskolc 1992 [!1998], Felsőmagyarország, 106 p.

Csipes Antal: Dobó István élete és szerepe Magyarország XVI. századi történetében. [Budapest] 1972, Közp. ny., 183 p.

Hóváry János: A hűtlen Dobó. [Budapest] 1987, Helikon, 123 p., [10] t., ill. (Labirintus.)

 

Donizetti, Gaetano (1797 – 1848), olasz zeneszerző

Barát Endre: Bergamói ballada. Donizetti életregénye. Budapest 1978, Zeneműkiadó, 432 p. (Zenei életregények.)

 

Dosztojevszkij, Fjodor Mihajlovics (1821 – 1881), orosz író

Bakcsi György: Dosztojevszkij világa. (2. bőv. kiad.) Budapest 1974, Európa, 241 p., ill. (Írók világa.)

Dosztojevszkaja, Anna Grigorjevna: Emlékeim. (Ford. Bonkáló Sándor, Harsányi Éva, utószó: Bakcsi György.) Budapest 1989, Európa, 522 p. [Emlékezések.]

Dosztojevszkij, Fjodor Mihajlovics: Emlékiratok a holtak házából. (Ford. Szabó Endre.) Budapest [193?], Révai. 342 p.

Karczag István: Szürke Zsinat. Dosztojevszkij életregénye és egyéb írások. Budapest 1942 Corvin. 128 p.

Troyat, Henri: Dosztojevszkij. (Ford. Sárközy György, Déry Tibor.) Budapest 1997, Filum, 425 p.

 

Dózsa György (1470 k. – 1514), parasztvezér

Áldor Imre: Dózsa György s a parasztlázadás. [Történelmi kisregény.] Budapest 1899, Franklin, 144 p., 1 t. (Történelmi könyvtár 85.)

Eötvös József: Magyarország 1514-ben. [Történelmi regény.] Budapest 1978, Móra K., 1-2. köt. (Diákkönyvtár.)

Fehér Tibor: Hold a Tisza felett. [Ifjúsági] regény Dózsa Györgyről. [Ill.] Szász Endre. Budapest 1961, Móra K., 353 p.

Féja Géza: Dózsa György. Történelmi tanulmány. Budapest 1939, NEFHOSZ, 243 p.

Gergely Sándor: Dózsa György. (1.) Úriszék. (2.) A nagy tábor. (3.) Tüzes trónus. Budapest 1970, Szépirod. K., 1-3. köt.

Hegedűs Géza: Így élt Dózsa György. [Életrajz és antológia.] Budapest 1972, Móra K., 189 p., ill. (Így élt...)

Márki Sándor: Dózsa György. Budapest 1913, Magyar Tört. Társ., 535 p., 15 t. (Magyar történeti életrajzok 59.)

Nemeskürty István: Krónika Dózsa György tetteiről. Híradás a Mohács előtti időkből. (2. kiad.) (Ill. Kass János.) Budapest 1974, Kossuth Kiadó, 222 p.

Szabó Pál: A Nagy temető. [Történelmi regény.] Budapest 1972, Kossuth Kiadó, 374 p.

 

Drake, Francis (1540/43 – 1596), angol admirális

Benson. E. P.: Drake admirális. (Ford. Bátor István.) Budapest [1944], Rózsavölgyi, 280 p.

Drake, Francis: Angol lobogó alatt a föld körül. (Ford. Baktay Ervin.) Budapest [1925], Világirodalom, 141 p., 1 t. (A hat világrész 17.)

Rónaszegi Miklós: A királynő kalóza. [Történelmi] regény az ifjúság számára.. (Ill. Würz Ádám. 3. kiad.) Budapest 1983, Móra K., 568 p.

 

Dreiser, Theodore (1871 – 1945), amerikai író

Dreiser, Theodore: Író lettem Amerikában. – Válogatot önéletrajzi írásai és levelei. Vál. Valkay Sarolta. (Ford. Déri György, Korponay Béla, Raib György, bev. Bizám Lenke.) Budapest 1966, Gondolat, 325 p., 8 t.

 

Dreyfus, Alfred (1859 – 1935), francia katonatiszt

Dreyfus, Alfred: Öt év az életemből. Szenvedéseim az Ördögszigeten töltött rabságom alatt. (Ford. Zigány Árpád. 6. kiad.) Budapest 1901, M. Keresk. Közlöny, 318 p.

Halász, Nicholas: Dreyfus kapitány. Egy tömeghisztéria története. (Ford. Félix Pál. 2. átd. kiad.) Budapest 1980, Kossuth Kiadó, (Szivárvány.)

Labori, Charles. Dreyfus kapitány, vagy Ártatlanul elitélve. [Regény.] (Ford. Tölgyessy Mihály.) Budapest 1898, 1-2. köt.

 

Dugovics Titusz (? – 1456), katona

Illés György: Dugovics Titusz. [Életrajzi regény.] Budapest [1991], Göncöl, 82 p.

 

Dumas, Alexandre, id. (1802 – 1870), francia író

Dumas, Alexandre, pere: Emlékeim. [Emlékiratok.] (Vál., ford., utószó: Örkény István, jegyz. Gera György) Budapest 1966, Európa, 503 p.

