VÁLTOZÓ VILÁG

1995 óta

ÚTMUTATÓ

1991 óta

TREND-VÁLTÓ

1992 óta

ÉRTÉK-REND

1992 óta

MOST, VALAMIKOR

Az idők kezdete óta

EMBERHIT

ÉLETÚTMUTATÓ

Változó Világ Mozgalom

 

A mai nap, részletesen  

Támogatásod?

Számít!

 

Életrajzok

Ajánló bibliográfia: valaha élt emberek felelevenednek

Történelem | Jog | Életmód | Földrajz | Kultúra | Egészség | Gazdaság | Politika | Mesterségek | Tudományok

 

Egyéni keresés

 

Az a nagyszerű az emberben, hogy soha nem veszíti el a bátorságát és a kedvét; újra és újra kezdi, mert tudja, hogy fontos és érdemes újrakezdenie.

Ray Bradbury amerikai író (1920–2012)

A világ bölcsessége :: A népek bölcsessége :: A világ bölcselői

ÉLETRAJZOK

 Valóságos, már nem élő magyar és külföldi személyekről szóló életrajzi művek ajánló bibliográfiája

M

  

A

B

C

CS

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

SZ

T

U

V

Z

 

 

Felfedezett új életrajzi regényt?

Kérjük, jelezze!

Például: itt

 

Az olvasás

A könyvek

Mutasd meg könyvtáradat...

A közkönyvtárak

A szakkönyvtárak

Az iskolakönyvtárak

Könyvesboltok

Könyvszigetek

Könyvesfalu

 

Beszélgetések az Új Kertben

Kompetencia

Kreativitás

Tehetség

Boldogság

 

A  VÁLTOZÓ VILÁG

köteteinek nagy része megvásárolható az ország két legnagyobb könyvkereskedőjénél online, ingyenes átvétellel az általad kiválasztott könyvesboltban vagy házhozszállítással.

Libri

 

Líra

A kiadónál az összes cím is megrendelhető, akár személyre szabott változatban. Hála a digitális nyomtatásnak, az éppen elfogyott címek is kaphatók rövid határidővel.

Kiadó

 

 

Machiavelli, Niccolo (1469 – 1527), olasz író, történetfilozófus

Skinner, Quentin: Machiavelli. (Ford. Pálosfalvi Tamás.) Budapest 1996, Atlantisz, 128 p. (Mesteriskola.)

 

Madách Imre (1823 – 1864), drámaköltő

Andor Csaba: Madách Imre és Veres Pálné. [A függelékben Madách Imre versei Veres Pálnéhoz.] Vanyarc – Budapest 1998, Önkormányzat – Madách Irod. Társ., 75 p., ill. (Madách könyvtár.)

Harsányi Zolt: Ember küzdj… Madách életének regénye. Ujvidék – Bécs 1970, Forum – Nowak, 570 p.

Horváth Károly: Madách Imre 1823-1864. (2. átd. kiad.) Horpács [1999], Mikszáth, 239 p., ill. (Élet-mű-kalauz.)

Horváth Károly: Madách Imre. Budapest 1984, Gondolat, 296 p. 18 t. (Nagy magyar írók.)

Lászlóffy Csaba: Udvarház Sztregován. [Életrajzi regény.] – Elévülések. Uzoni Zsolt vallomásai. [Elbeszélések.] Kolozsvár-Napoca 1985, Dacia, 178 p.

Radó György: Így élt Madách Imre. Budapest 1990, Móra K., 199 p., ill. (Így élt...)

Radó György: Madách Imre. Életrajzi krónika. Salgótarján 1987, BBMK, 411 p., XXIV t.

 

Madách Imréné, Fráter Erzsébet (1827 – 1875)

Kiss Ibolya, P.: Az asszony tragédiája. Budapest 1967, Gondolat, 98 p., ill.

Mohácsi Jenő: Madách Imréné Fráter Erzsébet életének és halálának regénye. (2. kiad.) [Budapest 1943], Prahos, 216 p.

 

Madarász József (1814 – 1915), politikus

Madarász József: Emlékirataim 1831-1881. Budapest 1883, Franklin ny., 528 p.

 

Madarász László (1811 – 1909), politikus

Mocsár Gábor: Gyémántper. Történelmi regény. Budapest 1972, Szépirod. K., 507 p.

 

Magellán, Fernando (1480 – 1521), portugál felfedező

Dékány András: A nagy kapitány. Ferdinand Magellán élete. [Regényes életrajz.] Budapest 1963, Móra K., 211 p.

Erdődy János: Így élt Magellán. Budapest 1981, Móra, 182 p., ill. (Így élt...)

Pigafetta, Antonio: Magelhaes. A Föld első körülhajózása. (Ford. Baktay Ervin.) Budapest [1924], Világirodalom, 159 p., 1 térk. (A hat világrész 5.)

Zweig, Stefan: Magellán. A Föld körülhajózása. (Ford. Horváth Zoltán, ill. Kondor Lajos.) Budapest 1998, Totem, 288 p., ill. (A történelem meghatározó személyiségei.)

 

Magyar László (1818 – 1862), utazó, földrajzi felfedező

Krizsán László: Magyar László. Budapest 1983, Szépirod. K., 227 p., 1 t. (A múlt magyar tudósai.)

Magyar László afrikai utazásai. [Útleírások.] (Vál., szerk., utószó: Véber Károly, bev., jegyz.: Krizsán László, ill. Bánó Attila.) Budapest 1985, Panoráma, 478 p. (Régi magyar utazók.)

