VÁLTOZÓ VILÁG

1995 óta

ÚTMUTATÓ

1991 óta

TREND-VÁLTÓ

1992 óta

ÉRTÉK-REND

1992 óta

MOST, VALAMIKOR

Az idők kezdete óta

EMBERHIT

ÉLETÚTMUTATÓ

Változó Világ Mozgalom

 

A mai nap, részletesen  

Támogatásod?

Számít!

 

Életrajzok

Ajánló bibliográfia: valaha élt emberek felelevenednek

Történelem | Jog | Életmód | Földrajz | Kultúra | Egészség | Gazdaság | Politika | Mesterségek | Tudományok

 

Egyéni keresés

 

Az a nagyszerű az emberben, hogy soha nem veszíti el a bátorságát és a kedvét; újra és újra kezdi, mert tudja, hogy fontos és érdemes újrakezdenie.

Ray Bradbury amerikai író (1920–2012)

A világ bölcsessége :: A népek bölcsessége :: A világ bölcselői

ÉLETRAJZOK

 Valóságos, már nem élő magyar és külföldi személyekről szóló életrajzi művek ajánló bibliográfiája

K

  

A

B

C

CS

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

SZ

T

U

V

Z

 

 

Felfedezett új életrajzi regényt?

Kérjük, jelezze!

Például: itt

 

Az olvasás

A könyvek

Mutasd meg könyvtáradat...

A közkönyvtárak

A szakkönyvtárak

Az iskolakönyvtárak

Könyvesboltok

Könyvszigetek

Könyvesfalu

 

Beszélgetések az Új Kertben

Kompetencia

Kreativitás

Tehetség

Boldogság

 

A  VÁLTOZÓ VILÁG

köteteinek nagy része megvásárolható az ország két legnagyobb könyvkereskedőjénél online, ingyenes átvétellel az általad kiválasztott könyvesboltban vagy házhozszállítással.

Libri

 

Líra

A kiadónál az összes cím is megrendelhető, akár személyre szabott változatban. Hála a digitális nyomtatásnak, az éppen elfogyott címek is kaphatók rövid határidővel.

Kiadó

 

Kabos Gyula (1888 – 1941), színész

Bános Tibor: Kabos Gyula. (2. kiad.) Budapest 2000, Athenaeum, 347 p.

 

Kacsóh Pongrác (1873 – 1923), zeneszerző

Bókay János: Egy rózsaszál szebben beszél... [Regény.] (4. kiad.) Budapest 1974, Zeneműkiadó, 361 p. (Zenei életregények.)

 

Kádár Gyula (1898 – 1982), vezérkari ezredes

Kádár Gyula: A Ludovikától Sopronkőhidáig. Budapest 1978, Magvető, 826 p. (Tények és tanúk.)

 

Kaffka Margit (18801918), író, költő

Földes Anna: Kaffka Margit. Budapest 1987, Kossuth Könyvkiadó,  270 p.

 

Kafka, Franz (1881 – 1924), német író

Janouch, Gustav: Beszélgetések Kafkával. [Visszaemlékezések.] (Ford. Tandori Dezső.) Budapest 1972, Gondolat, 263 p.

Kafka, Franz: Naplók, levelek. Válogatás. (Vál. Györffy Miklós, ford. Antal László, Eörsi István, Tandori Dezső.) Budapest 1981, Európa, 793 p. (Emlékezések.)

Pók Lajos: Kafka világa. Budapest 1981, Európa, 363 p., ill. (Írók világa.)

 

Kállay Miklós gr. (1887 – 1967), miniszterelnök

Kállay Miklós: Magyarország miniszterelnöke voltam, 1942-1944. Egy nemzet küzdelme a második világháborúban. [Visszaemlékezés.] (Szerk. Antal László, előszó C. A. Macartney, jegyz. Antal László és Borhi László, utószó Borhi László.) Budapest 1991, Európa – História, 1-2 köt. (Extra Hungariam.)

 

Kálmán I., Könyves (1074 k. – 1116), magyar király (1095 – 1116)

Fehér Tibor: Könyves király. [Regény.] (Ill. Gyulai Liviusz.) Budapest 1971, Móra K., 421 p.

Font Márta: Így élt Könyves Kálmán. Budapest 1993, Móra K., 155, p., ill., részben térk. (Így élt...)

Győrffy György: Kálmán király. Budapest 1979, Pátria ny., 346 p., ill.

Kassay Zsolt: Könyves Kálmán. Regény. Budapest [1941], Singer – Wolfner, 294 p.

Vajay József: Hullócsillag. Történelmi regény. [Budapest 1943], Pantheon, 256 p.

 

Kálmán Imre (1882 – 1953), zeneszerző

Kálmán Vera: Emlékszel még... Kálmán Imre élete. [Visszaemlékezések.] (Ford. Vértesné Meller Ágnes.) Budapest 1985, Zeneműkiadó, 189 p.

 

Kálvin, János (1509 – 1564), svájci hitújító

Beze, Théodore de: Kálvin János élete. (Ford. Rácz Kálmán.) Budapest 1998, Kálvin, 86 p., ill.

Cadier, Jean: Kálvin. Egy ember Isten igájában. (Ford. Zsigmond Gyula. 2. kiad.) Budapest 1994, Kálvin, 173, [2] p. ill.

McGrath, Alister E.: Kálvin. A nyugati kultúra formálódása. (Ford. Nagy Mónika Zsuzsanna.) Budapest 1996, Osiris, 350 p. (Osiris könyvtár. Történelem.)

 

Kandinsky, Wassily (1866 – 1944), orosz szárm. francia festő

Székely András: Kandinszkij. Budapest 1979, Gondolat, 233 p., 5 t. (Szemtől szemben.)

