VÁLTOZÓ VILÁG

1995 óta

ÚTMUTATÓ

1991 óta

TREND-VÁLTÓ

1992 óta

ÉRTÉK-REND

1992 óta

MOST, VALAMIKOR

Az idők kezdete óta

EMBERHIT

ÉLETÚTMUTATÓ

Változó Világ Mozgalom

 

A mai nap, részletesen  

Támogatásod?

Számít!

 

Életrajzok

Ajánló bibliográfia: valaha élt emberek felelevenednek

Történelem | Jog | Életmód | Földrajz | Kultúra | Egészség | Gazdaság | Politika | Mesterségek | Tudományok

 

Egyéni keresés

 

Az a nagyszerű az emberben, hogy soha nem veszíti el a bátorságát és a kedvét; újra és újra kezdi, mert tudja, hogy fontos és érdemes újrakezdenie.

Ray Bradbury amerikai író (1920–2012)

A világ bölcsessége :: A népek bölcsessége :: A világ bölcselői

ÉLETRAJZOK

 Valóságos, már nem élő magyar és külföldi személyekről szóló életrajzi művek ajánló bibliográfiája

J

  

A

B

C

CS

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

SZ

T

U

V

Z

 

 

Felfedezett új életrajzi regényt?

Kérjük, jelezze!

Például: itt

 

Az olvasás

A könyvek

Mutasd meg könyvtáradat...

A közkönyvtárak

A szakkönyvtárak

Az iskolakönyvtárak

Könyvesboltok

Könyvszigetek

Könyvesfalu

 

Beszélgetések az Új Kertben

Kompetencia

Kreativitás

Tehetség

Boldogság

 

A  VÁLTOZÓ VILÁG

köteteinek nagy része megvásárolható az ország két legnagyobb könyvkereskedőjénél online, ingyenes átvétellel az általad kiválasztott könyvesboltban vagy házhozszállítással.

Libri

 

Líra

A kiadónál az összes cím is megrendelhető, akár személyre szabott változatban. Hála a digitális nyomtatásnak, az éppen elfogyott címek is kaphatók rövid határidővel.

Kiadó

 

James, Henry (1843 – 1916), angol író

Sarbu Aladár: Henry James világa. Budapest 1979, Európa, 269 p., ill. (Írók világa.)

 

János Pál, I. (1912 – 1978), pápa

Yallop, David A.: Isten nevében? I. János Pál pápa rejtélyes halála. A tények és ami mögöttük van. Budapest 1995, M. Könyvklub, 391, [2] p.

 

János, I., Vak (1296 – 1346), cseh király, német-római császár

Danek, Oldřich: A király megfut a csatából. [Történelmi regény.] (Ford. Hubik István.) Budapest – Bratislava, 1970, Európa – Madách Kiadó, 565 p.

 

János, III. Sobieski (1629 – 1696), lengyel király

Boy-Zelenski, Tadeusz: Felség és feleség. [Életrajzi regény.] (Ford. Sebők Éva, bev. Kovács Endre.) Budapest 1969, Európa, 324 p. (Századok – emmberek.)

 

János, Keresztes, Szent (1542 – 1591), spanyol szerzetes, egyháztanító

Klemm Nándor: Szenvedni érted. Keresztes Szent János életrajza. (1542-1591) Budapest 1994, Márton Á. K. 166 p.

 

János, Szapolyai, I. (1487 – 1540), király (1526 – 1540)

Krúdy Gyula: A festett király. [Történelmi regény.] (Utószó: Szabó Ede.) Budapest 1968, Szépirod. K., 208 p. (Olcsó könyvtár.)

 

Janus Pannonius (1434 – 1472), költő, püspök

Huszti József: Janus Pannonius. Pécs 1931, Janus Pannonius Társaság, 448 p.

Karliczky Margit: Janus Pannonius. [Életrajzi regény.] Budapest 1969, Móra K., 267 p., 8 t. (Nagy emberek élete.)

 

Jászai Mari (1850 – 1926), színésznő

Földes Anna: Így élt Jászai Mari. Budapest 1981, Móra K., 202 p., ill. (Így élt...)

Földes Anna: Jászai Mari és a magyar színészet. Budapest 1983, Magvető, 471 p.

Jászai Mari emlékiratai. (Utószó: Lukácsy Sándor.) Budapest 1994, M. Könyvklub, 243 p. (Klub klasszikusok.)

Péchy Blanka: Jászai Mari. [Életrajz.] (3. átd. kiad.) Budapest 1971, Magvető, 520 p., 17 t.

 

Jaulusz Erzsébet (1883 – 1971)

Füst Milán rejtélyes múzsája. (Sajtó alá rend. Petrányi Ilona.) Budapest 1995, Fekete Sas, 398 p., [16] t.

 

Jaurès, Jean (1859 – 1914), francia politikus, történész

Jemnitz János: Jaurès. Budapest 1970, Szépirod. K., 215 p. (Életek és korok [12.])

