VÁLTOZÓ VILÁG

1995 óta

ÚTMUTATÓ

1991 óta

TREND-VÁLTÓ

1992 óta

ÉRTÉK-REND

1992 óta

MOST, VALAMIKOR

Az idők kezdete óta

EMBERHIT

ÉLETÚTMUTATÓ

Változó Világ Mozgalom

 

A mai nap, részletesen  

Támogatásod?

Számít!

 

Életrajzok

Ajánló bibliográfia: valaha élt emberek felelevenednek

Történelem | Jog | Életmód | Földrajz | Kultúra | Egészség | Gazdaság | Politika | Mesterségek | Tudományok

 

Egyéni keresés

 

Az a nagyszerű az emberben, hogy soha nem veszíti el a bátorságát és a kedvét; újra és újra kezdi, mert tudja, hogy fontos és érdemes újrakezdenie.

Ray Bradbury amerikai író (1920–2012)

A világ bölcsessége :: A népek bölcsessége :: A világ bölcselői

ÉLETRAJZOK

 Valóságos, már nem élő magyar és külföldi személyekről szóló életrajzi művek ajánló bibliográfiája

Sz

  

A

B

C

CS

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

SZ

T

U

V

Z

 

 

Felfedezett új életrajzi regényt?

Kérjük, jelezze!

Például: itt

 

Az olvasás

A könyvek

Mutasd meg könyvtáradat...

A közkönyvtárak

A szakkönyvtárak

Az iskolakönyvtárak

Könyvesboltok

Könyvszigetek

Könyvesfalu

 

Beszélgetések az Új Kertben

Kompetencia

Kreativitás

Tehetség

Boldogság

 

A  VÁLTOZÓ VILÁG

köteteinek nagy része megvásárolható az ország két legnagyobb könyvkereskedőjénél online, ingyenes átvétellel az általad kiválasztott könyvesboltban vagy házhozszállítással.

Libri

 

Líra

A kiadónál az összes cím is megrendelhető, akár személyre szabott változatban. Hála a digitális nyomtatásnak, az éppen elfogyott címek is kaphatók rövid határidővel.

Kiadó

 

Szabó Dezső (1879 – 1945), író

Szabó Dezső: Életeim. Születéseim, halálaim, feltámadásaim. (Szerk., utószó Balogh Sándor.) Budapest 1996, Püski, 1-2 köt.

 

Szabó László, Cs. (1905 – 1984), író

Szabó László, Cs.: Hűlő árnyékban. [Visszaemlékezések.] Budapest 1991, Gondolat, 309 p., ill.

Szabó László, Cs.: Római muzsika. [Naplóregény.] Budapest 1988, Magvető, 249 p.

 

Szabó Lőrinc (1900 – 1957), költő

Kabdebó Lóránt: Szabó Lőrinc. Budapest 1985, Gondolat, 295 p., 16 t. (Nagy magyar írók.)

Rába György: Szabó Lőrinc. Budapest 1972, Szépirod. K., 173 p. (Kortársaink.)

Sándor Judit: "Szeressétek a gyermekeimet." Szabó Lőrinc a költő-apa. Budapest 1982, Móra K., 147 p., ill.

Szabó Lőrinc: Bírákhoz és barátokhoz. Napló és védőbeszédek 1945-ből. (Sajtó alá rend., utószó, jegyz.: Kabdebó Lóránt.) Budapest 1990, Magvető, 396 p.

 

Szaltikov-Scsedrin, Mihail Jevgrafovics (1826 – 1889), orosz író

Voroszylski, Wiktor: Álmok a hó alatt. [Életrajzi regény.] (Ford. Kerényi Grácia.) Budapest 1975, Európa, 216 p. (Modern könyvtár P. 292.)

 

Szántó Piroska (1913 – 1998), festő, grafikus, író

Szántó Piroska. Bálám szamara és a többiek. [Visszaemlékezések.] Budapest 1997, Európa, 318 p.

 

Szathmári Pap Károly (1812 – 1887), festő, grafikus

Árvay Árpád: Szélsodorta falevél. Szathmári Pap Károly regényes élete. Bukarest 1973, Creanga Kiadó, 294 p., 13 t.

 

Széchényi Ferenc gr. (1754 – 1820), főispán, könyvtáralapító

Fraknói Vilmos: Gróf Széchényi Ferenc, 1754 – 1820. (Utószó Soós István.) Budapest 2002, Osiris, 376 p., ill.

 

Széchenyi István gr. (1791 – 1860), reformpolitikus, miniszter

Fekete Sándor: Széchenyi István. [Életrajzi regény.] Budapest 1979, Móra K., 258 p., 8 t.

