VÁLTOZÓ VILÁG

1995 óta

ÚTMUTATÓ

1991 óta

TREND-VÁLTÓ

1992 óta

ÉRTÉK-REND

1992 óta

MOST, VALAMIKOR

Az idők kezdete óta

EMBERHIT

ÉLETÚTMUTATÓ

Változó Világ Mozgalom

 

A mai nap, részletesen  

Támogatásod?

Számít!

 

Életrajzok

Ajánló bibliográfia: valaha élt emberek felelevenednek

Történelem | Jog | Életmód | Földrajz | Kultúra | Egészség | Gazdaság | Politika | Mesterségek | Tudományok

 

Egyéni keresés

 

Az a nagyszerű az emberben, hogy soha nem veszíti el a bátorságát és a kedvét; újra és újra kezdi, mert tudja, hogy fontos és érdemes újrakezdenie.

Ray Bradbury amerikai író (1920–2012)

A világ bölcsessége :: A népek bölcsessége :: A világ bölcselői

ÉLETRAJZOK

 Valóságos, már nem élő magyar és külföldi személyekről szóló életrajzi művek ajánló bibliográfiája

T

  

A

B

C

CS

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

SZ

T

U

V

Z

 

 

Felfedezett új életrajzi regényt?

Kérjük, jelezze!

Például: itt

 

Az olvasás

A könyvek

Mutasd meg könyvtáradat...

A közkönyvtárak

A szakkönyvtárak

Az iskolakönyvtárak

Könyvesboltok

Könyvszigetek

Könyvesfalu

 

Beszélgetések az Új Kertben

Kompetencia

Kreativitás

Tehetség

Boldogság

 

A  VÁLTOZÓ VILÁG

köteteinek nagy része megvásárolható az ország két legnagyobb könyvkereskedőjénél online, ingyenes átvétellel az általad kiválasztott könyvesboltban vagy házhozszállítással.

Libri

 

Líra

A kiadónál az összes cím is megrendelhető, akár személyre szabott változatban. Hála a digitális nyomtatásnak, az éppen elfogyott címek is kaphatók rövid határidővel.

Kiadó

 

Talleyrand-Périgord, Charles-Maurice de (1754 – 1838), francia politikus

Cooper [Alfred] Duff: Talleyrand. (Ford. Harsányi Zsolt.) Budapest 1938, Singer és Wolfner, 396 p.

Nógrádi György: Talleyrand. [Budapest] 1997, Útmutató K., 128 p. (Változó Világ.)

Paléologue, Maurice: Három diplomata. Talleyrand, Metternich, Chateaubriand. (Ford. Lakatos László.) Budapest [1933], Athenaeum, 148 p.

Tarle, J.: Talleyrand. (3. kiad.) (Ford. Szőllősy Klára.) Budapest 1964, Gondolat, 287 p. (Sikerkönyvek.)

 

Tamás, Aquinoi, Szent (1225 – 1274), itáliai szerzetes

Kenny, Anthony: Aquinói Szent Tamás. Budapest 1996, Akadémiai K., 106 p. (Y könyvek.)

 

Tamási Áron (1897 – 1966), író

Féja Géza: Tamási Áron alkotásai és vallomásai tükrében. (2. kiad.) Budapest 1970, Szépirod. K., 183 p., ill. (Arcok és vallomások.)

Tamási Áron: Szólít a szülőföld. Bölcső és bagoly. Hazai tükör. Vadrózsa ága. [Önéletrajzi regények.] (Sajtó alá rend. Szalai Sándor, utószó: Illés Endre, ill. Magyar Imre.) Budapest 1985, Szépirod. K., 609 p., ill.

 

Táncsics Mihály (1799 – 1884), politikus, újságíró

Barabás Tibor: A szabadság magvetője. (Táncsics Mihály életregénye.) Budapest [1954], Vörös csillag ny., 152 p.

Bölöni György: Hallja kend Táncsics! [Regényes életrajz.] Budapest 1965, Szépirod. K., 529 p.

Gerencsér Miklós: Így élt Táncsics Mihály. (2. kiad.) Budapest 1978, Móra K., 189 p., ill. (Így élt...)

Révész Mihály: Táncsics Mihály és kora. Budapest [1948], Irod. Int., 1-2. köt. (Új könyvtár 19-20.)

