VÁLTOZÓ VILÁG

1995 óta

ÚTMUTATÓ

1991 óta

TREND-VÁLTÓ

1992 óta

ÉRTÉK-REND

1992 óta

MOST, VALAMIKOR

Az idők kezdete óta

EMBERHIT

ÉLETÚTMUTATÓ

Változó Világ Mozgalom

 

A mai nap, részletesen  

Támogatásod?

Számít!

 

Életrajzok

Ajánló bibliográfia: valaha élt emberek felelevenednek

Történelem | Jog | Életmód | Földrajz | Kultúra | Egészség | Gazdaság | Politika | Mesterségek | Tudományok

 

Egyéni keresés

 

Az a nagyszerű az emberben, hogy soha nem veszíti el a bátorságát és a kedvét; újra és újra kezdi, mert tudja, hogy fontos és érdemes újrakezdenie.

Ray Bradbury amerikai író (1920–2012)

A világ bölcsessége :: A népek bölcsessége :: A világ bölcselői

ÉLETRAJZOK

 Valóságos, már nem élő magyar és külföldi személyekről szóló életrajzi művek ajánló bibliográfiája

S

  

A

B

C

CS

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

SZ

T

U

V

Z

 

 

Felfedezett új életrajzi regényt?

Kérjük, jelezze!

Például: itt

 

Az olvasás

A könyvek

Mutasd meg könyvtáradat...

A közkönyvtárak

A szakkönyvtárak

Az iskolakönyvtárak

Könyvesboltok

Könyvszigetek

Könyvesfalu

 

Beszélgetések az Új Kertben

Kompetencia

Kreativitás

Tehetség

Boldogság

 

A  VÁLTOZÓ VILÁG

köteteinek nagy része megvásárolható az ország két legnagyobb könyvkereskedőjénél online, ingyenes átvétellel az általad kiválasztott könyvesboltban vagy házhozszállítással.

Libri

 

Líra

A kiadónál az összes cím is megrendelhető, akár személyre szabott változatban. Hála a digitális nyomtatásnak, az éppen elfogyott címek is kaphatók rövid határidővel.

Kiadó

 

Sachs, Hans (1494 – 1576), német költő

Erdődy János: Mesterdalnokok városa. [Életrajzi regény.] Budapest 1984, Zeneműkiadó.,431 p.

 

Saint-Exupéry (1900 – 1994), francia pilóta, író

Bajomi Lázár Endre: Saint-Exupéry csodálatos élete. Budapest 1987, Móra K., 198 p.

 

Saint-Just, Louis Antoine (1767 – 1794), francia politikus, költő

Bajomi Lázár Ervin: Az üstökös. Saint-Just és a francia forradalom regénye. (Ill. Molnár Ágnes.) Budapest 1957, Szépirod. K., 456 p.

 

Saint-Simon, Louis, de Rouvroy de (1675 – 1755), francia író

Saint-Simon herceg emlékiratai. (Vál., ford.: Réz Pál.) Budapest 1987, Európa, 683 p. (Emlékezések.)

 

Salamon (1052 – 1087), magyar király (1063-1074)

Fehér Tibor: Nyugtalan vér. Történelmi regény az ifjúság számára. (Ill. Benkő Sándor.) Budapest 1981, Móra K., 273 p. (Delfin könyvek.)

 

Sand, George (1804 – 1876), francia írónő

Dániel Anna: George Sand világa. Budapest 1985, Európa, 327 p., ill. (Írók világa.)

Dániel Anna: George Sand. [Életrajz.] Budapest 1980, Kossuth, 253 p., 8 t. (Nők a történelemben.)

Duncker, Dora: George Sand. Regény. (Ford. Tersánszky J[ózsi] Jenő.) Budapest [1925], Kultúra, 183 p. (Híres szerelmek regényei 7.)

Sand, George: Életem története. Naplók, levelek, emlékiratok. (Ford. Kovács Ilona, utószó: Dániel Anna.) Budapest 2000, M. Könyvklub, 416 p.