Németh Imre: Őserdők mélyén. Magyar László regényes életrajza. (4. kiad.) (Bev. Vajda László, ill. Benkő Sándor.) Budapest 1967, Móra K., 290 p.

 

Mahler, Gustav (1860 – 1911), osztrák zeneszerző

Németh Amadé: Gustav Mahler életének krónikája. Budapest 1984, Zeneműkiadó, 298 p. (Napról napra... 18.)

 

Major Tamás (1910 – 1986), színész

Major Tamás. A Mester monológja. (Lejegyezte, szerk., bev.: Koltai Tamás.) Budapest 1986, Ifjúsági Kiadó, 140 p., 24 t.

 

Maléter Pál (1917 – 1958), alezredes, miniszter

Horváth Miklós: Maléter Pál. Budapest 1995, Osiris–Századvég – 1956-os Int., 399 p., ill.

 

Malraux, André (1901 – 1976), francia író

Chantal, Suzanne: Szívszorongva. Josette Clotis – André Malraux. (Ford. Margittai Ágnes.) Budapest 1983, Magvető, 336 p. (Tények és tanúk.)

Malraux, André: Az obszidián fej. [Visszaemlékezések, esszék.] (Ford. Réz Pál, bev. Németh Lajos.)´Budapest 1976, Magvető, 258 p., 24 t. (Világkönyvtár.)

Szávai János: André Malraux. Budapest 1985, Gondolat, 221 p.

 

Mandelstam, Oszip Emiljevics (1891 – 1938), orosz költő

Nadezsda Jakovlevna: Emlékeim. (Ford. Pór Judit.) Budapest 1990, Magvető, 449 p.

 

Manet, Edouard (1832 – 1883), francia festő

Perruchot, Henri: Manet élete. [Életrajz.] (Ford. Réz Pál.) (3. kiad.) Budapest 1979, Corvina. 328 p., 12 t.

 

Mann család

Mann, Viktor: Öten voltunk. Képek a Mann család történetéből. [Visszaemlékezések.] (Ford. Zehery Éva.) Budapest 1977, Európa, (Emlékezések.)

 

Mann, Heinrich (1871 – 1950), német író

Sós Endre – Vámos Magda: Thomas és Heinrich Mann. A két író-testvér szenvedése, küzdelme és nagysága. Budapest 1960, Gondolat, 244 p.

 

Mann, Klaus (1906 – 1949), német író

Mann, Klaus: Fordulópont. Tudósítás egy életről. [Önéletrajz.] (Ford. Tihanyi Vera.) Budapest 1987, Európa, (Emlékezések.)

 

Mann, Thomas (1875 – 1955), német író

Man, Thomas: Naplók. (Vál. Mádl Antal, ford. Soltész Gáspár, Schweitzer Pál.] Budapest 1988, Európa, 705 p.

Mann, Katia: Megíratlan emlékeim. (Ford. Gergely Erzsébet.) Budapest 1976, Magvető, 150 p. (Tények és tanúk.)

 

Manuel, I. (1469 – 1521), portugál király

Passuth László: A bíborban született. [Történelmi regény.] (4. kiad.) Budapest 1976, Szépirod. K., 702 p.

 

Mao Ce-tung (1893 – 1976), kínai politikus, államelnök

Polonyi Péter – Sajti Enikő: Mao. Tito. [Budapest] 2000, Pannonica, 307 p. (Fekete-fehér.)

 

Márai Sándor (1900 – 1989), író

Márai Sándor: Egy polgár vallomásai I–II. Budapest 2000, Helikon, 391 p.

Márai Sándor: Föld, föld!.. Emlékezések. (Jegyz. Gellériné Lázár Márta.) Budapest 2000, Helikon, 383 p.

Márai Sándor: Kassai őrjárat. Budapest 2000, Helikon, 128 p.

Márai Sándor: Napló, 1943-1944. (Jegyz. Gellériné Lázár Márta, Grozdits Judit) Budapest 1998, Helikon, 323 p.

Márai Sándor: Napló, 1945-1957. (Jegyz. Gellériné Lázár Márta és Grozdits Judit.) Budapest 1999, Helikon, 390 p.

Márai Sándor: Napló, 1958-1967. (Jegyz. Gellériné Lázár Márta) Budapest 2000, Helikon, 367 p.

Márai Sándor: Napló, 1968-1975. (Jegyz. Gellériné Lázár Márta.) Budapest 2001, Helikon, 353, p.

Márai Sándor: Napló, 1976-1983. (Jegyz. Gellériné Lázár Márta.) Budapest 2001, Helikon, 240, p.

Márai Sándor: Napló, 1984-1989. (Jegyz. Gellériné Lázár Márta.) Budapest 1999, Helikon, 213 p.

Szegedy Maszák Mihály: Márai Sándor. Budapest 1991, Szépirod. K., 177 p. (Kortársaink.)

 

Marco Polo (1254 – 1324), olasz utazó

Colerus, Egmont: Marco Polo kettős élete. [Regény.] (Ford. Sándor Imre.) Budapest [1943], Palladis, 344 p. (Palladis regénytár.)

Rónaszegi Miklós: Így élt Marco Polo. (Életrajz.) Budapest 1974, Móra K., 209 p., ill. (Így élt…)

Rónaszegi Viktor: A genovai fogoly. [Éleztrajzi regény az ifjúság számára.] (Ill. Jenkovszky Iván.) Budapest 1981, Móra K., 194 p.