Somlay Szabó József: A státusfogoly. Regény Táncsics Mihály életéről. Budapest 1979, Kossuth Kiadó, 265 p.

Táncsics Mihály: Életpályám. [Visszaemékezések.] (Sajtó alá rend., jegyz.: Czibor János.) Budapest 1978, Magvető, 615 p. (Tények és tanúk.)

 

Teleki Blanka gr. (1806 – 1862), írónő

Kertész Erzsébet: Szeretném Blankát boldognak látni. Teleki Blanka életregénye. Pécs 1998, Jelenkor, 336 p.

Solymos Bea: Kufsteini Rózsák. Gróf Teleki Blanka élete. Teleki Blanka rajzaival. [Budapest 1943], 195 p., 4 t.

Teleki Blanka és köre. Karacs Teréz, Teleki Blanka, Löwei Klára [levelei és visszaemlékezései.] (Vál., sajtó alá rend., bev., jegyz.: Sáfrán Györgyi.) Budapest 1963, Szépirod. K., 668 p., 8 t. (Magyar századok.)

 

Teleki László gr. (1811 – 1861), reformpolitikus, diplomata

Horváth Zoltán – Németh Andor: A kegyenc. (Gróf Teleki László élete.) Budapest [193?], Pantheon, 227 p. (Sorsok és emberek.)

Horváth Zoltán: Teleki László. 1810-1861. Budapest 1964, Szépirod. K., 1-2. köt.

Szabad György: Miért halt meg Teleki László? Budapest 1985, Helikon, 116 p., 8 t. (Labirintus.)

 

Teleki Pál gr. (1879 – 1941), földrajztudós, miniszterelnök

Ablonczy Balázs: Teleki Pál. Egy politikai életrajz vázlata. Budapest 2000, Elektra Kiadóház, 141 p., ill. (Élet-kép sorozat.)

Tilkovszky Loránt: Teleki Pál titokzatos halála. Budapest 1989, Helikon, 139 p. [16] t. (Labirintus.)

 

Teleki Sámuel gr. (1845 – 1916), utazó, földrajzi felfedező

Höhnel Lajos: Teleki Sámuel gróf felfedező útja Kelet-Afrika egyenlítői vidékein 1887-1888-ban. [Útleítrás.] (Leírta kisérője Höhnel Lajos, sajtó alá rend., utószó: Véber Károly.) Budapest 1984, Magvető, 1-2. köt.

 

Telemann, Georg Philipp (1681 – 1767), német zeneszerző

Telemann, Georg Philipp: Curriculum vitae. Három önéletrajz. (Ford. Székely András.) Budapest 1995, Helikon, 95 p., ill.

 

Teréz, Kalkuttai (1910 – 1997), albán szárm. misszionárius

Di Falco, Jean-Michel: Teréz anya avagy A hit csodái. (2. jav. kiad., ford. Gáldi Csaba.) Budapest 2000, Largo, 237 p.

Gjergji, Lush: Teréz anya. (Ford. Szarvas János.) Szeged 1996, Agapé, 301 p., ill. (Az életszentség nagymesterei.)

Muggeridge, Malcolm: Valami nagyon szépet Istenért. A kalkuttai Teréz anya. (Hasonmás kiad.) (Ford. Kardos Klára.) Budapest – Szentendre 1997, Ecclesia – Kairosz, 113 p., [8] t.

 

Tessedik Sámuel (1742 – 1820), evangélikus lelkész, botanikus, pedagógus

Dévényi Nagy Lajos: Tessedik, a kalászosok mestere. Regény. Budapest 1942, Athenaeum ny., 127 p.

 

Thackeray, William Makepeace (1811 – 1863), angol író

Taxner-Tóth Ernő: Thackeray világa. Budapest 1978, Európa, 292 p., ill. (Írók világa.)

 

Theodora (497 – 548), bizánci császárné

Sardou, [Victorien] – Botzarés: Théodora. Történeti regény. (Ford. Novelly Riza.) Budapest [1902], Singer és EWolfner, 1-2. köt. (Egyetemes regénytár XVIII. 11-12.)

 

Theodorik, Nagy (454? – 526), keleti gót király

Passuth László: Ravennában temették Rómát. [Történelmi regény.] Budapest 1970, Szépirod. K., 520 p.