 

Sándor Móric gr. (1805 – 1878), földbirtokos

Barsi Ödön: Az Ördöglovas. Gróf Sándor Móric kalandos életregénye. Budapest [1943], Rubietzky, 160 p.

 

Sándor, I. (1777 – 1825), orosz cár

Mereskovszkij, Dmitrij Szergejevics: Első Sándor. [Történelmi regény.] (Ford. Csima Jenő.) Budapest [1924], Dante, 260 p.

Paléologue, Maurice: A titokzatos cár. [Történeti regény.] (Ford. Pétery K. Sándor, bev. tanulmány Trócsányi Zoltán.) Budapest [1939], Dante, 311 p., 10 t. (Korok és hősök regényei.)

 

Sándor, II. (1818 – 1881), orosz cár

Paléologue, Maurice: II. Sándor tragikus regénye. (Ford. Kállay Miklós.) [Budapest 1928], Genius, 139 p. (Emberek, életek, szerelmek.)

 

Sándor, III., Nagy (i.e. 356 – 323), makedón király

Curtius Rufus: A makedón Nagy Sándor története. (Ford., jegyz. Kárpáty Csilla, utószó Maróti Egon.) Budapest 1967, Európa, 323 p., 1 térk. (Századok – emberek.)

Grosser, Karlheinz: A babilóni. Elbeszéli Nagy Sándor udvari orvosa. (Ford. Nyilas Vera.) Budapest 1970, Gondolat, 481 p.

Kovai Lőrinc: Az oroszlán jegyében. [Történelmi regény.] Budapest 1971, Szépirod. K., 1-2 köt.

Lamb, Harold: Világhódító Nagy Sándor. [Történelmi regény.] (3. kiad., ford. Terényi István.) Budapest 1980, Gondolat, 461 p.

Renault, Mary: Égi tűz. [Történelmi regény.] (Fordította Osztovics Levente.) Budapest 1977, Európa, 495 p. (Századok, emberek.)

 

Sartre, Jean Paul (1905 – 1980), francia író

Cohen-Solal, Annie: Sartre. [Életrajz.] (Ford. Nagy Nóra, Vajda György.)Budapest 2001, Európa, 984 p.

 

Sauvageot, Aurelien (1897 – 1988), francia nyelvész, műfordító

Sauvageot, Aurelien: Magyarországi életutam. (Ford. Várady-Brenner Mária). Budapest [1989], Európa, 393 p. (Emlékezések.)

 

Savonarola, Girolamo (1452 – 1498), olasz prédikátor

Barabás Tibor: Máglyák Firenzében. Girolamo Savonarola életregénye. (6. kiad.) Budapest 1984, Magvető, 298 p.

Nagy András: Savonarola. [Életrajzi regény.] Budapest 1980, Magvető, 574 p., ill.

 

Savoyai Jenő (1663 – 1736), osztrák hadvezér

Horváth Jenő: Szavójai Jenő herceg. A dunai monarchia kialakulása. [Budapest 1941], Cserépfalvi, 334 p., 8 t. (Nagy idők – nagy emberek.)

 

Schiller, Friedrich (1759 – 1805), német költő

Dániel Anna: Schiller világa. Budapest 1988, Európa, 325 p., ill. (Írók világa.)

 

Schindler, Oskar (1908 – 1974), német gyáros

Brecher, Elinor J.: Schindler hagyatéka. (Ford. Loósz Vera.) Budapest 1995, Esély,1-2 köt. ill.

 

Schliemann, Heinrich (1822 – 1890), német archeológus

Schliemann, Heinrich: Életem, kalandjaim. Önvallomások. (Hasonmás kiad.) (Ford. Mátrai Tamás., bev. Karo, Georg.) Budapest 2000, Háttér, 345 p., [34] t.

Stoll, Heinrich Alexander: Trójáról álmodott. [Regényes életrajz.] (Ford. Mátrai Tamás.) Budapest 1967, Európa, 410 p.

Stone, Irving: A görög kincs. [Regény.] (Ford. Rózsahegyi István.) Budapest 1990, Európa, 492 p., [20] t.

Vandenberg, Philipp: Priamosz kincse. Hogyan találta meg Tróját Heinrich Schliemann. (Ford. Stépán Gábor.) Budapest 1997, M. Könyvklub, 459 p., ill.