 

Kanizsai Dorottya (? – 1532 után)

Baloghné Hajós Terézia: Mohács angyala. Kanizsay Dorottya életregénye. Budapest [193?], Athenaeum, 194 p.

Dénes Gizella: Virrasztó asszony. Kanizsai Dorottya életének regénye. Budapest 1943, Singer – Wolfner, 684 p.

 

Kant, Immanuel (1724 – 1804), német filozófus

Tengelyi László: Kant. (2. jav., bőv. kiad.) Budapest 1995, Áron. 196, [2] p. (Nagy gondolkodók.)

 

Kántorné, Engelhardt Anna (1791 – 1854), színésznő

Kertész Erzsébet: Az első Gertrudis. Kántorné életregénye. (Ill. Kondor Lajos.) Budapest 1970, Móra K., 381 p. (Csíkos könyvek.)

 

Kapisztrán János (1386 – 1456), ferences szerzetes, prédikátor

Bölcskey Ödön: Capistranói Szent János és kora. Székesfehérvár 1923-1924, Debreczenyi ny., 1-3. köt.

Kulcsár Péter: Kapisztrán János. Budapest 1987, Gondolat, 234 p., ill. (Magyar história. Életrajzok.)

 

Karácsony Sándor (1891 – 1952), író, pedagógus

Gellért Sándor: Karácsony Sándor szekerében. [Visszaemlékezések.] Vigántpetend 1995, Magtárstúdió, 248 p., ill.

Kontra György: Karácsony Sándor. (2. kiad.) Budapest 1995, OPKM., 113, p., [1] t. fol. (Magyar pedagógusok.)

 

Karády Katalin (1910 – 1990), színésznő

Karády Katalin: Hogyan lettem színésznő? Vallomások. Egy Karády-film forgatókönyve és képei. Beszélgetések Karády Katalinnal. (A könyvet Furkó Zoltán gond.) Budapest 1989, Szépirod. K., 200 p., [12] t. fol.

Kelecsényi László: Karády Katalin. (2. jav., bőv. kiad.) Budapest 1989, Múzsák, 95 p., ill. (Filmbarátok kiskönyvtára.)

Király Jenő: Karády mítosza és mágiája. Budapest 1989, Háttér, 45 p., [96] t. (Háttér könyvek.)

 

Karinthy Frigyes (1887 – 1938), író

Halász László: Karinthy Frigyes alkotásai és vallomásai tükrében. Budapest 1972, Szépirod. K., 267 p., ill. (Arcok és vallomások.)

Karinthy Frigyes: Naplóm, életem. [Önéletrajzi írások.] (Vál., bev.: Szalay Károly.) Budapest 1964, Magvető, 876 p.

Karinthy Frigyes: Utazás a koponyám körül. [Visszaemlékezések.] Budapest 1997, Karinthy, 207 p. (Karinthy könyvtár.)

Levendel Júlia: Így élt Karinthy Frigyes. Budapest 1979, Móra K., 186 p., ill. (Így élt...)

Mennyei riport Karinthy Frigyessel. (Összeáll. Fráter Zoltán.) Budapest 1987, Magvető, 404 p.

 

Károli Gáspár (? – 1583 után), református prédikátor, bibliafirdító

 "Megszámlálta futásodat...". [Regény Károlyi Gáspárról.] (2. kiad.) Budapest 1986, Ref. Zsinati Iroda, 234 p.

Baracsi István: Károlyi Gáspár élete és munkássága. Debrecen 1994, Teológiai Önképzőköri Társ., 47 p. (Teológiai Önképzőköri Társulat füzetei 3.)

Tóth-Máthé Miklós: Isten trombitája. [Regény Méliusz Juhász Péterről.]

Vargha Tamásné: Kései szüret. Az istenes vénember, Károlyi Gáspár életének regénye. [Debrecen, 1939], Református Szeretetszövetség, 351 p.

 

Károly Róbert (1288 – 1342), magyar király (1307 – 1342)

Károly Róbert emlékezete. (Vál., szerk., bev., jegyz.: Kristó Gyula és Makk Ferenc.) Budapest 1988, Európa, 259 p. [68] t. (Bibliotheca hungarica.)

Kristó Gyula: A rozgonyi csata. Budapest 1978, Szépirod. K., 111 p., 8 t., 1 térk. (Sorsdöntő történelmi napok 3.)

Miskolczy István: Anjou Károly. [Budapest 1913], Stephaneum ny., 120 p.

 

Károly, I., Nagy (747 – 814), frank király, német–római császár

Epperlein, Siegfried: Nagy Károly. (Ford. Pálvölgyi Endre.) Budapest 1982, Gondolat, 192 p., 8 t.

Fischer-Fabian, Sigfried: Nagy Károly. Az első európai. (Ford. Szántó Tamás.) Budapest 2000, Corvina, 324 p., ill., térk. (Faktum.)

Johnson, Eyvind: Kegyes urunk, Carolus. [Történelmi regény.] (Ford. Csatlós János.) Budapest 1978, Európa, 595 p.

Lamb, Harold: Nagy Károly. Legenda és valóság. [Történelmi regény.] (Ford. Gál Endre.) Budapest 1968, Európa, 362 p. (Századok – emberek.)

 

Károly, IV. (1887-1922), osztrák császár, magyar király (1916 – 1918)

Balassa Imrre: A magyar királytragédia. IV. Károly. [Regényes életrajz.] Budapest 1925, Világirodalom, 256 p., 3 t.

Boroviczény Aladár: A király és kormányzója. [Függelék: Andrássy Gyuláné és Boroviczény Aladárné "A királyné kíséretében" címmel megjelent visszaemlékezései.] (Ford. Kajtár Mária, jegyz.: Pritz Pál.) Budapest 1993, Európa, 488 p., [8] t. (Emlékezések.)