 

Marcus Aurelius (121 – 180), római császár

Giese, Alexander: Marcus Aurelius (Országában idegenként). [Történelmi regény.] (Ford. Tandori Dezső, jegyz. Soós István.) Budapest 1979, Gondolat, 351 p.

Renan, Ernő [Ernst]: Marcus-Aurelius és az antik világ vége. (Ford. Salgó Ernő.) Budapest [1928], 459 p.

 

Marczali Henrik (1856 – 1940), történész

Gunst Péter: Marczali Henrik. Budapest 1983, Szépirod. K., 202 p., 1 t. (A múlt magyar tudósai.)

Marczali Henrik: Emlékeim. (Utószó Gunst Péter.) Budapest 2000, Múlt és Jövő K., 345 p. (Múlt és Jövő könyvek.)

 

Margit, Anjou (1430 – 1482), angol királynő

Savage, Alan: Anjou Margit. [A rózsák háborúja.] [Történelmi regény.] (Ford. Molnár Gabriella. 2. kiad.) Budapest 1998, Új Esély, 352 p.

 

Margit, Árpád-házi, Szent (1242 – 1270), apáca

Árpád-házi Szent Margit legrégibb legendája és szentté avatási pere. Boldog Margit élettörténete. Vizsgálat Margit szűznek életéről, magatartásáról és csodatetteiről. (Ford. Bellus Ibolya, Szabó Zsuzsanna, előszó: Klaniczay Gábor.) Budapest 1999, Balassi, 325 p.

Gárdonyi Géza: Isten rabjai. [Történelmi regény.] Budapest 1985, Szépirod. K., 332 p.

Horváth Marietta: „Szivárvány havasán…” (Szent Margit élete.) [Regény.] Budapest 1971, Ecclesia, 137 p., 3 t.

Kodolányi János: Boldog Margit. Budapest 2000, Szt. István Társ., 460 p. (Családi regénytár, 5.)

 

Mária (1370 – 1395), magyar királynő (1382 – 1395)

Márki Sándor: Mária, Magyarország királynéja. 1370-1395. Budapest 1885, Magyar Tört. Társ., 191 p., (Magyar történeti életrajzok 1.)

 

Mária (1505 – 1558), magyar királyné, németalföldi helytartó

Ortvay Tivadar: Mária, II. Lajos magyar király neje. (1505-1558). Budapest 1914, Magyar Tört. Társ., 458 p., 17 t. (Magyar történeti életrajzok 60.)

 

Maria Antoinette (1755 – 1793), francia királyné

Freimark, Hans: Mária Antoinette. A francia forradalom regénye. (Ford. Somlyó Zoltán.) Budapest [192?], Kultúra, 269 p. (Híres szerelmesek regényei 6.)

Szerb Antal: A királyné nyaklánca. (6. kiad.) Budapest 2001, Magvető, 377 p. [Történelmi esszé.] (Jegyz. Németh Miklós.) (Fehér holló könyvek.)

Zweig, Stefan: Marie Antoinette. (Ford. Horváth Zoltán, Németh Andor.) [Budapest 1947], Pantheon, 349 p.

 

Mária Lujza (1791 – 1847), francia császárné

Castelot, André: Mária Lujza. (Ford. Szántó Judit.) Budapest 2000, Európa, 345 p.

 

Mária Terézia (1717 – 1780), magyar királynő (1740 – 1780)

Barta János: Mária Terézia. Budapest 1988, Gondolat, 238 p., ill. (Magyar história. Életrajzok.)

Boros Vilmos: Mária Terézia avagy életünket és vérünket felséges királynőnkért. Történeti regény. Budapest [1901], Székely Aladár, 1-2. köt.

Marczali Henrik: Mária Terézia, 1717-1780. (Repr. Kiad.) Budapest 1987, Terra, 332 p., [25] t.

Németh Andor: Mária Terézia. [Budapest] 1996, Pesti Szalon, 301 p. (Regényes történelem.)

Ordas Iván: Így élt Mária Terézia. Budapest 1993, Móra K., 141 p., ill. (Így élt...)

 

Mária, I., Stuart (1542 – 1587), skót királynő

Coloma, Louis: A vértanú királynő. (Ford. Gergely Józsa Jolán.) Budapest 1909, Szt. István Társ., 1-2. köt. (Családi regénytár 53-54.)

Fraser, Antonia: Mária, a skótok királynője. (Fordította Bart István, szerk. Borbás Mária, versford. Majtényi Zoltán.) Budapest 1979, Európa, 1–2. köt. (Századok, emberek.)

Zweig, Stefan: Stuart Mária. [Életrajzi regény.] (Ford. Horváth Zoltán, műfordít. Rónay György). Budapest 1994, Pesti Szalon, 359 p. (Regényes történelem.)

 

Marius, Gaius (i.e. 157 – 86), római hadvezér, politikus

McCullough, Colleen: Fortuna kegyeltjei. [Regény.] (Ford. Szántó Judit.) Budapest 1996, Európa, 1-2 köt.

McCullough, Colleen: Róma első embere. [Regény.] (Ford. Dániel Anna et al.) Budapest 2000, Európa, 1-2 köt., ill.

Ürögdi György: Kard és törvény. Marius és Sulla kora. Budapest 1974, Gondolat, 225 p., 14 t.

 

Mark Twain (1835 – 1910), amerikai író

Mark Twain: Önéletrajz. (Vál. Szász Imre, ford. Valkay Sarolta.) Budapest 1968, Európa, 397 p.

