VÁLTOZÓ VILÁG

1995 óta

ÚTMUTATÓ

1991 óta

TREND-VÁLTÓ

1992 óta

ÉRTÉK-REND

1992 óta

MOST, VALAMIKOR

Az idők kezdete óta

EMBERHIT

ÉLETÚTMUTATÓ

Változó Világ Mozgalom

 

A mai nap, részletesen  

Támogatásod?

Számít!

 

Életrajzok

Ajánló bibliográfia: valaha élt emberek felelevenednek

Történelem | Jog | Életmód | Földrajz | Kultúra | Egészség | Gazdaság | Politika | Mesterségek | Tudományok

 

Egyéni keresés

 

Az a nagyszerű az emberben, hogy soha nem veszíti el a bátorságát és a kedvét; újra és újra kezdi, mert tudja, hogy fontos és érdemes újrakezdenie.

Ray Bradbury amerikai író (1920–2012)

A világ bölcsessége :: A népek bölcsessége :: A világ bölcselői

ÉLETRAJZOK

 Valóságos, már nem élő magyar és külföldi személyekről szóló életrajzi művek ajánló bibliográfiája

L

  

A

B

C

CS

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

SZ

T

U

V

Z

 

 

Felfedezett új életrajzi regényt?

Kérjük, jelezze!

Például: itt

 

Az olvasás

A könyvek

Mutasd meg könyvtáradat...

A közkönyvtárak

A szakkönyvtárak

Az iskolakönyvtárak

Könyvesboltok

Könyvszigetek

Könyvesfalu

 

Beszélgetések az Új Kertben

Kompetencia

Kreativitás

Tehetség

Boldogság

 

A  VÁLTOZÓ VILÁG

köteteinek nagy része megvásárolható az ország két legnagyobb könyvkereskedőjénél online, ingyenes átvétellel az általad kiválasztott könyvesboltban vagy házhozszállítással.

Libri

 

Líra

A kiadónál az összes cím is megrendelhető, akár személyre szabott változatban. Hála a digitális nyomtatásnak, az éppen elfogyott címek is kaphatók rövid határidővel.

Kiadó

 

La Fontaine (1621 – 1695), francia költő

Lengyel Dénes: La Fontaine. Budapest 1963, Gondolat, 93 p. (Irodalomtörténeti kiskönyvtár 21.)

 

Laborfalvi Róza, Jókainé (1817 – 1886), színésznő

Ignácz Rózsa: Róza leányasszony. Regény. (3. kiad.) Budapest 1972, Móra K., 559 p., 8 t.

 

Lagerlöf, Selma (1858 – 1940), svéd írónő

Lagerlöf, Selma: Amikor én kislány voltam. [Visszaemlékezések.] (Ford. Beke Margit, G., ill. Belatini Braun Olga, utószó: Leffler Béla.) Budapest 1990, Gondolat, 158 p., ill.

 

Lajos XVI. (1754 – 1793), francia király

Hahner Péter: Megszökött a király. Budapest 1989, Kossuth, 241 p., ill.

 

Lajos, I., Nagy (1326 – 1382), magyar király (1342 – 1382), lengyel király

Andor József: Nagy Lajos magyar király (1326-1382) Regényes korrajz. Budapest 1908, Szent István Társ, 196 p.

Bertényi Iván: Nagy Lajos király. Budapest 1989, Kossuth Kiadó, 165 p., [16] t. (Népszerű történelem.)

Borbély Sándor: Így élt Nagy Lajos. Budapest 1986, Móra K., 196 p., ill. (Így élt…)

Gulácsy Irén: Nagy Lajos király. [Regény.] (Utószó Hegedűs Géza, jegyz. Szakály Ferenc.) Budapest 1986, Szépirod. K., 693 p. (Kentaur könyvek.)

Pór Antal: Nagy Lajos 1326-1382. Budapest 1892, Magyar Tört. Társ., 628 p., 19 t. (Magyar történeti életrajzok 22.)

 

Lajos, II. (1506 – 1526), magyar király (1516 – 1526)

Krúdy Gyula: Mohács. [Történelmi regény.] (Utószó: Berke András.) Budapest 1967, Szépirod. K., 223 p. (Olcsó könyvtár.)