Nagy József: IV. Károly. Az utolsó magyar király. Budapest 1995, Göncöl. 199 p., ill.

 

Károly, Merész (1433 – 1477), burgundi herceg

Paravicini, Werner: Merész Károly. (Ford. Csillagné Asztalos Enikő.) Budapest 1989, Akad, K., 167 p., 24 t. (Életek és korok.)

 

Károly, V. (1500 – 1558), német-római császár

Ellert, Gerhart: V. Károly. [Történeti regény.] (Tóth László bevezető tanulmányával.) Budapest 1937, Dante, 368 p., 5 t., 1 térk. (Korok és hősök regényei.)

Gunst Péter: V. Károly. Budapest 1976, Szépirod. K., 322 p., 1 t. (Életek és korok [27].)

Habsburg, Otto von: V. Károly. Egy európai császár. (Ford. Hell György.) Budapest 1994, Európa, 435 [4] p.

 

Károly, XII. (1682 – 1718), svéd király

Benda Kálmán: XII. Károly. Budapest 1967, Szépirod. K., 143 p., 1 t. (Életek és kork [1.])

Kovai Lőrinc: Fergeteg északon. [Töténelmi regény.] Budapest 1970, Magvető, 556 p.

Teknős Péter: A vasfejű. (Történelmi regény az ifjúság számára.) ([Ill.] Nagyistók Mária.) Budapest 1985, Móra K., 252 p. (Delfin könyvek.)

Voltaire: XII. Károly svéd király története. (Ford. Justus Pál.) Budapest 1965, Európa, 299 p. (Századok – emberek.)

 

Károlyi István gr. (1797-1881), főispán, honvéd ezredes

Buda Attila: Gróf Károlyi István élete. Újpest 1997, Önkormányzat, 285 p., ill.

 

Károlyi Mihály gr. (1875 – 1955), miniszterelnök, köztársasági elnök

Hajdú Tibor: Károlyi Mihály. Politikai életrajz. Budapest 1978, Kossuth Kiadó, 610 p., ill.

Jemnitz János – Litván György: Szerette az igazságot. Károlyi Mihály élete. Budapest 1977, Gondolat, 450 p., 24 t.

Károlyi Mihály: Egy egész világ ellen. [Emlékirat.] (Utószó, jegyz: Kiss György.) Budapest 1965, Gondolat, 550 p., 10 t.

Károlyi Mihály: Hit, illúziók nélkül. [Visszaemlékezések.] (Ford. Litván György, utószó: Károlyi Mihályné.) Budapest 1982, Európa, 511 p., 24 t.

 

Károlyi Mihályné, Andrássy Katinka gr. (1892-1985)

Károlyi Mihályné: Együtt a forradalomban. [Emlékezések, naplójegyzetek.] (4. kiad.) (Ford. Justus Pál, Balabán Péter.) Budapest 1985, Európa, 476 p., [32] t.

Károlyi Mihályné: Együtt a száműzetésben. (4. Kiad.) (Ford. Balabán Péter.)) Budapest 1985, Európa, 468 p., [32] t.

 

Károlyi Sándor gr. (1669 – 1743), kuruc generális, tábornagy

Kovács Ágnes: Károlyi Sándor. Budapest 1988, Gondolat, 233 p., ill. (Magyar história. Életrajzok.)

 

Károlyi Zsuzsanna (1585 – 1622), magyar fejedelemasszony

Bodrogi János: Károlyi Zsuzsanna fejedelemasszony. Nagy-Enyed 1899, Könyvny., 63 p.

 

Kassák Lajos (1887 – 1967), író

Aczél Géza: Kassák Lajos. Budapest 1999, Szépirod. K., 431 p. (Irodalomtörténeti könyvtár.)

Ferenczi László: Én Kassák Lajos vagyok. Budapest 1987, Kozmosz Kiadó, 230 p., [8] t.

Kassák Lajos: Egy ember élete. [Önéletrajzi regény.] Budapest 1983, Magvető, 1-2. köt.

Rónay György: Kassák Lajos alkotásai és vallomásai tükrében. Budapest 1971, Szépirod. K., 282 p., ill. (Arcok és vallomások.)

 

Kaszap István (1916 – 1935), jezsuita szerzetesnövendék

Cséry Dezső: Lángol a lélek. [Regény Kaszap Istvánról.] Budapest [1943], Bihari, 180 p., 1 t.

 

Katalin, II., Nagy (1729 – 1796), orosz cárnő

Forró Pál: Holttesteken át. (Katalin cárnő regénye.) Budapest [1929], Tolnai, 128 p. (Tolnai regénytára.)

Katalin II. cárnő Emlékiratai. (Ford. Antal Dezső.) Budapest 1926, Franklin, 299 p.

Kaus, Gina: Nagy Katalin. [Regény.] (Ford. Roboz Andor.) Budapest [1935], Rózsavölgyi, 302 p.

Lavater-Sloman, Mary: Nagy Katalin. (Ford. Sibelka Perleberg Artur.) Budapest 1997, Laude, 348 p.

Niederhauser Emil: Mária Terézia. Nagy Katalin. Budapest 2000, Pannonica, 302 p. (Fekete-fehér.)

Oldenbourgh, Zoé: Nagy Katalin. [Életrajz.] (Ford. Gellért György.) Budapest 1973, Európa, 424 p. (Századok – emberek.)

Troyat, Henri: Nagy Katalin. [Életzrajzi regény.] (Ford. Török Gábor.) Budapest 1996, Pesti Szalon, 461 p. (Regényes történelem.)