Török András: Mark Twain világa. Budapest 1982, Európa, 266 p., ill. (Írók világa.)

 

Marlowe, Christopher (1564 – 1593), angol költő

Szántó György: A földgömb. [Regény.] (Versford. Kálnoky László, utószó Gábor István.) Budapest 1971, Móra K., 315 p., 9 t.

 

Martin du Gard, Roger (1881 – 1958), francia író

Martin du Gard, Roger: Önéletrajzi és irodalmi emlékek. (Ford. Benedek Marcell.) Budapest 1960, Gondolat, 209 p.

Mihályi Gábor: Az életkudarcok írója. Roger Martin du Gard élete és művei. Budapest 1981, Szépirod. K., 372 l, 2 t.

Szávai János: Roger Martin du Gard világa. Budapest 1977, Európa, 192 p., ill. (Írók világa.)

 

Martinuzzi Fráter György (1498 – 1551), püspök, bíboros, kincstartó, erdélyi kormányzó

Barta Gábor: Vajon kié az ország? Budapest 1988, Helikon, 223 p. (Labirintus.)

Horváth Mihály: Utyeszenich Frater György (Martnuzzi bíbornok) élete. Budapest 1882, Ráth, 386 p. (A magyar nemzet családi könyvtára 6.)

Jókai Mór: Fráter György. [Történelmi regény.] (Sajtó alá rend. Oltványi Ambrus.) Budapest 1972, Szépirod. K., 1-2. köt. (Jókai Mór összes művei. Regények 60-61.)

Kubán Endre I.: A szőrösfülű barát. Utyeszenich-Martinuzzi György életregénye. (Ill. ·Szubotha Ottó.) Timisoara 1942, 172 p.

Lissák György: Az aranykígyó. Fráter György élete. [Pilisszántó] 1998, Fráter György Alapítvány, 409, ill. (Varia Paulina, 4.)

Voinovich Géza: György barát. [Martinuzzi Fráter György.] [Regény.] Budapest 1942, Franklin Társ., 233 p.

 

Márton Áron (1896 – 1980), erdélyi püspök

Domokos Pál Péter: Rendületlenül. Márton Áron Erdély püspöke. [Budapest 1989], Eötvös – Szt. Gellért Egyh. K., 306 p., [32] t.

 

Márton, Tours-i, Szent (316 –397), püspök

Lőrincz Zoltán: Szent Márton, Savaria szülötte. Szombathely 2000, B.K.L. K. – Pannon Lapok Társasága, 174 p. ll.

 

Masaryk, Tomáš Garrigue (1850 – 1937), cseh államférfi

Masaryk, Tomáš Garrigue: A világforradalom, 1914-1918. (Ford. Domby Bálint.) Budapest 1990, Európa, 513 p. (Emlékezések.)

 

Mastroianni, Marcello (1924 – 1996), olasz filmszínész

Mastroianni, Marcello: Emlékszem, igen, emlékszem. (Sajtó alá rend. Tato, Francesco, ford. Zalán Magda.) Budapest 2000, Tertia, 157 p., [16] t.

 

Mata Hari (1876 – 1917), holland kurtizán, kémnő

Bragance, Anne: Mata Hari. Maga a titok. [Életrajzi regény] (Ford. Balla H. Katalin.) Budapest 1998, Geopen, 283 p. (Asszonysorsok.)

 

Mátyás, I. (1443 – 1490), magyar király (1458 – 1490)

Erdődy János: Sasoknál magasabban. Hunyady Mátyás élete. Budapest 1971, Móra K., 228 p., 6 t. (Nagy emberek élete.)

Harsányi Zsolt: Mathias Rex. Hunyadi Mátyás életének regénye. (Bev. Hegedűs Géza, utószó: Fügedi Erik.) Budapest 1985, Szépirod. K., 776 p. (Kentaur könyvek.)

Jankovich Ferenc: Világverő Mátyás király. [Történelmi regénytrilógia.] Budapest 1982, Szépirod. K., 1-3. köt.

Kisfaludy Katalin: Matthias rex. Budapest 1983, Gondolat, 210 p. ill. (Magyar história.)

Kiss Dénes: Így élt Mátyás király. Budapest 1990, Móra K., 168 p., ill. (Így élt...)

Kovács Péter, E.: Mathias Corvinus. Budapest 1990, Officina Nova, 201 p. [48] t.

Nádor György – Nádorné Gellért Anikó: A holló útja. [Regény.] (Rajz. Poór Mária.) Budapest 1989, Szerző, 192 p. ill.

Teke Zsuzsa: Mátyás, a győzhetetlen király. Budapest 1990, Helikon, 238 p., [20] t.

 

Maugham, Somerseth (1874 – 1965), angol író

Budai Katalin: Maugham világa. Budapest 1986, Európa, 264 p., ill. (Írók világa.)

Maugham, Somerset: Életem. (Ford. Vas István.) Budapest 1948, Révai, 195 p.

 

Maupassant, Guy de (1850 – 1893), francia író

Lanoux, Armand: Maupassant, a szépfiú. [Életrajzi regény.] (Ford. Révfy Tivadar, versford. Lothár László.) Budapest 1974, Európa, 611 p.

 

Maxwell, James Clerk (1831 – 1879), skót fizikus

Füstöss László-Huszár Miklós: Maxwell. Budapest 1968, Gondolat, 281 p., 1 t.

 

Mazarin, Jules (1601 – 1661), olasz bíboros

Perlaky Lajos: Mazarin bíboros. [Történeti regény.] Budapest 1944 Pantheon, 228 p.