 

Thököly Imre (1657 – 1705), erdélyi fejedelem (1690)

Angyal Dávid: Késmárki Thököly Imre. 1657-1705. Budapest 1888-1889, Máhner, 1-2. rész. (Magyar történeti életrajzok 12., 15.)

Takács Tibor: A kaftános fejedelem. Thököly Imre életregénye. (Ill. Kolozsváry György.) Budapest 1965, Gondolat, 309 p.

Takács Tibor: Thököly ifjúsága. (Életrajzi regény.) (Ill. Győri Miklós.) Budapest 1966, Móra K., 255 p.

Tököli Imre Naplója 1693-1694. évekből. (Közli Nagy Iván.) Pest 1863, Akadémia, 701 p. (Momumenta Hungariae Historica II. 15.)

Tököly Imre Naplója 1676-1678. évekből. (Közli Torma Károly.) Pest 1866, Akadémiai, 199. p. (Monumenta Hungariae Historica II. 18.)

 

Thury György (1520 – 1571), várkapitány

Jankovich Ferenc: Hulló csillagok. Történelmi regény. (Utószó Illés Jenő, ill. Győry Miklós.) Budapest 1964, Szépirod. K., 1-2. köt. (Olcsó könyvtár 8-9.)

 

Tiberius (i.e. 42 – i.sz. 34), római császár

Kovai Lőrinc: Cézárok kertje. (2. kiad.) – Porta Momentana. (2. bőv. kiad.) [Történelmi regények.] Budapest 1979, Magvető, 574 p.

Toman, Josef: Tiberius és Caligula. [Történelmi regény.] (2. kiad.) (Ford. Sinkó Ferenc, jegyz. Frenczy Endre, utószó: Eduard Goldstücker.) Budapest 1968, Gondolat, 672 p.

 

Tildy Zoltán (1889 – 1961), miniszterelnök, köztársasági elnök

Haas György: Diktatúrák árnyékában. Tildy Zoltán élete. Budapest 2000, M. Napló, 359 p., ill.

Rácz Erzsébet: Feljegyzések a vihar kapujában. Emlékezés Tildy Zoltánra. Budapest 1995, Ráday Gyűjt., 489 p., [8] t. (A Ráday Gyűjtemény tanulmányai 6.)

Vígh Károly: Tildy Zoltán életútja. Békéscsaba 1991, Tevan, 189 p.

 

Timur Lenk (1335 – 1405), mongol uralkodó, hadvezér

Lamb, Harold: Tamerlan. Timur Lenk története. [Regény.] (Ford. Bátor István.) Nyíregyháza 2000, Kötet K., 286 p.

 

Tinódi Sebestyén (1505 – 1556), költő

Dézsi Lajos: Tinódi Sebestyén. 1505?-1556. Budapest 1912, Magyar Tört. Társ., 229 p., 11 t. (Magyar történeti életrajzok 58.)

Horváth Marietta: A vándorlantos. Történelmi regény Tinódi Lantos Sebestyénről. (Rajz: Barczánfalvi Ferenc) Budapest 1988, Móra K., 214 p., ill.

 

Tisza István gr. (1861 – 1918), miniszterelnök

Pölöskei Ferenc: Tisza István. Budapest 1985, Gondolat, 280 p., ill. (Magyar história. Életrajzok.)

Vermes Gábor: Tisza István. (Ford. Deák Ágnes.) Budapest 1994, Századvég, 583 p. (Századvég biográfiák.)

 

Tito, Joszip Broz (1892 – 1980), jugoszláv államelnök, marsall

Polonyi Péter – Sajti Enikő: Mao. Tito. [Budapest] 2000, Pannonica, 307 p. (Fekete-fehér.)

 

Tiziano, Vecellio (1488/89 – 1576), olasz festő

Weiss, David: A velencei. Tiziano élete. [Életrajzi regény] (Fordította Vermes Magda.) Budapest 1980, Corvina, 420 p., [24] t.

 

Toller, Ernst (1893 – 1939), német író, költő

Toller, Ernst: Német voltam én is... [Visszaemlékezések.] (Ford. Tandori Dezső.) Budapest 1974, Kossuth, 237 p.

 

Tolnay Klári (1914 – 1998), színésznő

Tolnay Klári egyes szám első személyben. (Riporter: Párkány László.) Budapest 1988, Minerva, 181 p., [32] t.