Zabel, Eugen: Egy császárnő regénye. [Történeti regény.] (Ford. Holló Márton.) Budapest 1913, Athenaeum, 274 p.

 

Katona József (1791 – 1830), drámaköltő, városi ügyész

Kárpáti Aurél: Él még Bánk. Budapest 1955, Szépirod. K., 412 p., 12 t.

Orosz László: Katona József. Budapest 1974, Gondolat, 239 p.

Rigó Béla: Így élt Katona József. Budapest 1991, Móra K., 188 p., ill. (Így élt…)

 

Kazantzakisz, Nikosz (1883 – 1957), görög író

Kazantzaki, Eleni: A meg nem alkuvó. Nikosz Kazantzakisz élete. [Életrajz.] (Ford. Papp Árpád.) Budapest 1979, Gondolat, 389 p., 8 t.

 

Kazinczy Ferenc (1759 – 1831), író, nyelvújító

Kazinczy Ferenc: Az én életem. (Összegyűjt., szerk., előszó és jegyz.: Szilágyi Ferenc.) Budapest 1987 [1988], Magvető, 708 p., ill. (Nemzet és emlékezet.)

Kazinczy Ferenc: Fogságom naplója. (Utószó Fenyő István, szöveggond és jegyz.: Szilágyi Márton.) Budapest 2000, Osiris, 150 p., ill. (Millenniumi könyvtár, 45.)

Kazinczy Ferenc: Pályám emlékezete. Budapest 1993, M. Hírlap K. – Maecenas, 186 p. (Heti klasszikusok.)

Szabó László, Z.: Így élt Kazinczy Ferenc. [Életrajz.] Budapest 1977, Móra K., 186 p., ill. (Így élt...)

Szabó László, Z.: Kazinczy Ferenc. Budapest 1984, Gondolat, 331 p., 12 t. (Nagy magyar írók.)

Zachár Ilona, S.: ...és terjesztém a szent tüzet. Kazinczy Ferenc élete. Budapest [1942], Grill, 1-2 köt.

 

Kazinczy Lajos (1821 – 1849), honvéd tábornok

Pásztor Emil: A tizenötödik aradi vértanú. Kazinczy Lajos. Dokumentum életrajz. Budapest 1979, Kossuth Kiadó – Zrínyi Kiadó, 194 p., ill.

 

Keats, John (1795 – 1891), angol költő

Péter Ágnes: Keats világa. Budapest 1989, Európa, 314 p., ill. (Írók világa.)

 

Kelly, Grace (1929 – 1982), amerikai filmszínésznő

Bradányi Iván: Grace Kelly. Egy hercegnő három élete. Budapest 1991, Artemis. 281 p., 21 t. (Világsztárok életrajza.)

 

Kemál, Atatürk, Musztafa (1881 – 1938), török államférfi, köztársasági elnök

Katus László: Musztafa Kamál Atatürk. Budapest 1970, Szépirod. K., 219 p. 1 t. (Életek és korok) [14.])

Kerekesházy József: Az igazi Kemál. Egy köztársaság születése. (2. kiad.) Budapest 2000, Terebess, 240 p.ill.

 

Kemény János (1607 – 1662), erdélyi fejedelem (1661 – 1662)

Kemény János önéletírása. 1657-1658. (Sajtó alá rend., jegyz.: V. Windisch Éva.) Budapest 1986, Szépirod. K., 393 p.

Szabó Gyula: 1. A sátán labdái. Történelmi tudósítás. [Történelmi regény.] 2. A romlás utjain. Bukarest 1979, Kriterion, 416 p.

Takács Tibor: Ördögkút. Regény. (Rajz: Eszik Alajos) Budapest 1988, Móra K., 234 p., ill.

 

Kemény Zsigmond (1814 – 1875), reformpolitikus, író

Nagy Miklós: Kemény Zsigmond. Budapest 1972, Gondolat, 258 p. (Irodalomtörténeti kiskönyvtár. Magyar írók 7.)

Papp Ferencz: Báró Kemény Zsigmond. Budapest 1922-1923, Akadémia, 1-2 köt. (A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadóvállalata U. F.)

Török Tamás: Kemény Zsigmond hallgatása. [Kisregény.] Budapest 1986, Szépirod. K., 248 p.

 

Kempelen Farkas (1734 – 1804), feltaláló

Barsi Ödön: Játék a halállal. (Kempelen Farkas.) [Regény.] Budapest [1943], Alfa, 160 p.

Kőszegi Imre – Pap János: Kempelen Farkas. Budapest 1955, Művelt Nép, 186 p.

Szalatnai Rezső: Kempelen, a varázsló. Regény. (Rajz: Benkő Sándor) Budapest 1984, Móra K., 334 p., ill.

 

Kennedy, John Fitzgerald (1917 – 1963), amerikai elnök

Brogan, Hugh: Kennedy. (Ford. Pásztor Péter.) Budapest 1997, Szépirod. K., 306 p. (Y könyvek.)

 

Kepler, Johannes (1571 – 1630), német csillagász

Banville, John: Kepler. [Regény]. (Ford. Barkóczi András, utószó Takács Ferenc.)Budapest 1983, Európa, 256 p. (Modern könyvtár. P. 472.)

Radczun, Günter: Máglyák és csillagok. (Ford. Kárpáty Csilla, ill. Csergezán Pál.) Budapest 1963, Móra K., 200 p. (Buvár könyvek 41.)

Saile, Olaf: Kepler. [Regény.] Budapest 193?, Stádium, 271 p.

Schuder, Rosemarie : Az ördög malmában. (Ford. Kardoss Tilda.) Budapest 1989, Béta, 342 p.

Schuder, Rosemarie: A boszorkány fia. (Ford. Kardoss Tilda. 3. kiad.) Budapest 1988, Kossuth, 321 p.