 

Mazzini, Giuseppe (1805 –1872), olasz politikus

Jászay Magda: Mazzini. Budapest 1977, Gondolat, 295 p., 10 t.

Madarász Imre: Mazzini, az apostol. Budapest 1993, Nemz. Tankvk., 140 p.

 

Medici, Lorenzo de (1449 – 1492), firenzei államférfi

Brion, Marcel: Medici Lőrinc. [Életregény.] (Ford. Nagy András.) Budapest 1939, Athenaeum, 300 p.

 

Mednyánszky Cézár br. (1824 – 1857), katolikus pap

Mednyánszky Cézár báró Emlékezései és vallomásai az emigrációból. (Angolból ford. és kieg. Óváry-Avary Károly.) Budapest 1930, Singer – Wolfner, 238 p., 1 t.

Sárközi György: Mint oldott kéve. [Regény.] (Utószó: Balla György, ill. Zsoldos Vera.) Budapest 1970, Szépirod Kiadó, 756 p., 4 t. (Magyar elbeszélők.)

 

Mednyánszky László (1852 – 1919), festő

Mednyánszky László naplója. (Szemelvények.) Budapest 1960, Képzőm. Alap. 199 p., 24 t. (A művészettörténet forrásai.)

 

Me'ir, Gôlda (1898 – 1978), izraeli miniszterelnök

Me'ir, Gôlda: Életem. (Ford. Kiss Marianne.) Budapest 2000, Filum, 478 p.

 

Melich János (1872 – 1963), nyelvész

Kiss Lajos: Melich János. Budapest 1995, Szépirod. K., 93 p., [1] t. fol. (A múlt magyar tudósai.)

 

Mélius Juhász Péter (1536 k. – 1572), református püspök, teológus, költő

Czakó Gyula: Mélius Juhász Péter élete és működése. Debrecen 1904, Szerző, 112 p.

Tóth-Máthé Miklós: Isten trombitája. [Regény Méliusz Juhász Péterről.] "Megszámlálta futásodat..." [Regény Károlyi Gáspárról.] Budapest 1986, Ref. Zsinati Iroda, 234 p.

 

Mendelssohn család; Felix (1809 – 1847), német zeneszerző

Hensel, Sebastian – Honti Irma: A Mendelssohn család 1729-től 1847-ig. [Visszaemlékezések, levelek, naplójegyzetek.] Budapet 1963, Zeneműkiadó, 323 p.

 

Mendelssohn, Moses (1729 – 1786), német filozófus

Zarek, Otto: Moses Mendelssohn. (Ford. Horváth Zoltán.) Budapest 1936, Tabor. 351 p. (Tabor. A zsidó irodalom barátai.)

 

Mesmer, Friedrich Anton (1734 – 1815), német orvos

Raffy Ádám: A léleklátó. Mesmer doktor életregénye. Budapest 1967, Szépirod. K., 379 p.

 

Mészáros Lázár (1796 – 1858), honvéd altábornagy, miniszter

Ács Tibor: Mészáros Lázár. Budapest 1996, Szépirod. K., 300 p., [1] t. fol. (A múlt magyar tudósai.)

Mészáros Lázár Külföldi levelei és emlékiratai. Az eredeti kéziratokból közrebocsátja Szokoly Viktor. (2. kiad.) Budapest 1881, Ráth, 71, 100 p.

Mészáros Lázár törökországi naplója, 1849-1850. (Sajtó alá rend. Ács Tibor.) Budapest 1999, Zrínyi – Terebess, 155 p.

 

Metód (825 –884), bizánci tudós, hittérítő

Tóth Imre, H.: Cirill-Konstantin és Metód élete, működése. Bevezetés a szláv kultúrtörténetbe. (2. átd. kiad.) Szeged 1991, JATE, 178 p.

 

Metternich, Klemens Lothar von (1773 – 1859), osztrák államférfi

Halász Zoltán: A kancellár esténként a császárnál teázik. [Történelmi regény.] Budapest 1980, Magvető, 325 p.

Németh Andor: Metternich vagy a diplomácia magasiskolája. (2. jav. kiad.) Budapest 1999, PolgART, 309 p., [8] t.

 

Mezei Mária (1909 – 1983), színésznő

Mezei Mária: Vallomástöredékek. (5. kiad) Budapest 1985, Ref. Zsinati Iroda Sajtóoszt, 376 p., ill.

 

Michelangelo, Buonarroti (1475 – 1564), olasz szobrász

Barabás Tibor: Michelangelo élete. [Regény] Budapest 1979, Magvető – Szépirod. K., 467 p., 1 t.

Majtényi Zoltán: Utolsó ítélet. Michelangelo élete. (Ill. Sárkány Roland.) Budapest 1999, Unikornis, 325 p. ill. (Magyar ifjúsági remekírók, 9.)

Rolland, Romain: Michelangelo élete. (Ford. Éber László.) Budapest 1998, Anno, 221 p., ill.

Schulz, Karel: Kőbe zárt fájdalom. [Michelangelo életregénye.] (Ford. Szekeres György, Aczél János, Richter László. 8. kiad). Budapest 1981, Corvina. 588 p., 16 t.

Sidney, Alexander: Michelangelo. [Életrajzi regény.] (Ford. Kertész Tibor.) Budapest 1986, Corvina, 417 p., [16] t.

Stone, Irving: Michelangelo. Regényes életrajz. (Ford. G. Beke Margit, Szöllősy Klára. 5. kiad.) Budapest 2001 Kossuth, 1–2 köt.