 

Dumas, Alexandre, ifj. (1824 – 1895), francia író

Maurois, André: A három Dumas. [Életrajz.] (Ford. Réz Pál, versford. Kárpáty Csilla.) Budapest 1967, Gondolat, 523 p.

 

Dunant, Jean Henry (1828 – 1910), svájci üzletember

Dunant (Jean) Henry: Solferinoi emlék. [Visszaemlékezések.] (Ford. Veresné Deák Éva.) Budapest 1978, Magyar Vöröskereszt, 46 p. ill.

Gumpert: Dunant. A Vöröskereszt regénye. (Ford. Juhász Vilmos.) Budapest 1939, Pantheon, 271 p.

 

Dürer, Albrecht (1471 – 1528), német festő

Szentkuthy Miklós: Saturnus fia. Dürer életregénye. Budapest 1989, Magvető, 602 p.

 

Dzsingisz kán (1155 – 1162), mongol kán

Jan, Vaszilij Grigorjevics: Dzsingisz kán. (Ford. Semtei Róbert.) Budapest 1988, Európa, 394 p.

Kovács Fréda B.: Rohanó áradat. [Regény.] (3. kiad.) Budapest [1941], 287 p. (Turul szépmíves könyvek 2.)

Lamb, Harold: Dzsingiz khán. [Regény.] (Ford. Náday István) Nyíregyháza 2000, Kötet K., 250 p. ill.

Lőrincz P. László: Dzsingisz kán. (2. átd. kiad.) Budapest 1991, Panon, 174 p, ill., térk. (Szivárvány.)

Lundkvist, Artur: Az Ég akarata. [Történelmi regény.] (Ford. Csatlós János, ill. Szántó Piroska.) Budapest 1978, Európa, 196 p., 10 t.

Stickelberger, Emanuel: A sárga lovas. [Regény] Dzsingisz khánról és európai kortársáról. (Ford. Kutassy Gyula.) Budapest [1942], Szőllősy, 328 p.

 

 

További lexikonok a Változó Világban

Változó Világ Enciklopédia

A Tudás 365+1 Napja

Az Év 361+1 napja

Élvezetek Lexikonja

Görög istenek

Interjúk

A Számok Enciklopédiája

Az Új Szavak Lexikonja

Facebook Enciklopédia

Hasznos tudnivalók

Üzleti Enciklopédia

Cégmutató

Tudásterek a Változó Világban

Innovációs Tér + Lexikon

Európai Tér + Enciklopédia

Budapesti Tér + Lexikon

Idős Tér + Lexikon

Fogyasztói Tér + Enciklopédia

Gasztronómiai Tér + Lexikon

Kisebbségi Tér

 

 

 

 

1949

1970

1980

2008

Az év könyve

 

 

 

 

X

Hirdetés X

 

 

 

 

 

 

ÉLETRAJZOK

 

X

Hirdetés X

 

– ...Ha a háború véget ért, talán hasznára lehetünk a világnak.

– Valóban azt gondolják, hogy akkor hallgatni fognak magukra?

– Ha nem: tovább várunk. Átadjuk a fejünkben őrzött könyveket gyermekeinknek, s majd ők várnak tovább... De nem kényszeríthetjük az embereket arra, hogy meghallgassanak. Maguknak kell rájönniük, ha majd egyszer elkezdenek gondolkodni, s kérdéseket tesznek fel: miért is robbant fel a világ alattuk? Egyszer csak eljön az ideje.

– Hányan vannak maguk?

– Sok ezren az elhagyott utak és sínek mentén....

Folytatás 

Figyeld a Változó Világ Mozgalom blogját !

Pályázatok

A tudás hatalom – Egy kompetens világért

Változó Világ könyvírási pályázat

Az én napom a Változó Világban

Az én helyem a Változó Világban

Az én lapom a Változó Világban

Olvasni öröm – Egy olvasó világért

Tudni, tenni, emberhittel – Egy jobb világért

Jót jól – Egy etikus világért

Légy hős!

Új Kert – Egy boldogabb világért

Az Európai Unió a Változó Világban

A 20. század elszámoltatása

Változó Világ Közösségi Tér

Első lépés: regisztrálj!

Második lépés:

foglald el saját birtokodat!

Harmadik lépés:

ismerd meg birtokodat!

 

X

Hirdetés X

 

 

 

  

  

VÁLTOZÓ VILÁG

1995 óta

ÚTMUTATÓ

1991 óta

TREND-VÁLTÓ

1992 óta

ÉRTÉK-REND

1992 óta

MOST, VALAMIKOR

Az idők kezdete óta

EMBERHIT

ÉLETÚTMUTATÓ

Változó Világ Mozgalom

 

 

  

 

CHANGING WORLD | LE MONDE CHANGEANT | СВЕТЪТ В ПРОМЯНА

Flag Counter

2010. június 20-én telepítve.

  

Kezdő oldal

Olvasószolgálat

Médiaajánlat

Impresszum

Parvis

Teszteld internetkapcsolatod sebességét!

 

 

Változó Világ, 2023