Hegedűs Lóránt: Gróf Széchenyi István regénye és éjszakája. Budapest [1933], Athenaeum, 324 p., 14 t.

Kocsis István: A tizenkettedik lánc. Széchenyi István. [Életrajzi regény.] Budapest 1986, Magvető, 464 p.

Surányi Miklós: Egyedül vagyunk. Széchenyi István életregénye. Budapest 1982, Szépirod. K., 1-2. köt.

Zichy Antal: Gróf Széchenyi István életrajza. Budapest 1896-1897, Magyar Tört. Társ., 1-2. köt., ill. (Magyar történeti életrajzok

 

Széchenyi Istvánné Seilern Crescentia gr. (1799 – 1875)

Kelp Anna: Széchenyi és Crescence. [Történelmi regény.] Adelaide, 1985, Dezsery. 328 p., 9 t. (Vándor könyvtár. Ausztráliában élő magyar szépírók sorozata.)

Nagy Lenke: Crescence. Gróf Széchényi Istvánné élete. [Budapest 1942], 370 p., 2 t.

 

Széchenyi Zsigmond gr. (1898 – 1967), vadász

Széchenyi Zsigmond: Ahogy elkezdődött. Egy magyar vadász hitvallása. Első rész. (5. kiad.) (Ill. Schell József.) Budapest 1994, Amicus, 234 p., [16] t.

Széchenyi Zsigmond: Ünnepnapok. Egy magyar vadász hitvallása. Második rész. (4. kiad.) (Ill. Schell József.) Budapest 1996, Amicus, 403 p., [32] t.

 

Széchy Mária gr. (1610 – 1679)

Kállay Miklós: A murányi amazon. Regény. [Budapest 1940], Révai, 316 p.

Kőszegi Imre: A fellegvári Vénusz. Budapest 1987, Móra K., 338 p., ill.

Takács Tibor: Széchy Mária, a fekete rózsa. [Életrajzi regény.] Budapest 1989, Béta, 338 p.

Várkonyi Ágnes, R.: A rejtőzködő Murányi Vénus. Budapest 1987, Helikon, 241 p. 16 t. (Labirintus.)

 

Szegedy-Maszák Aladár (1903 – 1988), diplomata

Szegedy-Maszák Aladár: Az ember ősszel visszanéz. Egy volt magyar diplomata emlékirataiból. (Vál., sajtó alá rend., jegyz.: Csorba László, utószó Szegedy-Maszák Mihály.) Budapest 1996, Európa – História, 1-2 köt. (Extra Hungariam.)

 

Székely István (1899 – 1979), filmrendező

Székely István: Hypolittól a Lila akácig. [Visszaemlékezések.] – Nemeskürty István: Székely István és a magyar hangosfilm. Budapest 1978, Gondolat, 308 p., ill.

 

Szenczi Molnár Albert (1574 – 1634), zsoltárfordító

Dézsi Lajos: Szenczi Molnár Albert. 1574-1634. Budapest 1897, Magyar Tört. Társ., 243 p., 4 t. (Magyar történeti életrajzok 30.)

Szenczi Molnár Albert: Napló és más írások. (Vál., bev. Benkő Samu.) Bukarest 1984, Kriterion, 259 p. (Téka.)

Tóth-Máthé Miklós: Élet zsoltárhangra. Regény Szenci Molnár Albertről. Budapest 1990, Ref. Zsinati Iroda, 209 p.

Vargha Tamás: Vándormadár útja. Regényes rajz Szenczi Molnár Albert ifjúságáról. [Budapest 1930], Sylvester, 160 p.

 

Szendrey Júlia (1818 – 1868), költőnő

"Ha eldobod egykor az özvegyi fátyolt...". Szendrey Júlia naplója, levelezése barátnőjével és vallomása halottas ágyán. (Szerk. Szathmáry Éva.) Budapest 1999, Ciceró, 275 p., ill.

Désaknai Mária: Petőfiné Szendrey Júlia. Életregény. (Budapest 1991), Désaknai M., 104 p.

Hatvany Lajos: Feleségek felesége. (Petőfi mint vőlegény.) Budapest 1983, Magvető, 371 p.

Kertész Erzsébet: Szendrey Júlia. Budapest 1998, Móra K., 358 p.

Kozma Dezső: Költői ősz. Petőfi Júliája. Kolozsvár-Napoca 1985, Dacia, 205 p., 16 t.

Tiboldi József: Petőfi és Júlia. Történelmi regény. Budapest 1936, Kókai, 1-4. köt.