 

Mikes Kelemen (1690 – 1761), író

Gálos Dezső: Mikes Kelemen. Budapest 1954, Művelt Nép, 139 p. (Nagy magyar írók.)

Hopp Lajos: Mikes Kelemen. Életút és írói pályakezdet. (Szerk. Tüskés Gábor.) Budapest 2000, Universitas, 205 p., [30] t. (Historia litteraria.)

Ignácz Rózsa: Hazájából kirekesztve. [Életrajzi regény.] (Rajz Kass János.) Budapest 1980, Móra K., 348 p., ill.

Takács Tibor: Erdély köpönyegében. Regény Mikes Kelemenről. Budapest 1974, Móra K., 352 p., 8 t.

Veress Dániel: Így élt Mikes Kelemen. Budapest 1978, Móra K., 195 p., ill. (Így élt...)

 

Miklós, II. (1796 – 1855), orosz cár

Heresch, Elisabeth: II. Miklós – Gyávaság, hazugság, árulás. Az utolsó orosz cár élete és halála. (Ford. Szmodits Anikó.) Budapest 1995, M. Könyvklub, 364, [3] p., [24] t.

Radzinskij, Edvard: Az utolsó cár. II. Miklós élete és halála. (Ford. Soproni András, utószó: Vigh Zoltán.) Budapest 1996, Európa, 619 p., [24] t.

 

Mikola András (1884 – 1970), festő

Mikola András: Színek és fények. Egy nagybányai festő emlékei. Kolozsvár 1972, Dacia. 144 p., 8 t.

 

Mikszáth Kálmán (1847 – 1910), író

Fábri Anna: Mikszáth Kálmán alkotásai és vallomásai tükrében. Budapest 1983, Szépirod. K., 225 p., ill. (Arcok és vallomások.)

Kertész Erzsébet: Titkos házasság. [Mauks Ilona és Mikszáth Kálmán élettörténete.] Budapest 2001, Holnap, 312 p.

Mikszáth Kálmánné visszaemlékezései. (Függelék: Mikszáth Kálmán levelei Mauks Ilonához, sajtó alá rend., bev. és jegyz: Király István.) Budapest 1957, Szépirod. K., 410 p., 12 t. (Magyar századok.)

Praznovszky Mihály: Mikszáth Kálmán. [Budapest] 1999, Elektra Kiadóház, 129 p., ill. (Élet-kép sorozat.)

Véber Károly: Így élt Mikszáth Kálmán. Budapest 1986, Móra K., 221 p., ill. (Így élt...)

Véber Károly: Mikszáth Kálmán élete és művei. Budapest 1997, Nesztor, 171 p.

 

Milne, Alan Alexander (1882 – 1956), angol író

Milne, Alan Alexander: Már túl késő. Egy író önéletrajza. (Ford. Kiss Marianne, Sári László, Papp Gábor Zsigmond.) Budapest 1997, Írás, 307 p., [12] t.

Milne, Christopher: Róbert Gida emlékei. a Milne-ház és lakói. (Ford. Kiss Marianne.) Budapest 1996, Írás, 207 p., [8] t.

 

Milton, John (1608 – 1674), angol költő

Szántó György két regénye. Weimari árnyjáték. – A beszélő festmény. (Bev. Benedek Marcell.) Budapest 1963, Magvető, 471 p., 1 t.

 

Mindszenty József (1892 – 1975), esztergomi érsek, bíboros

Arnothy, Christine: A fogoly bíboros. Regény. (Ford. Miszlai Gabriella.) Budapest 1991, Szabad Tér, 380 p. (A mű előszavában Farkas Jenő, Sz. beszélget a szerzővel.)

Csonka Emil: A száműzött bíboros. (Utószó: Stoffán György.) Szekszárd 1993, Babits, 292 p., [16] t.

Mindszenty József: Emlékirataim. (4. kiad.) Budapest 1989, Szt. István Társ., 497 p., [28] t.

 

Modigliani, Amadeo (1884 – 1920), olasz festő

Salmon, André: Modigliani szenvedélyes élete. (Ford. Korolovszky Klári. 4. kiad.) Budapest 2001, Kossuth, 267 p.

 

Mohamed (570 – 632), próféta

Román József: Mohamed élete.[Regény.] Budapest 1966, Móra K., 297 p., 8 t. (Nagy emberek élete.)

 

Moholy-Nagy László (1895 – 1946), festő- és fotóművész

Passuth Krisztina: Moholy-Nagy. Budapest 1982, Corvina. 430 p., ill.

 

Molière (1622 – 1673), francia drámaíró

Balassa Imre: Molière. [Regény.] Budapest (1938), Singer és Wolfner. 304 p. (Magyar regények VIII. 4)

Bulgakov, Mihail: Molière úr élete. [Életrajzi regény.] (Ford. Karig Sára.) Budapest 1974, Gondolat, 229 p.

Rónaszegi Miklós: Keserű komédia. Moliere élete. [Életrajzi regény.] Budapest 1965, Móra K., 299 p., 8 t.

 

Molnár Ferenc (1878-1952), író

Molnár Erzsébet: Testvérek voltunk. Budapest 1958, Magvető, 289 p., 8 t.

Molnár Ferenc: Útitárs a száműzetésben. Jegyzetek egy önéletrajzhoz. (Ford. Stella Adorján.) Budapest 1999, Pallas Stúdió, 286 p.

Sárközi Mátyás: Színház az egész világ. Molnár Ferenc regényes élete. Budapest 1995, Osiris-Századvég, 156 p., ill.