 

Schneider, Romy (1938 – 1982), német filmszínésznő

Jürgs, Michael: Romy Schneider viharos élete. (Ford. Szmodits Anikó, Kiss Zsuzsa.) Budapest 1993, M. Könyvklub, 287 p., [16] t.

 

Schratt Katalin (1855 – 1872) osztrák színésznő

Kürenberg, Joachim von: Schratt Katalin. A császárváros regénye. (Ford. ifj. Vajda János.) Budapest 1943, Béta, 332 p., 4 t.

 

Schubert, Franz Peter (1797 – 1829), osztrák zeneszerző

Ambrózy Ágoston: Borostyán. Schubert életének regénye. (5. kiad.) Budapest 1978, Zeneműkiadó, 764 p.

Fábián László: Franz Schubert életének krónikája. (3. kiad.) p. 1977, Zeneműkiadó, 165 p. (Napról napra... 1.)

Gál György Sándor: Dalok szárnyán. Schubert Ferenc életének regénye. (Rajz Biczó András.) Budapest 1947, Dante, 156 p.

Härtling, Peter: Schubert Tizenkét moment musical és egy regény. (Ford. Szegzárdy-Csengery Klára.) Budapest 1999, Európa, 297 p.

Székely Júlia: Schubertiáda. [Regényes életrajz.] Budapest 1968, Magvető, 288 p.

 

Schumann, Robert (1810 – 1856), német zeneszerző

Ambrózy Ágoston: Világos pillanat. Schumann éáletregénye. Budapest 1964, Zeneműkiadó, 467 p. (A Zeneműkiadó életregényei.)

Salaczné Zachár Klára: Két szív összedobban. Néhány esztendő egy nagy muzsikus pár, Wieck Klára és Schumann Róbert életéből. Budapest 1940, Rózsavölgyi, 226 p., 6 t.

Schumann, Robert: A zeneszerző élete leveleiben. (Vál., bev., ford.: Jemnitz Sándor.) Budapest 1958, Zeneműkiadó, 383 p., 7t.

 

Schweitzer, Albert (1875 – 1965), francia orvos

Belski Lagai, Ines: Albert Schweitzer. (Ford. Tűzkő Lajos.) Szeged, 1994, Agapé. 103 p., ill. (Az életszentség nagymesterei, 16.)

Marék Antal: Így élt Albert Schweitzer. Budapest 1976, Móra K., 187 p., ill. (Így élt...)

Schweitzer, Albert: Egy orvos az őserdőben. (Ford. Klopstock Gizella, bev. Győrkovács László.) Budapest 1990, Kossuth, 163 p.

Schweitzer, Albert: Életem és gondolataim. (2. kiad.), (Ford. Balassa Klára, Kenesei Sándor, sajtó alá rend. Fischer Sándor.) Budapest 1981, Gondolat, 518 p., [18] t.

 

Scott, Robert Falcon (1868 – 1912), brit felfedező

Holt, Kare: A versenyfutás. [Életrajzi regény.] (Ford. Miszoglád Gábor.) Budapest 1978, Gondolat, 345 p., 1 t.

Scott, R(obert) F(alcon): Scott utolsó útja. Scott kapitány naplója Déli-sarki expediciójáról. (Átd., ford.: Halász Gyula.) Budapest [1958], Móra K., 228 p., 10 t.

 

Scott, Walter (1771 – 1832), skót író

Bart István: Walter Scott világa. Budapest 1980, Európa, 322 p., ill. (Írók világa.)

 

Segantini, Giovanni (1850 – 1899), olasz festő

Calzini, Raffaele: A hegyek fia. Giovanni Seganini életének regénye. (Ford. Gáspár Miklós.) Budapest 1942, Singer, Wolfner. 356 p.

 

Selkirk, Alexander (1676 – 1721), skót tengerész

Ballard, Martin: Az igazi Robinson. Alexander Selkirk életregénye. (Ford. Fazekas László ill. Szecskó Tamás.) Budapest 1972, Móra, 217 p. (Delfin könyvek.)