 

Lajos, XIV. (1638 – 1715), francia király

Belloc, Hilaire: XIV. Lajos, a diktátorkirály. [Életregény.] (Ford. Konkoly Kálmán.) Budapest [1939], Singer és Wolfner, 410 p.

Bertrand, Louis: A napkirály. [Életregény.] (Ford. Gáspár Endre.) Budapest 1939, 319 p.

Köpeczi Béla: XIV. Lajos. Budapest 1967, Szépirod. K., 1-2. köt. (Életek és Korok [3.])

Papp Imre: A Napkirály. XIV. Lajos élete és kora. Budapest 1989, Kossuth, 285 p., ill. (Szivárvány.)

 

Lajtha László (1892 – 1963), zeneszerző

Berlász Melinda: Lajtha László. Budapest 1984, Akad Kiadó, 275 p. (A múlt nagy tudósai.)

 

Lakatos Géza (1890 – 1967), tábornok, miniszterelnök

Lakatos Géza: Ahogyan én láttam. [Emlékirat.] (Szerk. Antal László, jegyz.és utószó: Szakály Sándor) (2. m. nyelvű kiad.) Budapest 1991, Európa – História, 499 p., ill. (Extra Hungariam.)

 

Lamarck, Jean-Baptiste (1744 – 1829), francia természettudós

Benedek István: Lamarck és kora. (2. kiad.) Budapest 1975, Gondolat – Magvető, 430 p.

Géczy Barnabás: Lamarck és Darwin. Budapest 1982, Magvető, 170 p. (Gyorsuló idő.)

 

Lamartine, Alphonse de (1790 – 1869), francia költő

Lamartine, Alphonse de: Graziella. [Önéletrajzi regény.] (Ford. Somlyó György.) Bukarest 1983, Kriterion, 123 p. (Lektura.)

 

Las Casas, Bartolomé de (1474 – 1566), spanyol szerzetes, krónikás

Schneider, Reinhold: Las Casas és a császár. [Regény.] (Ford. Pozsonyi László.) Budapest 1941, Athenaeum, 164 p.

 

Lassale, Ferdinand (1825 – 1864), francia politikus

Heym, Stefan: Lassale. [Történelmi regény.] (Ford. Vészits Ferenc.) Budapest 1977, Gondolat, 426 p.

 

László Gyula (1910 – 1998), régész

László Gyula: 1910-ben születtem. Egy a XX. századot végigélt magyar ember emlékezései. (Műmelléklet: Kodolányi Sebestyén.) Szombathely 1995, Életünk Szerk. – Magyar Írószövets. Nyugat-mo. Csop., 255 p., ill. (Magyar helikon, 5.) (Életünk könyvek.)

 

László, I., Szent (1040 – 1095), magyar király (1077 – 1095)

Gál Péter József: Idvezlégy, kegyelmes Szent László kerály, Magyarországnak édes oltalma. [Érd] 1999, Örökség Kvműhely, 415 p., ill.

Harsányi Lajos: Fejjel nagyobb mindenkinél. Regény Szent László királyról. Budapest 1995, Szt. István Társ., 187 p. (Családi regénytár, 1.)

Ignácz Rózsa: Ünnepi férfiú. Szent László király regénye. Budapest 1989, Püski, 255 p.

Karácsonyi János: Szent László király élete. Budapest 1926, Szent István Társ., 129 p. (Szent István könyvek 36.)

László király emlékezete. [Antológia, tanulmányok, dokumentumok.] (Vál.. Kurcz Ágnes., ford. Csanád Béla, Gy. Ruitz Izabella et al.., bev. Győrffy György, szerk. Katona Tamás.) Budapest 1977, M. Helikon – Európa, 79 p., 19 t.

 

László, IV., Kun (1262 – 1290), magyar király (1272 – 1290)

Fehér Tibor: Lidérckirály. Történelmi regény. (Ill. Győry Miklós.) Budapest 1977, Móra K., 426 p.

Ferdinándy Géza: Kun László siratása. [Regény.] München 1977, Griff, 175 p.

Szabó Károly: Kun László. 1272-1290. Budapest 1988, AKV-Maecenas, 192 p., ill. (AKV-Maecenas reprint-sorozat.)