 

Szendrey Karper László (1932 – 1991), gitárművész

Ők ketten. Ágai Karola és Szendrey-Karper László élete és művészete. (Összeáll. Kerényi Mária.) Budapest [2001], Szemimpex, 246 p., ill.

 

Szentkuthy Miklós (1908 – 1988), író

Hegyi Katalin: Szentkuthy Miklós. Budapest 2001, Elektra Kiadóház, 135 p., ill. (Élet-kép sorozat.)

Szentkuthy Miklós: Fájdalmak és titkok játéka. Naplójegyzetek és naplóillusztrációk, 1925-1942. (Vál., sajtó alá rend.: Tompa Mária.) Budapest 2001, Magvető, 151 p., [4] t., ill.

 

Szép Ernő (1884 – 1953), költő

Purcsi Barna Gyula: Szép Ernő. Budapest 1984, Szépirod. K., 193 p. (Kortársaink.)

Szép Ernő: Emberszag. (Utószó: Réz Pál.) Budapest 2000, Osiris, 158 p. (Millenniumi könyvtár.)

 

Szerb Antal (1901 – 1945), irodalomtörténész, író

Poszler György: Szerb Antal. Budapest 1973, Szépirod. K., 451 p. (Irodalomtörténeti könyvtár 29.)

Szerb Antal: Naplójegyzetek, 1914-1943. (Sajtó alá rend., előszó és jegyz.: Tompa Mária.) Budapest 2001, Magvető, 350 p.

 

Szilágyi József (1917 – 1958), újságíró

"Eljő az a nagy, szép idő..." [Szilágyi Júlia és mások visszaemlékezései, levelek, dokumentumok.] (Összeáll. Javorniczky István.) Budapest 1990, Héttorony, 211 p.

 

Szilágyi Mihály (? – 1461), kormányzó

Fraknói Vilmos: Szilágyi Mihály, Mátyás király nagybátyja. Budapest 1913, Franklin, 134 p.

 

Szilárd Leó (1898 – 1964), fizikus

Lanouette, William: Szilárd Leó. Zseni árnyékban. (Ford. Hraskó Péter, előszó Salk, Jonas.) Budapest 1997, M. Világ, 439 p.

Marx György: Szilárd Leó. Budapest 1997, Szépirod. K., 164 p., [16] t., [1] t. fol. (A múlt magyar tudósai.)

 

Szilveszter II, (938 – 1003), pápa

Hegedűs Géza: Szent Szilveszter éjszakája. [Történelmi regény.] Budapest 1963, Magvető, 277 p.

Riché, Pierre: II. Szilveszter, az ezredik év pápája. (Ford. Somorjai Gabi.) Budapest 1999, Balassi, 263 p., [4] t. ill., térk.

Szentkuthy Miklós: II. Szilveszter második élete. [Szatirikus regény.] Budapest Magvető, 427 p.

 

Szinyei Merse Pál (1845 – 1920), festő

A majális festője közelről. Szinyei Merse Pál levelezése, önéletrajzai, visszaemlékezések. (Vál., sajtó alá rend. Szinyei Merse Anna.) Budapest 1990, Szépirod. K., 331 p., 36 t., 1 t. fol.

Gál György Sándor: Majális. Szinyei Merse Pál élete. [Regény.] Budapest 1975, Móra K., 237 p., 16 t.

Szinyei Merse Anna: Szinyei Merse Pál élete és művészete. Budapest 1990, Corvina, 243 p., [152] t.

Végvári Lajos: Szurokfenyő. Szinyei Merse Pál kései szerelme. (Rajz. Máger Ágnes.) Budapest 2001, RNS, 187 p.,ill.

 

Szinnyei József (1830 – 1913), honvéd őrnagy, bibliográfus, könyvtáros

Szinnyei József komáromi históriái. (Sajtó alá rend. Hídvégi Violetta, szerk. Virág Jenő.) Tatabánya 1997, Komárom-Esztergom M. Önkormányzat, 239 p. (Castrum könyvek.)

 

Szombathelyi Ferenc (1887 – 1946), vezérezredes, vezérkari főnök

Szombathelyi Ferenc visszaemlékezése, 1945. (Sajtó alá rend., bev., jegyz.: Gosztonyi Péter.) Budapest 1990, Zrínyi, 126 p., ill. (Sisak és cilinder sorozat.)

 

Szomory Dezső (1869 – 1944), író

Kellér Andor: Író a toronyban. [Életrajzi regény.] Budapest 1984, Szépirod. K., 182 p.

Réz Pál: Szomory Dezső alkotásai és vallomásai tükrében. Budapest 1971, Szépirod. K., 291 p., ill. (Arcok és vallomások.)