 

Semmelweis Ignác (1818 – 1865), orvos

Gortvay György – Zoltán Imre: Semmelweis élete és munkássága. Budapest 1966, Szépirod. K., 291 p., ill.

Hídvégi Jenő: Semmelweis. Budapest [1950], Művelt Nép, 150 p., 1 t.

Malade, Theo: Semmelweis, az anyák megmentője. A legnagyobb magyar orvos életregénye. (Ford. Váradi Sándor.) Budapest 2000, Tinta Kiadó, 143 p. (Nagy emberek regényes élete, 1.)

Száva István: Egyedül a halál ellen. Semmelweis Ignác élete. [Regény.] (2. kiad.) Budapest 1966, Móra K., 202 p., 8 t. (Nagy emberek élete.)

Thompson, Morton: Az élet ára. Semmelweis Ignác életregénye. (Ford., jegyz.: Vermes Magda.) Budapest 1962, Európa, 367 p.

 

Serédi Jusztinián (1884 – 1945), esztergomi érsek

Serédi Jusztinián hercegprímás feljegyzései, 1941-1944. (Sajtó alá rend., előszó, bev. tanulmány, jegyz.: Orbán Sándor és Vida István.) Budapest 1990, Zrínyi, 210 p., ill. (Sisak és cilinder sorozat.)

 

Seurat, Georges (1859 – 1891), francia festő

Perruchot, Henri: Seurat élete. [Életrajz.] (Ford. Görög Lívia.) Budapest 1977, Gondolat, 253 p., 4 t.

 

Shakespeare, William (1564 – 1616), angol drámaíró, költő

Benedek Marcell: Shakespeare. (2. kiad.) (függelék, ill.: Staud Géza.) Budapest 1963, Gondolat, 468 p., 16 t.

Chambron, Longworth: Kitűnő barátom Shakespeare. John Lacy, őfelsége színészének visszaemlékezései. André Maurois előszavával. (Ford. Benedek Marcell.) Budapest [1937], Dante, 323 p., 1 t.

Greer, Germaine: Shakespeare. Budapest 1996, Szépirod. K., 154 p. (Y könyvek.)

Lings, Martin: Shakespeare titka. (Ford. Bódvai András.) Budapest 1995, Stella Maris, 211 p.

Mortimer, John: Will Shakespeare. [Életrajzi regény.] (Ford. Prekop Gabriella.) Budapest 1980, Európa, 351 p.

Rónaszegi Miklós: Színház az egész világ. William Shakespeare élete. Egy vázlat regénye. (2. kiad.) Budapest 1964., Móra K., 237 p., 8 t. (Nagy emberek élete.)

Várhelyi Sándor: A Makrancos hölgy meséje. Shakespeare szerelme és élete. Budapest 1985, Várhelyi S., 423 p., ill.

 

Shaw, Georg Bernard (1913 – 1984), angol író

Hegedűs Géza: G B Shaw világa. Bp 1970, Európa, 190 p. ill. (Írók világa.)

 

Shelley, Percy Bysshe (1792 – 1822), angol költő

Maurois, André: Költő a máglyán. (Ford. Szántó Rudolf.) Budapest [1935], Az Est-Lapok kiad. 320 p. (Pesti Napló könyvek.)

Tótfalusi István: Shellley világa. Budapest 1971, Európa, 235 p., ill. (Írók világa.)

 

Sík Sándor (1889 – 1963), költő, esztéta

A százgyökerű szív. Levelek, naplók, visszaemlékezések Sík Sándor hagyatékából. (Sajtó alá rend. Szabó János.) Budapest 1993, Magvető, 462 p.

Baróti Dezső: Sík Sándor. Budapest 1988, Szépirod. K., 290 p., [1] t. fol. (A múlt magyar tudósai.)

Rónay László: Sík Sándor. Budapest 2000, Balassi, 197 p. (Kortársaink.)

 

Simándy József (1916 – 1997), operaénekes

Simándy József: Bánk bán elmondja. Krónikás: Dalos László. (3. bőv. kiad.) Budapest 2001, AduPrint, 322 p. ill.