Száva István: Az ég törvénye. Johannes Kepler élete. [Regény.] (2. kiad.) Budapest 1973, Móra K., 239 p., 4 t. (Nagy emberek élete.)

 

Keresztury Dezső (1904 – 1996), irodalomtörténész, miniszter

Keresztury Dezső: Emlékezéseim. Szülőföldeim. Budapest 1993, Argumentum, 262 p.

Keresztury Dezső: Kapcsolatok. [Visszaemlékezések.] Budapest 1988, Magvető, 506 p. (Visszaemlékezések.)

 

Kertész, André (1894 – 1985), fotóművész

André Kertész Magyarorzágon. [Visszaemlékezések.] Bodnár János beszélgetése André Kertésszel. (Ford. Csete Katalin.) Budapest 1984, Főfotó, 103 p., ill.

 

Kinizsi Pál (?-1494), hadvezér

Tatay Sándor: Kinizsi Pál. [Regény.] Budapest 1991, Libra, 117 p.

 

Kisfaludy Sándor (1772 – 1844), költő

Barabás Tibor: Napóleon foglya. Kisfaludy Sándor életregénye. Budapest 1971, Magvető, 359 p.

Barát Endre: A provencei fogoly. Regény Kisfaludy Sándor életéből. [Budapest 1941], Rozs, 64 p.

Fenyő István: Kisfaludy Sándor. Budapest 1961, Szépirod. K., 446 p. (Irodalomtörténeti könyvtár 6.)

 

Kiss János (1883 – 1944), altábornagy

Kiss Sándor: Emlékeim Kiss János altábornagyra. [Életrajz.] (Utószó: Vigh Károly.) Budapest 1979, Zrínyi Kiadó, 217 p., 8 t.

 

Kittenberger Kálmán (1881 – 1958), vadász, útirajzíró

Fekete István: Kittenberger Kálmán élete. Budapest 2001, Móra K., 342 p.

Kittenberger Kálmán: Afrikai vadászemlékek. Válogatás – írásaiból. (Vál. Véber Károly.) Budapest 1970, Gondolat, 427 p., 28 t.

Lévától Nagymarosig. Kittenberger Kálmán élete és munkássága. Szerk. Motesiky Kálmán. Budapest 2001, Terraprint, 133 p., ill.

 

Klapka György (1820 – 1892), honvéd tábornok, miniszter, politikus

Klapka György: Emlékeimből. (Szöveggond., kieg., bev. tanulmány, jegyz.: Katona Tamás.) Budapest 1986, Szépirod. K., 637 p., [32] t. (Magyar századok.)

Szénássy Zoltán: Klapka György. Bratislava – Budapest 1977, Madách Kiadó – Kossuth Kiadó, 129 p., 21 t.

Takács Sándor: Klapka katonái. Történelmi regény az ifjúság számára. (Ill. Kondor Lajos.) Budapest 1972, Móra K., 381 p.

 

Klára, Assisi Szent (1194 – 1253), apátnő, rendalapító

Christaller, Helena: Szent láng. [Assisi Szent Klára élete.] (Ford. Nagymányoky Gilbert.] Szeged 1993, Szt. Gellért Egyh. K., 213 p.

Rotzetter, Anton: Assisi Szent Klára. (Ford. Mihály) (ferences) Budapest Budai Ferences Rendház, 335 p., [4] t.

 

Klee, Paul (1879 – 1940), svájci festő

Klee, Felix: Paul Klee élete és munkássága, hátrahagyott feljegyzések és kiadatlan levelek alapján. (Ford. Tandori Dezső.) Budapest 1974, Corvina. 215 p., 28 t.

 

Kleopátra (i.e. 69 – 30), egyiptomi királynő

Foss, Michael: Kleopátra nyomában. (Ford. Mihalik Zsuzsa, Csikai Zsuzsa.) Debrecen 1999, Gold Book, 254 p., [16] t.

Ludwig, Emil: Kleopátra. Egy királynő életregénye. (Ford. Sátori Béla.) Budapest 1938, Athenaeum, 317 p., 6 t.

Peyramaure, Michel: Kleopátra, a Nílus királynője. [Regény.](Ford. Balla Katalin, jegyz. Zsámboki Mária). Debrecen 1999, Aquila, 401 p. (Krónikás könyvek.)

Szegedi István: Kleopatra. Regény. Budapest [1930], Tolnai. 125 p. (Tolnai regénytára.)

Tarr, Judith: Ízisz trónján. Kleopátra regénye. (Ford. Kiss Marianne). Budapest 1998, M. Kvklub, 368 p.

Ürügdi György: Kleopátra. (2. kiad.) Budapest 1983, Gondolat, 285 p.

 

Klimt, Gustav (1862 – 1918), osztrák festő

Bartsch, Susanna: Klimt élete és művészete. (Ford. Tandori Dezső, szerk. Szántó Tamás.) [Budapest] 2000, Corvina, 319 p. ill.

 

Knezić Károly (1808 – 1849), honvéd tábornok

Bodó László: Knezić Károly honvéd tábornok. Eger 1998, Heves M. Múz. Szerv. – Dobó Vármúz., 160 p., ill. (Studia Agriensia.)

 

Koch, Robert (1843 – 1910), német orvos, bakteriológus

Petur László: A wollsteini "fizikus". Robert Koch élete.[Életrajzi regény.] Budapest 1970, Móra K., 198 p. 8 t. (Nagy emberek élete.)

Unger, Hellmuth: Koch Róbert. Egy nagy élet regénye. (Ford. Balogh Barna.) Budapest 1944, Kunéry, 290 p.