 

Szőnyi István (1913 – 1967), festő

Elekfy Jenőné: Tizennégy nyár Zebegényben. [Visszaemlékezések.] Zebegény 1990, Szőnyi Emlékmúz., 101 p. ill.

 

Sztálin, Joszif Viszszarinovics (1879 – 1953), szovjet politikus, pártvezér

Csikós György: Tizenhárom év a Kreml kazamatáiban. Ellenőrizhetetlen valóság. Budapest 1990, Hálózat-PLKV, 156 p.

Krausz Tamás: Sztálin. [Budapest] 1995, Útmutató K., 128 p. (Változó Világ.)

Lourie, Richard: Sztálin önéletírása. [Regény.] (Ford. Etédi Péter.) Budapest 2001, M. Könyvklub, 298 p.

Radzinskij, Edvard: Sztálin. (Ford. Soproni András.) Budapest 1998, Európa, 717 p., [20] t.

 

Sztehlo Gábor (1909 – 1974), evangélikus lelkész

Sztehlo Gábor: Isten kezében. (2. kiad.) (Sajtó alá rend. Bozóky Éva.) Budapest 1986, Mo. Evang. Egyh., 234 p., [4] t.

 

Szulejmán, II. Nagy (1494 – 1566), török szultán

Fekete Lajos: Szülejmán szultán. Budapest 1967, Szépirod. K., 121 p., 1. t. (Életek és korok [2.])

Káldy-Nagy Gyula: Szulejmán. Budapest 1974, Gondolat, 218 p., 8 t.

 

További lexikonok a Változó Világban

Változó Világ Enciklopédia

A Tudás 365+1 Napja

Az Év 361+1 napja

Élvezetek Lexikonja

Görög istenek

Interjúk

A Számok Enciklopédiája

Az Új Szavak Lexikonja

Facebook Enciklopédia

Hasznos tudnivalók

Üzleti Enciklopédia

Cégmutató

Tudásterek a Változó Világban

Innovációs Tér + Lexikon

Európai Tér + Enciklopédia

Budapesti Tér + Lexikon

Idős Tér + Lexikon

Fogyasztói Tér + Enciklopédia

Gasztronómiai Tér + Lexikon

Kisebbségi Tér

 

 

 

 

1949

1970

1980

2008

Az év könyve

 

 

 

 

X

Hirdetés X

 

 

 

 

 

 

ÉLETRAJZOK

 

X

Hirdetés X

 

– ...Ha a háború véget ért, talán hasznára lehetünk a világnak.

– Valóban azt gondolják, hogy akkor hallgatni fognak magukra?

– Ha nem: tovább várunk. Átadjuk a fejünkben őrzött könyveket gyermekeinknek, s majd ők várnak tovább... De nem kényszeríthetjük az embereket arra, hogy meghallgassanak. Maguknak kell rájönniük, ha majd egyszer elkezdenek gondolkodni, s kérdéseket tesznek fel: miért is robbant fel a világ alattuk? Egyszer csak eljön az ideje.

– Hányan vannak maguk?

– Sok ezren az elhagyott utak és sínek mentén....

Folytatás 

Figyeld a Változó Világ Mozgalom blogját !

Pályázatok

A tudás hatalom – Egy kompetens világért

Változó Világ könyvírási pályázat

Az én napom a Változó Világban

Az én helyem a Változó Világban

Az én lapom a Változó Világban

Olvasni öröm – Egy olvasó világért

Tudni, tenni, emberhittel – Egy jobb világért

Jót jól – Egy etikus világért

Légy hős!

Új Kert – Egy boldogabb világért

Az Európai Unió a Változó Világban

A 20. század elszámoltatása

Változó Világ Közösségi Tér

Első lépés: regisztrálj!

Második lépés:

foglald el saját birtokodat!

Harmadik lépés:

ismerd meg birtokodat!

 

X

Hirdetés X

 

 

 

  

  

VÁLTOZÓ VILÁG

1995 óta

ÚTMUTATÓ

1991 óta

TREND-VÁLTÓ

1992 óta

ÉRTÉK-REND

1992 óta

MOST, VALAMIKOR

Az idők kezdete óta

EMBERHIT

ÉLETÚTMUTATÓ

Változó Világ Mozgalom

 

 

  

 

CHANGING WORLD | LE MONDE CHANGEANT | СВЕТЪТ В ПРОМЯНА

Flag Counter

2010. június 20-én telepítve.

  

Kezdő oldal

Olvasószolgálat

Médiaajánlat

Impresszum

Parvis

Teszteld internetkapcsolatod sebességét!

 

 

Változó Világ, 2023