 

Simonyi József (1777 – 1837), ezredes

Ordas Iván: Simonyi óbester. Regényes beszámoló "a legvitézebb huszár" életéről. (Rajz. Bánfalvi Ákos) Budapest 1983, Móra K., 456 p., ill.

 

Sinatra, Frank (1915 – 1997), amerikai filmszínész

Bradányi Iván: A kék szemű gengszter: Frank Sinatra életrajza. Budapest 1991, Artemis. 214 p., 24 t. (Világsztárok életrajza.)

 

Sinclair, Upton (1878 – 1968), amerikai író

Sinclair, Upton: Amerikai előörs. (2. Kiad.) (Ford. Benamy Sándor.) Budapest 1947, Epocha – Csokonai, 176 p.

 

Singer, Isaac Bashevis (1904 – 1991), amerikai jiddis nyelvű író

Singer, Isaac Bashevis: Szerelem és száműzetés. [Visszaemlékezések.] (Ford. Mészáros György.) Budapest 1991, Gondolat, 395 p.

 

Sinka István (1897 – 1969), költő

Görömbei András: Sinka István. Budapest 1977, Szépirod. K., 187 p. (Kortársaink.)

Sinka István: Fekete bojtár vallomásai. [Önéletrajz.] (4. kiad.) Budapest – Debrecen 1989, Püski, 364 p.

 

Sisa Pista (1848 – 1911), betyár

Puskás Péter: Sisa Pista, az utolsó nógrádi betyár. [Salgótarján] 1997, Mikszáth, 221 p., ill.

 

Slachta Margit (1884 – 1974), apáca, politikus

Mona Ilona: Slachta Margit. [Budapest] 1997, Corvinus, 289 p., ill.

 

Smith, John (1580 – 1631), angol kapitány

Smith kapitány utazásai és cselekedetei. 1580-1631. (Vál., ford., bev., jegyz.: C. Cutean Éva.) Bukarest 1980, Kriterion, 321 p. 1 t. (Téka.)

 

Sokrates (i.e. 430 – 399), görög filozófus

Viz László: Szókratész utolsó levele. Budapest 1988, Viz p., 304 p.

 

Somlay Artúr (1889 – 1951), színész

Demeter Imre: Somlay Artúr. Budapest 1972, Szépirod. K., 258 p., ill. (Arcok és vallomások.)

 

Sosztakovics, Dmitij Dmitrievics (1906 – 1975), orosz zeneszerző

Sostakovics, Dmitrij Dmitrievics: Testamentum. (Dmitrij Sosztakovics emlékei Szolomon Volkov szerkesztésében.) Budapest 1997, Európa, 435 p., [16] t.

 

Spartacus (? – i.e. 71), római rabszolgavezér

Balázs Sándor: Reng a föld Itáliában. Spartacus élete és kora. [Életrajzi regény.] Budapest 1983, Móra K., 179 p., 8 t.

Fast, Howard: Spartacus. [Történelmi regény.] (Ford. Szentkuthy Miklós, utószó: Hegedűs Géza.) Budapest 1976, Kozmosz, 368 p.

Kovai Lőrinc: Halhatatlanok hegyén. [Történelmi regény.] Budapest 1975, Magvető, 711 p.

 

Spinoza, Baruch (1632 – 1677), holland filozófus

Vries, Theun de: Spinoza. (Ford. Várady-Brenner Mária.) Budapest 1987, Európa, 257 p. (Mérleg.)

 

Staël, Madame de (1766 – 1817), francia írónő

Lang, André: Szenvedélyes élet. (Madame sde Stael.) [Életrajzi regény.] (Ford. Gordon Etel.) Budapest 1966, Gondolat, 387 p., 8 t.

Zahn, Leopold: Asszony a császár ellen. Regény. (Ford. Dánielné Lengyel Laura.) Budapest [1941], Singer és Wolner, 284 p.

 

Stanley, Henry Morton (1841 – 1904), angol utazó

Jankó János: Stanley utazásai, kalandjai és felfedezései Afrikában. Budapest [191?], Athenaeum, 281 p., 1 t.