Szentmihályi Szabó Péter: Édua és Kun László. [Történelmi regény.] Budapest 1986, Szépirod. K., 251 p.

Tamási István: A kiátkozott. [Történelmi regény.] (Ill. Kürthy Hanna.) Budapest 1973, Gondolat, 522 p., 8 t.

 

Latinovits Zoltán (1931 – 1976), színész

Hegyi Béla: Latinovits. Legenda, valóság, emlékezet. [Interjúk, visszaemlékezések.] Budapest 1983, Gondolat, 373 p., 20 t.

Latinovits Zoltán: Ködszurkáló. [Önéletrajzi jegyzetek.] (2. kiad.) Budapest 1994, Háttér, 216 p., [24] t.

Szigethy Gábor: Latinovits. Jelenetek egy színész életéből. Budapest 1999, Gabo, 123 p. ill.

 

Lavoisier, Antoine (1743 – 1794), francia kémikus

Szabadváry Ferenc: Lavoisier és kora. Budapest 1968, Gondolat, 251 p., 5 t.

 

Lavotta János (1764 – 1820), hegedűművész, zeneszerző

Dombóvári János: Pusztafedémestől Tállyáig. Monográfia Lavotta Jánosról. Miskolc 1994, Szt. Maximilian K., 189 p., ill.

Székely Júlia: A magyar Orpheusz. (Lavotta és Csokonai.) [Életrajzi regény.] Budapest 1973, Zeneműkiadó, 405 p. (Zenei életregények.)

 

Le Corbusier (1887 – 1965), francia építész

Vadas József: Le Corbusier. Budapest 1983, Gondolat, 260 p., [4] t. (Szemtől szemben.)

 

Lehár Ferenc (1870 – 1948), zeneszerző

Zsighay Julianna: Tragikus keringő. [Regény.] (5. kiad.) Budapest 1982, Zeneműkiadó, 617 p. (Zenei életregények.)

 

Leigh, Vivien (1913 – 1967), angol színésznő

Edwards, Anne: Vivien Leigh. [Életrajz.] Budapest 1986, Zeneműkiadó, 301 p., ill.

 

Leiningen-Westerburg Károly gr. (1819 – 1949), honvéd tábornok

Leiningen-Westerburg Károly levelei és naplója. 1848/1849. (Ford. és bev. Marczali Henrik.) Budapest 1900. Budapesti Hírlap, 241 p., 8 t.

Pozder Károly: Leiningen-Westerburg Károly gróf 1848/49-i honvéd tábornok életrajza. Balassagyarmat 1932, Szerző, 98 p., 1 t.

 

Lennon, John (1940 – 1980), angol zenész

Buskin, Richard: John Lennon élete és legendája. (Ford. Daisy Ágnes.) Debrecen 1993, Phoenix Kv., 256 p., ill.

 

Leonardo da Vinci (1452 – 1519), itáliai festő

Dann, Jack: Emlékek katedrálisa. Leonardo da Vinci titokzatos története. (Ford. Farkas Ákos). Budapest 1996, AduPrint, 441 p., ill.

Karátson Gábor: Így élt Leonardo da Vinci. [Életrajzi regény,] (2. kiad.) Budapest 1978, Móra K., 215 p., ill., reprod. (Így élt...)

Merezskovszkij, [Dimitrij] Szergejevics: Leonardo da Vinci. [Történelmi regény.] (Ford. Trócsányi Zoltán.) Budapest [1941] Dante. 642 p.

Murányi-Kovács Endre: A firenzei varázsló (Leonardo da Vinci). Budapest 1958, Móra K., 217 p.

Stojanović, Jugana: Leonardo da Vonci. [Életrajzi regény.] (Ford. Csuka Zoltán.) Novi Sad – Budapest 1972, Forum – Móra K., 164 p., 8 t.

Whiting, Roger: Leonardo, a reneszánsz ember. (Ford. Mészáros Viktor, Kovács Botond.) Budapest 1993, Budakönyvek, 191 p., ill.

 

Lespinasse, Julie de (1732 – 1776), francia írónő

Benedek István: Párizsi szalonok. Julie de Lespinasse naplója. [Történelmi regény.] (3. kiad.) Budapest 1980, Magvető, 643 p., 20 t.