 

Tolsztoj, Lev Nyikolajevics (1828 – 1910), orosz író

Hajnády Zoltán: Lev Tolsztoj világa. Budapest 1987, Európa, 315 p. (Írók világa.)

Parini, Jay: Egy élet végállomása. [Regény Tolsztoj utolsó évéből] Budapest] 1995, Etűd, 289 p.

Rachmanova, Alexandra: Halhatalan szerelmes. Tolsztoj házasságának regénye. (Ford. Wiesner Juliska.) Budapest [1938], Dante, 581 p., 1 t.

Rolland, Romain: Tolsztoj gróf élete. (Ford. Benedek Marcell.) Budapest [1922], Kultura. 222 p. (Kultura könyvtár 2.)

Tolsztoj, Lev Nyikolajevics: Gyermekkor, serdülőkor, ifjúság. (2. kiad.) [Önéletrajzi regény.] (Ford. Németh László.) Budapest 1964, Európa, 507 p.

Troyat, Henri: Tolsztoj élete. [Életrajz.] (Ford. Réz Ádám.) Budapest 1967, Gondolat, 841 p.

 

Tótfalusi Kis Miklós (1650 – 1702), író, nyomdász

Dézsi Lajos: Magyar író és könyvnyomtató a XVII. században. [Misztótfalusi Kis Miklós.] 1650-1702. Budapest 1898, Magyar Tört. Társ., 208 p., 6 t. (Magyar történeti életrajzok 32.)

Németh Andor: Tótfalusi Kis Miklós életregénye. Budapest 1954, Szépirod. K., 329 p.

Tótfalusi Kis Miklós mentsége. (Szerk., bev. tanulmány, jegyz.: Haiman György, szöveggond. Jakó Zsigmond szövegkiadásának és jegyzeteinek felhasználásával Szelestei N. László.) Budapest 1987, Helikon, 225 p.

 

Tóth Árpád (1886 – 1923), költő

Tóth Eszter: Családi emlékek Tóth Árpádról. Budapest 1985, Magvető, 303 p., [40] t. (Tények és tanúk.)

 

Tóth Menyhért (1904 – 1980), festő

A képíró bölcs, Tóth Menyhért. A sámánfestő. Tóth Menyhért-emlékek Miskén. A feketétől a fehérig. Tóth Menyhért zarándokútja. (Összeáll. Pap Gábor, Turai G. Emil.) Debrecen 1995, Sztélé, 230 p., ill.

 

Toulouse-Lautrec, Henri de (1864 – 1901), francia festő

La Mure, Pierre: Moulin Rouge. Henri de Toulouse-Lautrec életregénye. (Ford. Vermes Magda.) Budapest 1992 Kulturtrade, 423 p. (Paletta.)

 

Török Bálint (150? – 1550), főkapitány

Bessenyei József: A Héttorony fogja. Török Bálint. Budapest 1986, Helikon, 114 p., 8 t. (Labirintus.)

Dancs Vera: Császármadarat a szultánnak. [Életrajzi regény.] Budapest 1986, [Szerző], 266 p.

Enyingi Török Bálint. (Sajtó alá rend. Bessenyei József.) Budapest 1994, MTT, 324 p.

 

Trefort Ágoston (1817 – 1888), reformpolitikus, miniszter

Mann Miklós: Trefort Ágoston élete és működése. Budapest 1982, Szépirod. K., 195 p.

Trefort Ágoston önéletleírása. (Szerk., utószó Csorba Csaba, ford. Barsi János.) Sátoraljaújhely – Miskolc 1991, Kazinczy Társ. – BAZ M. Lvt., 116 p., [2] t. fol. (Kazinczy könyvtár.)

 

Trenck, Franz (1712 – 1749), osztrák pandúrezredes

Jókai Mór: A két Trenk. – Trenk Frigyes. [Történelmi regény.] Budapest 1969, Szépirod. K., 546 p., 4 t. (Jókai összes művei. Regények 59.)

 

Trenck, Friedrich von der Freiherr (1726 – 1794), kalandor

Jókai Mór: A két Trenk. – Trenk Frigyes. [Történelmi regény.] Budapest 1969, Szépirod. K., 546 p., 4 t. (Jókai összes művei. Regények 59.)