Stanley, Henry Morton, a nagy afrikai kutató önéletírása. (Átd. Sebestyén Károly.) Budapest 1912, Singer és Wolfner, 220 p.

Wassermann Jakob: Bula Matari. (Ford. Benedek Marcellné.) Budapest 1933, Utazási Könyvek Kiadó, 213 p., 10 t., 3 térk. (A világjárás hősei.)

 

Stein Aurél (1862 – 1943), orientalista

Halász Zoltán: Romvárosok a sivaragban. Stein Aurél belső-ázsiai utazásai. [Útleírás.] (2. kiad.) Budapest 1986, Móra K., 305 p., ill.

Stein Aurél: Ázsia halott szívében. Válogatott írások. (Vál., szerk., sajtó alá rend., utószó: Szörényi László, ford. Bendl Júlia, Halász Gyula.) Budapest 1986, Helikon, 454 p., 10 t.

 

Steiner, Rudolf (1861 – 1925), osztrák filozófus

Steiner, Rudolf: Életutam. (Ford. Dalmai Zoltán.) Budapest 1994, Genius [!M. Antropozófiai Társ.] 344 p.

 

Stendhal, (1783 – 1842), francia író

Harsányi Zoltán: Stendhal. Budapest 1967, Gondolat, 186 p. (Irodalomtörténeti kiskönyvtár 34.)

Zweig, Stefan: Stendhal. (Ford. László Ferenc.) Budapest 1998, Palatinus Kv., 111 p., [4] t.fol.

 

Stradivari, Antonio (1644 v. 1648 – 1737), olasz hegedűkészítő

Szántó György: Stradivari. Regény Kolozsvár (1934), Szépmíves Céh. 260 p.

 

Strauss család

Gál György Sándor: Mesél a bécsi erdő. A keringő és a Strauss-család regénye. (5. kiad.) Budapest 1978, Zeneműkiadó, 573 p.

Ingenheim, Marieluise von: A Strauss család. (Ford. Szántó Tamás). Debrecen 2001, Aquila, 313 p.

 

Strauss, Johann (Sohn.) (1825 – 1899), osztrák zeneszerző

Jakob, H. E. A: régi Bécs. Johnn Strauss regényes élete. (Ford. Berend Miklósné.) Budapest 1939, Grill K., 323 p.

Prawy, Marcel: Johann Strauss. (Ford. Reviczky Katalin.) Budapest 2000, Rózsavölgyi, 224 p., ill.

 

Strauss, Richard (1864 – 1949), német zeneszerző

Batta András: Richard Strauss. Budapest 1984, Gondolat, 298 p., ill. (Szemtől szemben.)

 

Stravinsky, Igor (1882 – 1971), orosz zeneszerző

Fodor András: Igor Sztravinszkij. Budapest 1976, Gondolat, 323 p., ill. (Szemtől szemben.)

 

Strindberg, August (1849 – 1912), svéd író

Enquist, Per Olov: Strindberg: Életjáték. [Regény.] (Ford. Kúnos László.) Budapest 1987, Európa, 253 p. (Modern könyvtár. P. 557.)

Strindberg, Ágost [August]: Egyedül. Egy lélek fejlődése. [Önéletrajzi regény.] (Ford. Mikes Lajos) Budapest 1996, Új Mandátum, 122 p., 6 t.

Strindberg, August: Egy lélek fejlődése. 2. A forrongás évei. (Ford. Mikes Lajos.) Budapest 1919, Dick, 261 p.

Strindberg, August: Egy lélek fejlődése. 3. A vörös szobában. (2. kiad) (Ford. Mikes Lajos. Budapest 1920, Dick, 143 p.

Strindberg, August: Egy lélek fejlődése. 4. A szerző. (Ford. Mikes Lajos.) Budapest 1920, Dick, 180 p.

Strindberg, August: Egy lélek fejlődése. 5. Vallomások. (4. átd. kiad.) (Ford. Mikes Lajos.) Budapest 1925, Dick, 371 p.

Strindberg, August: Egy lélek fejlődése. 6. El egymástól! A karanténmester második elbeszélése. (Ford. Mikes Lajos.) Budapest 1920, Dick, 167 p.