 

Kodály Zoltán (1882 – 1967), zeneszerző, népzenekutató

Eősze László: Forr a világ... Kodály Zoltán élete. (2. átd. kiad.) Budapest 1982, Móra K., 218 p., 16 t.

Eősze László: Kodály Zoltán életének krónikája. Budapest 1977, Zeneműkiadó, 286 p. (Napról napra... 13.)

Így láttuk Kodályt. Harmincöt emlékezés. (Szerk. Bónis Ferenc.) Budapest 1979, Zeneműkiadó, 335 p., ill.

 

Kodolányi János (1899 – 1969), író

Kodolányi János: Süllyedő világ. [Önéletrajzi regény.] Budapest 1965, Magvető, 663 p.

Kodolányi János: Visszapillantó tükör. [Önéletrajzi regény.] Budapest 1968, Magvető, 546 p.

Kodolányi Júlia: Apám. Budapest 1988, Magvető, 282 p., [16] t. (Tények és tanúk.)

Tüskés Tibor: Kodolányi János. (2. kiad.) Pécs 1999, Pro Pannonia, 286 p., ill. (Pannónia könyvek.)

 

Koestler, Arthur (1905 – 1983), magyar szárm. angol író

Koestler, Arthur: A láthatatlan írás. Az önéletrajz második része, 1932-1940. (Ford. Makovecz Benjámin.) Budapest 1998, Osiris, 504 p. ill. (Osiris könyvtár. Irodalom.)

Koestler, Arthur: Nyílvessző a végtelenbe. [Önéletrajz.] (Ford. Boris János.) Budapest 1996, Osiris, 353 p. (Osiris könyvtár. Irodalom.)

 

Kohán György (1910 – 1966), festő

Moldvay Győző: Eroica. Kohán György életútja. Eger 1985, [Heves m. Lapk. Váll.], 80 p., ill.

 

Kohlhase, Hans (? – 1540), német kereskedő

Kleist, Heinrich von: Kohlhaas Mihály: [Regény.] (Ford. Kardos László, ill. Jörg Ratgeb. 3. kiad.) Budapest 1975, M. Helikon – Európa, 106 p., 6 t. (Helikon csillagok.)

 

Kolozsvári-Grandpierre Emil (1907 – 1992), író

Kolozsvári Grandpierre Emil: Az utolsó hullám. – Hullámtörők. – Béklyók és barátok. [Önéletrajzi regénytrilógia.] (2. kiad.) Budapest 1981, Magvető, 672 p.

Wéber Antal: Kolozsvári Grandpierre Emil. Budapest 1986, Szépirod. K., 230 p. (Kortársaink.)

 

Konkoly-Thege Aladár (1919 – 1996), orvos, író

Konkoly-Thege Aladár: Tépett lobogó. [Visszaemlékezések.] Pécs 1995, Ferling-press, 120 p.

 

Konstantin, I., Nagy (285? – 340), római császár

Krawczuik, Aleksander: Nagy Konstantin. [Életrajz.] (Ford. D. Molnár István.) Budapest 1981, Gondolat, 277 p.

Révay József: Égi jel. [Történelmi regény.] Budapest 1982, Szépirod. K., 815 p.

 

Kopácsi Sándor (1922 – 2001), rendőrkapitány

Kopácsi Sándor: Életfogytiglan. (Tardos Tibor írói közreműködésével.) [Budapest] 1989, Bibliotéka, 291 p.

 

Kopernikusz, Nikolausz (1473 – 1543), lengyel csillagáz

Radczun, Günter: Máglyák és csillagok. (Ford. Kárpáty Csilla, ill. Csergezán Pál.) Budapest 1963, Móra K., 200 p. (Buvár könyvek 41.)

Rusinek Michal: Kopernikusz. Életrajz és korrajz. (Ford. Dávid Csaba.) Budapest 1973, Móra K., 101 p. 8 t.

 

Koppány (? – 997 v. 998), nemzetségfő

Magyar Zoltán: Koppány. Budapest 1998, Móra K., 131 p., ill., térk.

 

Korányi Frigyes br. (1827 – 1913), orvos

Korányi András: Emléktöredékek. Budapest 1995, Littera Nova, 407 p., [12] t. (Orvoséletek sorozat 1.)

Máté István – Réti Endre: Korányi Frigyes. [Budapest] 1951, Művelt Nép, 67 p. (Nagy tudósok.)

 

Korda Sándor (1893 – 1956), filmrendező, producer

Korda Michael: A szerencse fiai. A Korda testvérek regényes élete. (Ford. Fencsik Flóra.) Budapest 1983, Európa, 586 p., 16 t.

Tóbiás Áron: Korda Sándor. Budapest 1982, NPI, 121 p., ill. (Filmbarátok kiskönyvtára.)

 

Korponay Jánosné Géczy Juliánna (168? – 1714)

Jókai Mór: A lőcsei fehér asszony. [Történelmi] regény. Budapest 1982, Szépirod. K., 516 p.

 

Korvin János hg. (1473-1504)

Harsányi Zsolt: Szegény János. Korvin János életének regénye. Budapest [1939], Singer – Wolfner, 1-2. köt.

Schönherr Gyula: Hunyadi Corvin János. 1473-1504. Budapest 1894, Magyar Tört. Társ., 332 p., 13 t. (Magyar történeti életrajzok 26.)

 

Kós Károly (1883 – 1977), író, építész

Kós Károly: Életrajz. (A szerző rajzaival.) (Sajtó alá rend. Benkő Samu.) Budapest – Bukarest 1991, Szépirod. Kiadó – Kriterion, 252 p., ill.

Nagy Elemér: Az építő Kós Károly. Budapest – Kolozsvár 1995, Balassi – Kós K. Alapítvány – Polis, 154 p., ill.