 

Lewis, Sinclaire (1885 – 1951), amerikai író

Balabán Péter: Sinclair Lewis világa. Budapest 1983, Európa, 220 p. (Írók világa.)

 

Lincoln, Abraham (1809 – 1865), amerikai elnök

Bishop, Jom: Lincoln utolsó napja. [Dokumentumregény.] (Ford. Medgyes Péter.) Budapest 1973, Kossuth, 343 p., 12 t.

Ludwig, Emil: Lincoln. (Életrajzi regény.) (Ford. Hertelendy István.) Budapest 1946, Dante, 406 p.

Sandburg, Carl: Abraham Lincoln. (Ford. Terényi István.) Budapest 1965, Gondolat, 837 p.

Sós Endre – Vámos Magda: Lincoln. [Életrajzi regény.] Budapest 1964, Magvető, 653 p.

 

Listi László, gr. (1628 – 1662), költő

Eszenyi Miklós: A méregkeverő gróf. Listi László, a XVII. századi sorozatgyilkos író. Miskolc 2000, Fashion Team, 163 p., ill.

 

Liszt Ferenc (1811 – 1886), zeneszerző, zongoraművész

Gál György Sándor: Diadalszekér. Liszt Ferenc életének regénye. (5. kiad.) Budapest 1979, Zeneműkiadó, 718 p. (Zenei életregények.)

Harsányi Zsolt: Magyar rapszódia. Liszt Ferenc életének regénye. Budapest 1998, Anno, 889 p.

Maróti Lajos: Liszt Ferenc élete. Filmregény. Budapest 1983, Magvető, 493 p.

Pourtales, Guy de: Liszt Ferenc. (Ford. Lányi Viktor.) Budapest 1957, Európa, 295 p.

Székely Júlia: Vándorévek. Liszt Ferenc élete. [Regény.] (3. kiad.) Budapest 1986, Móra K., 175 p., 8 t.

 

Livingstone, David (1813 – 1873), skót misszionárius

Bodoky Richárd: Livingstone. [Regényes életrajz.] Budapest 1966, Móra K., 459 p., 16 t.

 

Lobacsevszkij, Nyikolaj Ivanovics (1792 – 1856), orosz matematikus

Livanova, Anna: Három sors. (Elbeszélés egy nagy felfedezésről.) Budapest 1960, Gondolat, 123 p. (Studium könyvek16.)

 

Locke, John (1632 – 1704), angol filozófus

Dunn, John: Locke. (Ford. Pálosfalvi Tamás.) Budapest 1992, Atlantisz, 117 p. (Mesteriskola.)

 

Lomonoszov, Mihail Vasziljevics (1711 – 1765), orosz író, polihisztor

Márkus István – Jászai Ilona: „Nyugalmat nem ismerek.” Mihail Vasziljevics Lomonoszov élete [Regényes életrajz.] Budapest 1963, Móra K., 217 p. 6 t. (Nagy emberek élete.)

 

London, Jack (1876 – 1916), amerikai író

Stone, Irving: Matróz lóháton. Jack London élete. [Regény.] (Ford. Radó György.) Budapest 1965, Gondolat, 303 p.

 

Lorántffy Zsuzsanna (1600 – 1660), fejedelemasszony

Fehérné Victor Gabriella: A pataki vár gyöngye. Regény Lorántffy Zsuzsanna leánykorából. Budapest 1998, Kálvin, 282 p.

Gyárfás Endre: Zsuzsanna kertje. [Történelmi regény.] Budapest 1989, Kossuth, 247 p.

Szentmihályiné Szabó Mária: Lorántffy Zsuzsanna. Regény. (2. kiad.) Budapest 1985, Ref. Zsinati Iroda, 422 p.

Szentmihályiné Szabó Mária: Örök társak. Életrajzi regény. (2. kiad.) Budapest 1985, Ref. Zsinati Iroda, 360 p.

Szilágyi Sándor: Lorántfy Zsuzsanna. Történeti család- és jellemrajz. Pest 1872, Eggenberger, 104 p.

 

Losonczy István (1510 – 1552), várkapitány

Hamvas H. Sándor: A temesi sas. [Regény.] Budapest 1943, Soóky M., 144 p.