 

Jávor Pál (1902 – 1959), színész

Jávor Pál: Egy színész elmondja. Budapest 1989, Szépirod. K., 146 p., ill. (Egyéniség és alkotás.)

 

Jedlik Ányos (1800 – 1895), mérnök, feltaláló

Horváth Árpád: A dinamó regénye. Jedlik Ányos életútja. [Budapest 1944], 276 p., 8 t.

Horváth Árpád: A megkésett világhír. (Repr. kiad.) Nyíregyháza 1995, 221 p.

Horváth Árpád: Jedlik Ányos. Budapest 1974, Szépirod. K., 194 p., 1 t. (A múlt magyar tudósai.)

 

Jelky András (1731 – 1783), utazó, emlékiratíró

Hevesi Lajos: Jelky András kalandjai. Budapest 1990, Göncöl, 292 p.

Solymos Ede: Ki volt Jelky András? Baja 1983, Petőfi ny., 66 p., ill. (A bajai Türr István Múzeum kiadványai 25.)

 

Jeszenyin, Szergej Alekszandrovics (1895 – 1925), orosz költő

Találkozások Jeszenyinnel. (Ford. Bán Péter, Gellért György, Cs. Varga István.) Budapest 1981, Európa, 287 p., 8 t. (Emlékezések.)

Varga István: Jeszenyin világa. Budapest 1986, Európa, 347 p., ill. (Írók világa.)

 

Jézus (i.e 7/4 – i.u. 30/32)

Douglas, Lloyd Cassel: „És köntösömre sorsot vetettek” (Ford. Fükő József.) (5. kiad.) Budapest 1988, Ref. Zsinati Iroda, 739 p.

Graves, Robert: Jézus király. [Regény] (Ford. Terényi István. 4. kiad. a szerző utószavával.) Budapest 1990 Gondolat, 580 p.

Kodolányi János: Én vagyok. [Életrajzi regény.] (2. kiad.) (Utószó Csürös Miklós.) Budapest 1984, Magvető, 715 p.

Ludwig, Emil: Az ember fia. [Történelmi regény.] (Ford. Benedek Marcell, ill. Rembrandt.) Budapest [1928 után.], Dante, 214 p. 15 t.

Mauriac, François: Jézus élete. (Ford. Révay József) Budapest 1990, Harang, 206 p.

Papini, Giovanni: Krisztus története. (Ford. Révay József, 13. kiad., Albrecht Dürer metszeteivel.) Budapest 1944, Atheneum. 572 p., 12 t.

 

Johanna, I. (1326 – 1382), nápolyi királynő

Passuth László: Nápolyi Johanna. [Történelmi regény.] (4. kiad.) Budapest 1980, Szépirod. K., 613 p.

 

Johanna, Őrült (1472 – 1555), Kasztília és Aragónia királynője

Prawdin, M.: Őrült Johanna. [Történeti regény] (Bev. tanulmány Balla Antal.) Budapest [1939], Dante, 255 p., 6 t. (Korok és hősök regényei.)

 

Johanna, Szent (1412 – 1431), francia nemzeti hősnő

Erdődy János: Ezüstpáncélos Johanna. Jeanne d’Arc élete. [Regény.] Budapest 1964, Móra, 222 p., 8 t., térk. (Nagy emberek élete)

France, Anatole: Jeanne d'Arc élete. (Ford. Görög Lívia. 2. kiad.) Budapest 1984, Európa, 671 p. (Századok, emberek.)

Pernoud, Régine: Jeanne d'Arc. Ön- és tanúvallomások. (Ford. Nyáry Buttler Ilona.) Budapest 1991, Ecclesia, 297 p., ill., térk.

Sackville-West, V.: Szent Johanna. (Ford. Szerb Antal.) Budapest 1937, Athenaeum, 334 p.

Sepet, Marius: Csoda Franciaországban. [Jeanne d’Arc.] (Ford. Horváth Zoltán.) Budapest 1942, Barkóczy, 328 p., 3 t.

Twain, Mark: Jeanne d'Arc. [Regény.] (Ford. Viktor János, utószó Szász Imre.) Budapest 1997, Merényi, 271 p. (Bestseller sorozat.)

 

Jókai Mór (1825 – 1904), író

"...őrültek házába akartatok záratni". Jókai Mór kiadatlan levelei és Feszty Árpádné Jókai Róza visszaemlékezései. (Sajtó alá rend., jegyz.: F. Almási Éva.) Budapest 2001, Enciklopédia, 267 p., ill.

Jókai Mór: Életemből. Igaz történetek, örök emlékek, humor, útleírás. (Utószó, sajtó alá rend.: Gángó Gábor.) Budapest 1997, Unikornis, 1-2 köt., ill.

Jókai Mór: Emléksorok 1848-1849-ből. Egy bujdosó naplója. (Utószó, sajtó alá rend.: Egyed Ilona.) Budapest 1994, Unikornis, 247 p., ill. (Jókai Mór munkái 37.)