 

Kościuszko, Tadeus (1746 – 1817), lengyel tábornok

Izsépy Edit: Kosciuszko. [Életrajz.] Budapest 1973, Gondolat, 231 p., 6 t.

 

Kossuth Lajos (Monok, 1802. szeptember 19. – Turin, 1894. március 20.): államférfi, a nemzeti függetlenségért, a feudális kiváltságok felszámolásáért s a polgári szabadságjogok biztosításáért vívott 19. századi küzdelem legnagyobb alakja.  M. Életrajzi Lexikon

Az agg Kossuth és Napsugár. [Kossuth Lajos leveleinek szövegét gond. és jegyz. Ugrin Aranka, Zeyk Sarolta naplójának szövegét gond. és jegyz. Furkó Zoltán.) Budapest 1989, Szépirod. K., 194 p.

Balassa Imre: Kossuth. Egy nagy élet regénye. (Ill. Jeney Jenő.) Budapest 1928, Ált. ny. 1-2. köt.

Cseres Tibor: Én, Kossuth Lajos. Levelek Turinból. [Életrajzi regény.] Budapest 1981, Magvető, 576 p.

Fekete Sándor: Kossuth Lajos. (2. kiad.) Budapest 1978, Móra K., 279 p., ill.

Pelyach István: Kossuth Lajos - Életrajz és válogatás. Budapest 2005, Press Publica Kiadó [Változó Világ könyvsorozat], 128 p.

Zarek, Otto: Egy nép szerelme. Kossuth Lajos életregénye. (Ford. Sebestyén Károly és Horváth Zoltán.) Budapest 1935, Rózsavölgyi és Tsa., 1-2. köt.

 

Kossuth Zsuzsanna (1817 – 1854), ápolónő

Földes Éva – Szabó Emma: Kossuth Zsuzsánna. A magyar szabadság ismeretlen hősnőjének élete és levelei. Budapest 1944, [Közlekedési ny.], 160 p., 1 t.

Kertész Erzsébet: Kossuth Zsuzsanna. [Életrajz.] Budapest 1983, Kossuth Kiadó, 180 p., 4 t. (Nők a történelemben.)

 

Kosztolányi Dezső (1885 – 1936), író, költő

Dér Zoltán: Fecskelány. Dokumentumregény. Újvidék 1970, Forum, 158 p., 8 t.

Kosztolányi Dezsőné: Kosztolányi Dezső. [Életrajz és dokumentumok.] Budapest 1938, Révai, 366 p., 12 t. (Kosztolányi Dezső összegyűjtött munkái.)

Kosztolányi Dezsőné: Kosztolányi Dezső. Életrajzi regény. Budapest 1990, Holnap, 305 p., ill.

Levendel Júlia: Így élt Kosztolányi Dezső. [Életrajz.] Budapest 1985, Móra K., 244 p., ill. (Így élt…)

Rónay László: „Ki volt ez a varázsló?” Kosztolányi Dezső a vallomások és emlékezések tükrében. Budapest 1985, Franklin ny., 265 p. (Kozmosz könyvek.)

Rónay László: Kosztolányi Dezső. Budapest 1977, Gondolat, 305 p., 10 t. (Nagy magyar írók.)

 

Kovács Imre (1913 – 1980), közgazdász, politikus

Kovács Imre: Magyarország megszállása. (Szöveggond. Simkó Mária.) Budapest 1990, Katalizátor Iroda Kft., 360 p.

 

Kováts István (1822 – 18??)

Kováts István: Egy szegény pórfiú önéletrajza. (Szöveggond., jegyz.: Bálint Sándor, előszó Zombori István.) Budapest 1981, Magvető, 442 p. (Tények és tanúk.)

 

Kováts Mihály (1724 – 1779), ezredes

Fehér Tibor: Tűzön-vízen át. [Életrajzi regény.] (Jegyz., utószó: Zachar József, rajz Bánfalvy Ákos.) Budapest 1984, Móra K., 381 p., ill.

Póka-Pivny Aladár – Zachar József: Az amerikai függetlenségi háború magyar hőse. Kováts Mihály ezredes élete. 1724-1779. Budapest 1982, Zrínyi Kiadó, 177 p., 10 t.

 

Kozma Miklós (1884 – 1941), politikus, miniszter, rádióigazgató

Ormos Mária: Egy magyar médiavezér. Kozma Miklós : pokoljárás a médiában és a politikában, 1919-1941. Budapest 2000, PolgART, 1-2 köt., ill.

 

Kölcsey Antónia (1821 – 1876), írónő

Kölcsey Antónia naplója. (Vál., sajtó alá rend.: Gábor Júlia.) Budapest 1982, Magvető, 218 p.

 

Kölcsey Ferenc (1790 – 1838), költő, reformpolitikus

Millók Éva: Gyertyafények. Regény Kölcsey Ferenc életéről. (Ill. Kondor Lajos.) Budapest 1962, Móra K., 329 p., 8 t.

Riedl Frigyes: Kölcsey Ferenc. (Sajtó alá rend. Kozocsa Sándor.) [Budapest 1939], Budapesti Kölcsey Ferenc és Berzsenyi Dániel Gimnázium Önképzőköre, 137 p., 2 t. (Magyar irodalmi ritkaságok 42.)

Szauder József: Kölcsey Ferenc. Budapest 1955, Művelt Nép, 263 p., 1 t. (Nagy magyar írók.)

Szentimrei Jenő: Ferenc tekintetes úr. Kölcsey Ferenc életregénye. Debrecen 1990, Csokonai, 300 p., [4] t., ill.

Vértesy Jenő: Kölcsey Ferencz. Budapest 1906, Magyar Tört. Társ., 209 p., 8 t. (Magyar történeti életrajzok 50.)