 

Lotz Károly (1839 – 1902), festő

Barát Endre: Alvó Vénusz. Regény Lotz Károly életéről. (3. kiad.) Budapest 1977, Corvina, 302 p., 8 t.

Ybl Ervin: Lotz Károly élete és művészete. Budapest 1938, Magyar Tudomáyos Akadémia Könyvkiadó Vállalata, 520 p., 51 t.

 

Lully, Jean-Baptiste (1632 – 1687), olasz szárm. francia zeneszerző

Erdődy János: Háromkirályok. Regény Lully, Purcell és Vivaldi korából. Budapest 1970, Zeneműkiadó, 427 p.

 

Luther, Martin (1483 – 1546), német hitújító

Dr. Luther Márton önmagáról. (5. kiad., vál. Virág Jenő.) Budapest 1996, Ordass Baráti Kör, 190 p.

Friedenthal, Richard: Luther. Élete és kora. (Ford. Terényi István. 3. kiad.) Budapest 1983, Gondolat, 658 p.

Lorbeer, Hans: A wittenbergai menyegző. Regény Lutherről avagy: Mi végre jutott a parasztháború. (Ford. Halasi Zoltán). Budapest 1983, Európa, 497 p. (Századok, emberek.)

 

 

További lexikonok a Változó Világban

Változó Világ Enciklopédia

A Tudás 365+1 Napja

Az Év 361+1 napja

Élvezetek Lexikonja

Görög istenek

Interjúk

A Számok Enciklopédiája

Az Új Szavak Lexikonja

Facebook Enciklopédia

Hasznos tudnivalók

Üzleti Enciklopédia

Cégmutató

Tudásterek a Változó Világban

Innovációs Tér + Lexikon

Európai Tér + Enciklopédia

Budapesti Tér + Lexikon

Idős Tér + Lexikon

Fogyasztói Tér + Enciklopédia

Gasztronómiai Tér + Lexikon

Kisebbségi Tér

 

 

 

 

1949

1970

1980

2008

Az év könyve

 

 

 

 

X

Hirdetés X

 

 

 

 

 

 

ÉLETRAJZOK

 

X

Hirdetés X

 

– ...Ha a háború véget ért, talán hasznára lehetünk a világnak.

– Valóban azt gondolják, hogy akkor hallgatni fognak magukra?

– Ha nem: tovább várunk. Átadjuk a fejünkben őrzött könyveket gyermekeinknek, s majd ők várnak tovább... De nem kényszeríthetjük az embereket arra, hogy meghallgassanak. Maguknak kell rájönniük, ha majd egyszer elkezdenek gondolkodni, s kérdéseket tesznek fel: miért is robbant fel a világ alattuk? Egyszer csak eljön az ideje.

– Hányan vannak maguk?

– Sok ezren az elhagyott utak és sínek mentén....

Folytatás 

Figyeld a Változó Világ Mozgalom blogját !

Pályázatok

A tudás hatalom – Egy kompetens világért

Változó Világ könyvírási pályázat

Az én napom a Változó Világban

Az én helyem a Változó Világban

Az én lapom a Változó Világban

Olvasni öröm – Egy olvasó világért

Tudni, tenni, emberhittel – Egy jobb világért

Jót jól – Egy etikus világért

Légy hős!

Új Kert – Egy boldogabb világért

Az Európai Unió a Változó Világban

A 20. század elszámoltatása

Változó Világ Közösségi Tér

Első lépés: regisztrálj!

Második lépés:

foglald el saját birtokodat!

Harmadik lépés:

ismerd meg birtokodat!

 

X

Hirdetés X

 

 

 

  

  

VÁLTOZÓ VILÁG

1995 óta

ÚTMUTATÓ

1991 óta

TREND-VÁLTÓ

1992 óta

ÉRTÉK-REND

1992 óta

MOST, VALAMIKOR

Az idők kezdete óta

EMBERHIT

ÉLETÚTMUTATÓ

Változó Világ Mozgalom

 

 

  

 

CHANGING WORLD | LE MONDE CHANGEANT | СВЕТЪТ В ПРОМЯНА

Flag Counter

2010. június 20-én telepítve.

  

Kezdő oldal

Olvasószolgálat

Médiaajánlat

Impresszum

Parvis

Teszteld internetkapcsolatod sebességét!

 

 

Változó Világ, 2023