Trenck, Friedrich von der Freiherr: Trenck Frigyes báró emlékezetes élettörténete. (Vál., ford.: Zsigmond Gyula.) Budapest 1989, Európa, 407 p. (Emlékezések)

 

Turner, Nat (1800 – 1831), néger rabszolgavezér

Styron, William: Nat Turner vallomásai. [Regény.] (Ford. Göncz Árpád, utószó: Sükösd Mihály.) Budapest 1984, Európa, 381 p. (A világirodalom remekei.)

 

Tutankhamon (i.e. XIV. sz.), egyiptomi fáraó (i.e. 1347 – 1339)

Desroches-Noblecourt, Christane: Tutanhamon. Egy fáraó élete és halála. (4. kiad.) (Angolból ford. Kákosy László, jegyz. E. Sukry, fotó: F. p. Kenett.) Budapest 1985, Corvina, 252 p., 28 t.

Tutankhamon. [Valóság és legenda] (Ford. Balassa József.) Budapest [1997] Merényi, 255 p., ill.

 

Türr István (1825 – 1908), tábornok, politikus

Dániel Anna: Így élt Türr István. Budapest 1985, Móra K., 179 p., ill. (Így élt...)

Gonda Béla: Türr tábornok. Budapest 1925, Baja város közönsége, 124 p., 1 t.

Takács Tibor: A királynő katonája. [Regény.] (Rajz. Eszik Alajos.) Budapest 1986, Móra K., 212 p., ill.

 

 

További lexikonok a Változó Világban

Változó Világ Enciklopédia

A Tudás 365+1 Napja

Az Év 361+1 napja

Élvezetek Lexikonja

Görög istenek

Interjúk

A Számok Enciklopédiája

Az Új Szavak Lexikonja

Facebook Enciklopédia

Hasznos tudnivalók

Üzleti Enciklopédia

Cégmutató

Tudásterek a Változó Világban

Innovációs Tér + Lexikon

Európai Tér + Enciklopédia

Budapesti Tér + Lexikon

Idős Tér + Lexikon

Fogyasztói Tér + Enciklopédia

Gasztronómiai Tér + Lexikon

Kisebbségi Tér

 

 

 

 

1949

1970

1980

2008

Az év könyve

 

 

 

 

X

Hirdetés X

 

 

 

 

 

 

ÉLETRAJZOK

 

X

Hirdetés X

 

– ...Ha a háború véget ért, talán hasznára lehetünk a világnak.

– Valóban azt gondolják, hogy akkor hallgatni fognak magukra?

– Ha nem: tovább várunk. Átadjuk a fejünkben őrzött könyveket gyermekeinknek, s majd ők várnak tovább... De nem kényszeríthetjük az embereket arra, hogy meghallgassanak. Maguknak kell rájönniük, ha majd egyszer elkezdenek gondolkodni, s kérdéseket tesznek fel: miért is robbant fel a világ alattuk? Egyszer csak eljön az ideje.

– Hányan vannak maguk?

– Sok ezren az elhagyott utak és sínek mentén....

Folytatás 

Figyeld a Változó Világ Mozgalom blogját !

Pályázatok

A tudás hatalom – Egy kompetens világért

Változó Világ könyvírási pályázat

Az én napom a Változó Világban

Az én helyem a Változó Világban

Az én lapom a Változó Világban

Olvasni öröm – Egy olvasó világért

Tudni, tenni, emberhittel – Egy jobb világért

Jót jól – Egy etikus világért

Légy hős!

Új Kert – Egy boldogabb világért

Az Európai Unió a Változó Világban

A 20. század elszámoltatása

Változó Világ Közösségi Tér

Első lépés: regisztrálj!

Második lépés:

foglald el saját birtokodat!

Harmadik lépés:

ismerd meg birtokodat!

 

X

Hirdetés X

 

 

 

  

  

VÁLTOZÓ VILÁG

1995 óta

ÚTMUTATÓ

1991 óta

TREND-VÁLTÓ

1992 óta

ÉRTÉK-REND

1992 óta

MOST, VALAMIKOR

Az idők kezdete óta

EMBERHIT

ÉLETÚTMUTATÓ

Változó Világ Mozgalom

 

 

  

 

CHANGING WORLD | LE MONDE CHANGEANT | СВЕТЪТ В ПРОМЯНА

Flag Counter

2010. június 20-én telepítve.

  

Kezdő oldal

Olvasószolgálat

Médiaajánlat

Impresszum

Parvis

Teszteld internetkapcsolatod sebességét!

 

 

Változó Világ, 2023