 

Kőrösi Csoma Sándor (1784 – 1842), nyelvész, orientalista

Baktay Ervin: Kőrösi Csoma Sándor. (4. kiad.) (Előszó: Terjék József.) Budapest 1999, Talentum, 358 p., [32] t.

Cholnoky László: Kőrösi Csoma Sándor: (Életregény.) Budapest 1940, Athenaeum, 287 p., 24 t.

Dávid Antal: A szolgadiák. (Körösi Csoma Sándor ifjúkora.) [Életrajzi regény.] Budapest 1983, Móra K., 201 p., ill.

Korda István: A nagy út. Körösi Csoma Sándor életregénye. (Ill. Árkossy István.) Bukarest 1978, Kriterion, 320 p.

Kubassek János: A Himalája magyar remetéje. Kőrösi Csoma Sándor életútja kortörténeti és földrajzi háttérrel. Budapest 1999, M. Őstört. Kut. és K. Kft., 263 p., [24] t.

Le Calloc'h, Bernard: Kőrösi Csoma Sándor útinaplója. (Ford. Ötvös Lajos.) Budapest 2000, Püski, 143 p.

Szilágyi Ferenc: "bölcsőjét kereste a magyarnak..." (Jav., bőv. kiad.) Budapest 1992, Orient Press, 235 p., ill.

Szilágyi Ferenc: Így élt Kőrösi Csoma Sándor. (2. kiad.) Budapest 1984, Móra K., 211 p., ill. (Így élt...)

 

Krausz Simon (1876 – 1938), bankár

Krausz Simon: A pénzember. Egy magyar bankár élettörténete. Budapest 1991, Kossuth Kiadó, 197 p.

 

Krisztina (1626 – 1689), svéd királynő

Erdődy János: Krisztina királynő Rómában. [Regény.] Budapest 1972, Zeneműkiadó, 311 p.

Goldsmith, Margaret: Krisztina svéd királynő. [Életregény.] (Ford. Fischer Annie.) Budapest 1938, Athenaeum, 303 p.

 

Krüdener, Julie, br. (1764 – 1824)

Kürenberg, Joachim von: A tündöklő asszony. (Egy nő, aki legyőzte Napoleont.) [Történelmi regény.] (Ford. Szerb Antal.) Budapest 1942, Széchényi, 1-2. köt.

 

Kutuzov, Mihail Illarionovics (1745 – 1813), orosz hadvezér

Zsilin (Pavel, Andrejevics): Kutuzov. Élete és hadvezéri tevékenysége. (Ford. Tölgyes Ernő.) Budapest 1981, Zrinyi Kiadó, 381 p., 10 t.

 

 

További lexikonok a Változó Világban

Változó Világ Enciklopédia

A Tudás 365+1 Napja

Az Év 361+1 napja

Élvezetek Lexikonja

Görög istenek

Interjúk

A Számok Enciklopédiája

Az Új Szavak Lexikonja

Facebook Enciklopédia

Hasznos tudnivalók

Üzleti Enciklopédia

Cégmutató

Tudásterek a Változó Világban

Innovációs Tér + Lexikon

Európai Tér + Enciklopédia

Budapesti Tér + Lexikon

Idős Tér + Lexikon

Fogyasztói Tér + Enciklopédia

Gasztronómiai Tér + Lexikon

Kisebbségi Tér

 

 

 

 

1949

1970

1980

2008

Az év könyve

 

 

 

 

X

Hirdetés X

 

 

 

 

 

 

ÉLETRAJZOK

 

X

Hirdetés X

 

– ...Ha a háború véget ért, talán hasznára lehetünk a világnak.

– Valóban azt gondolják, hogy akkor hallgatni fognak magukra?

– Ha nem: tovább várunk. Átadjuk a fejünkben őrzött könyveket gyermekeinknek, s majd ők várnak tovább... De nem kényszeríthetjük az embereket arra, hogy meghallgassanak. Maguknak kell rájönniük, ha majd egyszer elkezdenek gondolkodni, s kérdéseket tesznek fel: miért is robbant fel a világ alattuk? Egyszer csak eljön az ideje.

– Hányan vannak maguk?

– Sok ezren az elhagyott utak és sínek mentén....

Folytatás 

Figyeld a Változó Világ Mozgalom blogját !

Pályázatok

A tudás hatalom – Egy kompetens világért

Változó Világ könyvírási pályázat

Az én napom a Változó Világban

Az én helyem a Változó Világban

Az én lapom a Változó Világban

Olvasni öröm – Egy olvasó világért

Tudni, tenni, emberhittel – Egy jobb világért

Jót jól – Egy etikus világért

Légy hős!

Új Kert – Egy boldogabb világért

Az Európai Unió a Változó Világban

A 20. század elszámoltatása

Változó Világ Közösségi Tér

Első lépés: regisztrálj!

Második lépés:

foglald el saját birtokodat!

Harmadik lépés:

ismerd meg birtokodat!

 

X

Hirdetés X

 

 

 

  

  

VÁLTOZÓ VILÁG

1995 óta

ÚTMUTATÓ

1991 óta

TREND-VÁLTÓ

1992 óta

ÉRTÉK-REND

1992 óta

MOST, VALAMIKOR

Az idők kezdete óta

EMBERHIT

ÉLETÚTMUTATÓ

Változó Világ Mozgalom

 

 

  

 

CHANGING WORLD | LE MONDE CHANGEANT | СВЕТЪТ В ПРОМЯНА

Flag Counter

2010. június 20-én telepítve.

  

Kezdő oldal

Olvasószolgálat

Médiaajánlat

Impresszum

Parvis

Teszteld internetkapcsolatod sebességét!

 

 

Változó Világ, 2023