Vécsei Irén: Molnár Ferenc. Budapest 1966, Gondolat, 150 p. (Irodalomtörténeti kiskönyvtár. Magyar írók 3.)

 

Molnár Gábor (1908 – 1980), természettudós, író

Molnár Gábor: A Bakonytól Amazónáig. [Önélatrajzi regény.] [Budapest] 1978, Szépirod. K., 267 p.

Molnár Gábor: Éjbe zuhant évek. [Önéletrajzi regény.] (2. kiad.) Budapest 1979, Szépirod. K., 265 p.

Molnár Gábor: Makk és jaguár. [Önéletrajzi regény.] Budapest 1972, Szépirod. K., 414 p.

 

Monroe, Marilyn, (1926 – 1962), amerikai filmszínésznő

Maerker, Christa: Marilyn Monroe, Arthur Miller. (Ford. Tandori Dezső.) Budapest 1999, Glória, 184 p. ill. (Híres párok.)

Mailer, Norman: Marilyn. (Ford. Bart István. 2. változtatott kiad.) Budapest 1987, Corvina. 350

Spoto, Donald: Marilyn Monroe. (Ford. Félix Pál.) Budapest 1996, M. Könyvklub, 480 p., [32] t.

 

Monteverdi, Claudio (1567 – 1643), olasz zeneszerző

Passuth László: A mantuai herceg muzsikusa. [Életrajzi] regény. (6. kiad.) Budapest 1975, Szépirod. K., 621 p.

 

Móra Ferenc (1879 – 1934), író

Földes Anna: Így élt Móra Ferenc. (3. kiad.) Budapest 1984, Móra K., 252 p., ill. (Így élt...)

Földes Anna: Móra Ferenc. Budapest 1958, Bibliotheca, 322 p. (Nagy magyar írók.)

Magyar László: Móra Ferenc élete. [Regény.] Budapest 1966, Móra K., 207 p. 8 t. (Nagy emberek élete.)

Móra Ferenc: Daru utcától a Móra Ferenc utcáig. [Önéletrajzi írások.] (Sajtó alá rend.Vészits Ferencné). Budapest 1979, Szépirod. K., 516 p. (Móra Ferenc művei.)

Vészits Andrea: Apapa regénye. Budapest 1989, Szépirod. K., 342 p.

 

More, Thomas (Sir.) (1478 – 1535), angol filozófus, államférfi

Chambers, R(aymond) W(ilson): Morus. [Életrajz.] (Ford. Nyilas Vera, utoszó Kardos Tibor.) Budapest 1971, Gondolat, 434 p., 8 t.

Pucci, Mario V.: Morus Tamás. (2. kiad. Ford. Túzkő Lajos. Ill. Intini, Giuseppe.) Szeged 1996, Agapé, 122 p., ill. (Az életszentség nagymesterei 12.)

Zuchardt, Karl: Pusztulj, bolond! [Történelmi regény.] (Ford. Balassa Klára, versford. Weber Anna.) Budapest 1964, Gondolat, 481 p.

 

Móricz Zsigmond (1879 – 1942), író

Czine Mihály: Móricz Zsigmond. (4. jav. kiad.) Debrecen 1992, Csokonai, 159 p., ill.

Kiss Tamás: Így élt Móricz Zsigmond. (2. kiad.) Budapest 1986, Móra K., 195 p., ill. (Így élt...)

Móricz Virág: Apám regénye. (4. kiad.) [Budapest] 1979, Szépirod. K., 613 p., [36] t.

Móricz Zsigmond: Életem regénye. (Utószó Nagy Péter, ill. Győry Miklós.) Budapest 1959, Szépirod. K., 469 p., 3 t. (Móricz Zsigmond összegyűjtött művei.)

Vargha Kálmán: Móricz Zsigmond alkotásai és vallomásai tükrében. Budapest 1967, Szépirod. K., 209. p., ill. (Arcok és vallomások.)

 

Mozart, Wolfgang Amadeus (1756 – 1791), osztrák zeneszerző

Balassa Imre: Mozart regénye. [Életrajzi regény.] Budapest 1967, Gondolat, 315 p. (Sikerkönyvek.)

Hézser Zoltán: Wolfgang Amadeus Mozart életének krónikája. Budapest 1978, Zeneműkiadó, 253 p., ill., kotta ; (Napról napra.)

Schmuckler, Alon: Rekviem Theophilért avagy Wolfgang Amadeus Mozart második élete. (Ford. Lázár Magda, ill. Sárkány Győző). Budapest 1991, Európa, 264 p., ill.

Szántó György: Mozart kutyája. [Életrajzi regény.] (3. kiad.) Budapest 1979, Móra, 330 p., 16 t.

Szentkuthy Miklós: Divertimento. Változatok Wolfgang Amadeus Mozart életére. (2. kiad.) Budapest 1976, Magvető, 1-2 köt.

Tornius, Valerian: Wolfgang Amadeus Mozart életregénye. (Ford. Zsámboki Zoltán. 2. kiad.) Budapest 1974, Zeneműkiadó, 418 p.

 

Mózes (i.e. XIII. sz.), próféta

Farkas László: Mózes. Bibliai regény. (2. kiad.) Budapest 1976, Ref. Sajtóoszt., 336 p.

Hegedüs Géza: Mózes, a népvezér. Budapest 1998, Pannonica, 176 p. (Pannonica kiskönyvtár.)