Strindberg, August: Egy lélek fejlődése. 7. Inferno. (Ford. Mikes Lajos.) Budapest 1921, Dick, 219 p.

Strindberg, August: Egy lélek fejlődése. 8. Legendák. (Ford. Mikes Lajos.) Budapest 1922, Dick, 207 p.

 

Sulla, Lucius Cornelius (i.e. 138 k. – 78), római hadvezér

McCullough, Colleen: Fortuna kegyeltjei. [Regény.] (Ford. Szántó Judit.) Budapest 1996, Európa, 1-2 köt.

McCullough, Colleen: Fűkoszorú. [Regény.] (Ford. Szántó Judit). Budapest 2000, Európa, 1-2 köt., ill.

 

Sulyok Dezső (1897 – 1965), ügyvéd, politikus

Szerencsés Károly: A nemzeti demokráciáért. (Sulyok Dezső, 1897-1997.) Pápa 1997, Önkormányzat, 351 p., ill.

 

 

További lexikonok a Változó Világban

Változó Világ Enciklopédia

A Tudás 365+1 Napja

Az Év 361+1 napja

Élvezetek Lexikonja

Görög istenek

Interjúk

A Számok Enciklopédiája

Az Új Szavak Lexikonja

Facebook Enciklopédia

Hasznos tudnivalók

Üzleti Enciklopédia

Cégmutató

Tudásterek a Változó Világban

Innovációs Tér + Lexikon

Európai Tér + Enciklopédia

Budapesti Tér + Lexikon

Idős Tér + Lexikon

Fogyasztói Tér + Enciklopédia

Gasztronómiai Tér + Lexikon

Kisebbségi Tér

 

 

 

 

1949

1970

1980

2008

Az év könyve

 

 

 

 

X

Hirdetés X

 

 

 

 

 

 

ÉLETRAJZOK

 

X

Hirdetés X

 

– ...Ha a háború véget ért, talán hasznára lehetünk a világnak.

– Valóban azt gondolják, hogy akkor hallgatni fognak magukra?

– Ha nem: tovább várunk. Átadjuk a fejünkben őrzött könyveket gyermekeinknek, s majd ők várnak tovább... De nem kényszeríthetjük az embereket arra, hogy meghallgassanak. Maguknak kell rájönniük, ha majd egyszer elkezdenek gondolkodni, s kérdéseket tesznek fel: miért is robbant fel a világ alattuk? Egyszer csak eljön az ideje.

– Hányan vannak maguk?

– Sok ezren az elhagyott utak és sínek mentén....

Folytatás 

Figyeld a Változó Világ Mozgalom blogját !

Pályázatok

A tudás hatalom – Egy kompetens világért

Változó Világ könyvírási pályázat

Az én napom a Változó Világban

Az én helyem a Változó Világban

Az én lapom a Változó Világban

Olvasni öröm – Egy olvasó világért

Tudni, tenni, emberhittel – Egy jobb világért

Jót jól – Egy etikus világért

Légy hős!

Új Kert – Egy boldogabb világért

Az Európai Unió a Változó Világban

A 20. század elszámoltatása

Változó Világ Közösségi Tér

Első lépés: regisztrálj!

Második lépés:

foglald el saját birtokodat!

Harmadik lépés:

ismerd meg birtokodat!

 

X

Hirdetés X

 

 

 

  

  

VÁLTOZÓ VILÁG

1995 óta

ÚTMUTATÓ

1991 óta

TREND-VÁLTÓ

1992 óta

ÉRTÉK-REND

1992 óta

MOST, VALAMIKOR

Az idők kezdete óta

EMBERHIT

ÉLETÚTMUTATÓ

Változó Világ Mozgalom

 

 

  

 

CHANGING WORLD | LE MONDE CHANGEANT | СВЕТЪТ В ПРОМЯНА

Flag Counter

2010. június 20-én telepítve.

  

Kezdő oldal

Olvasószolgálat

Médiaajánlat

Impresszum

Parvis

Teszteld internetkapcsolatod sebességét!

 

 

Változó Világ, 2023