Kodolányi János: Az égő csipkebokor. [Történelmi regény.] (5. kiad.) Budapest 1983, Magvető, 1-2 köt.

Messadié, Gerald: Mózes. [Regény] (Ford. Mészáros György). Debrecen 2001, Aquila, 693 p. ill.

 

Munch, Edvard (1863 – 1944), norvég festő

Kristó Nagy István: Edvard Munch. Budapest 1983, Gondolat, 220 p., [8] t. (Szemtől szemben.)

 

Munkácsy Mihály (1844 – 1900), festő

Dallos Sándor: A nap szerelmese. [Életrajzi regény.] Budapest 1998, Esély- Mozaik, 494 p.

Dallos Sándor: Aranyecset. [Életrajzi regény.] Budapest 1998, Esély -Mozaik, 527 p.

Gál György Sándor: Munkácsy Mihály élete. [Regény.] Budapest 1969, Móra K., 248 p., 16 t. (Nagy emberek élete.)

Harsányi Zsolt: Ecce homo. Munkácsy Mihály életének regénye. (4. kiad.) Budapest [1943], Singer – Wolfner, 1-2. köt.

Malonyay Dezső: Munkácsy Mihály élete és munkái. (2. kiad.) Budapest 1900, Singer – Wolfner, 235 p.

Marék Antal: Gyalupadtól a világhírig. Munkácsy Mihály regényes életrajza. (A szövegben lévő rajzok Munkácsy Mihály vázlatai.) Budapest 1943, Stádium, 64 p. (Nemzeti könyvtár 117.)

Munkácsy Mihály: Emlékeim. Budapest 1950, Hungária, 139 p., 1 t.

 

Musil, Robert (1880 – 1942), osztrák író

Zalán Péter: Musil világa. Budapest 1981, Európa, 194 p. (Írók világa)

 

Musset, Alfred de (1810 – 1857), francia író

Musset, Alfred de: A század gyermekének vallomása. (Ford. Benedek Marcell.) Budapest 1936, Pesti Napló, 278 p. (Pesti Napló könyvek.)

 

Mussolini, Benvenuto (1883 – 1945), olasz politikus

Ormos Mária: Mussolini. (2. kieg. kiad.) Budapest 2000, PolgART, 1-2 köt.

 

Muszorgszkij, Modeszt Petrovics (1839 – 1881), orosz zeneszerző

Zsoldos Péter: Portré négy ülésben. [Életrajzi regény.] Budapest 1979, Zeneműkiadó, 386 p.

 

 

További lexikonok a Változó Világban

Változó Világ Enciklopédia

A Tudás 365+1 Napja

Az Év 361+1 napja

Élvezetek Lexikonja

Görög istenek

Interjúk

A Számok Enciklopédiája

Az Új Szavak Lexikonja

Facebook Enciklopédia

Hasznos tudnivalók

Üzleti Enciklopédia

Cégmutató

Tudásterek a Változó Világban

Innovációs Tér + Lexikon

Európai Tér + Enciklopédia

Budapesti Tér + Lexikon

Idős Tér + Lexikon

Fogyasztói Tér + Enciklopédia

Gasztronómiai Tér + Lexikon

Kisebbségi Tér

 

 

 

 

1949

1970

1980

2008

Az év könyve

 

 

 

 

X

Hirdetés X

 

 

 

 

 

 

ÉLETRAJZOK

 

X

Hirdetés X

 

– ...Ha a háború véget ért, talán hasznára lehetünk a világnak.

– Valóban azt gondolják, hogy akkor hallgatni fognak magukra?

– Ha nem: tovább várunk. Átadjuk a fejünkben őrzött könyveket gyermekeinknek, s majd ők várnak tovább... De nem kényszeríthetjük az embereket arra, hogy meghallgassanak. Maguknak kell rájönniük, ha majd egyszer elkezdenek gondolkodni, s kérdéseket tesznek fel: miért is robbant fel a világ alattuk? Egyszer csak eljön az ideje.

– Hányan vannak maguk?

– Sok ezren az elhagyott utak és sínek mentén....

Folytatás 

Figyeld a Változó Világ Mozgalom blogját !

Pályázatok

A tudás hatalom – Egy kompetens világért

Változó Világ könyvírási pályázat

Az én napom a Változó Világban

Az én helyem a Változó Világban

Az én lapom a Változó Világban

Olvasni öröm – Egy olvasó világért

Tudni, tenni, emberhittel – Egy jobb világért

Jót jól – Egy etikus világért

Légy hős!

Új Kert – Egy boldogabb világért

Az Európai Unió a Változó Világban

A 20. század elszámoltatása

Változó Világ Közösségi Tér

Első lépés: regisztrálj!

Második lépés:

foglald el saját birtokodat!

Harmadik lépés:

ismerd meg birtokodat!

 

X

Hirdetés X

 

 

 

  

  

VÁLTOZÓ VILÁG

1995 óta

ÚTMUTATÓ

1991 óta

TREND-VÁLTÓ

1992 óta

ÉRTÉK-REND

1992 óta

MOST, VALAMIKOR

Az idők kezdete óta

EMBERHIT

ÉLETÚTMUTATÓ

Változó Világ Mozgalom

 

 

  

 

CHANGING WORLD | LE MONDE CHANGEANT | СВЕТЪТ В ПРОМЯНА

Flag Counter

2010. június 20-én telepítve.

  

Kezdő oldal

Olvasószolgálat

Médiaajánlat

Impresszum

Parvis

Teszteld internetkapcsolatod sebességét!

 

 

Változó Világ, 2023