Kis Péter Pál: Édesanyja szemefénye. Regény. Budapest 1991, Háttér, 144 p.

Lengyel Dénes: Így élt Jókai Mór. (Életrajz.) Budapest 1975, Móra K., 200 p., ill. (Így élt…)

Mikszáth Kálmán: Jókai Mór élete és kora. (Sajtó alá rend. Gángó Gábor.) Budapest [1997], Unikornis, 1-2. köt.

Nagy Miklós: Jókai Mór alkotásai és vallomásai tükrében. Budapest 1975, Szépirod. K., 261 p., ill. (Arcok és vallomások.)

Nagy Miklós: Jókai Mór. Budapest 1999, Korona, 163 p. (Klasszikusaink.)

Szini Gyula: Jókai. Egy élet regénye. [Budapest 1928], Genius, 235 p. (Emberek, életek, szerelmek.)

 

Jolánta, Árpád-házi (121? – 125?), magyar királyné

Brachfeld F. Olivér: Árpád-házi Jolánta, Aragónia királynéja. (Szerk. Zsoldos Sándor, ford. Csikós Margit.) (2. jav. kiad.) Szeged 1994, [JATE.], 99 p.

 

Josephus Flavius (37/38 – 94/100), zsidó történetíró

Feuchtwanger, Lion: A zsidó háború. [Regénytrilógia] (Ford. Terényi István, versford. Szabó Ede.) Szeged 1997, Szukits, 1-3 köt.

Iosephus Flavius: A zsidó háború. (Josephus Flavius önéletrajzával. (Ford. Révay József. 6. kiad.) Budapest 1999, Talentum, 623 p.

 

Jósika Júlia (1813 – 1893), írónő

Kertész Erzsébet: Csipkebolt Brüsszelben. Jósika Júlia életregénye. (2. kiad.) (Rajz: Kondor Lajos.).) Budapest 1982, Móra K., 267 p.

 

Jósika Miklós (1794 – 1865), író, politikus

Dézsi Lajos: Báró Jósika Miklós. 1794-1865. Budapest 1916, Magyar Tört. Társ., 451 p. (Magyar történeti életrajzok 32.)

Jósika Miklós: „Idegen, de szabad hazában.” (Vál., szöveggond., jegyz.: Deák Ágnes, összeáll., bev.: Kokas Károly, Szajbély Mihály.) Budapest 1988, Szépirod. K., 844 p., [52] t.

Jósika Miklós: Emlékirat. (Szerk., utószó, jegyz.: Győri János.) Budapest 1977, M. Helikon, 456 p.

 

Joyce, James (1882 – 1941), ír író

Joyce, James: Ifjúkori önarckép. [Regény.] (Ford., utószó: Szobotka Tibor.) Budapest 1982, Szépirod. k., 350 p.

 

József Attila (Budapest, 1905. április 11. – Balatonszárszó, 1937. december 3.): költő, a forradalmi líra világviszonylatban is kiemelkedő alakja.   M. Életrajzi Lexikon

Balogh László: József Attila. (3. kiad.) Budapest 1980, Gondolat, 223 p., 12 t. (Nagy magyar írók.)

Fodor András: Így élt József Attila. Budapest 1980, Móra K., 217 p., ill. (Így élt...)

Gyertyán Ervin: József Attila alkotásai és vallomásai tükrében. (4. kiad.) Budapest 1986, Szépirod. K., 178 p., ill. (Arcok és vallomások.)

Illyés Gyuláné: József Attila utolsó hónapjairól. (2. kiad.) Budapest 1988, Szépirod. K., 167 p.

József Jolán: József Attila élete. Budapest 1999, Makai Á., 299 p., [20] t. fol.

Szántó Judit: Napló és visszaemlékezés. (2. jav., bőv. kiad.) (Sajtó alá rend. Murányi Gábor.) Budapest 1997, Argumentum, 261 p., [16] t.

Vágó Márta: József Attila. [Naplójegyzetek.] (2. kiad.) (Sajtó alá rend. Takács Márta, utószó és jegyz.: Fehér Erzsébet.) Budapest 1978, Szépirod. K., 465 p., [1] t. lev.

Valachi Anna: József Attila. Budapest 1999, Elektra Kiadóház, 183 p., ill. (Élet-kép sorozat.)

 

József nádor (1776 – 1847), főherceg, nádor

[Lestyán Sándor]: József nádor. Egy alkotó élet írásban és képben. 1776-1847. Budapest 1943, Posner ny., 78 p., 6 t.

Ortutay István: József főherceg élete. Szeged 1914, Engel ny., 220 p., 17 t.

 

József, II. (1741 – 1790), német-római császár, magyar király (1780 – 1790)

Barta János: A nevezetes tollvonás. II. József visszavonja rendeleteit. Budapest 1978, Szépirod. K., 143 p., 8 t. (Sorsdöntő történelmi napok 4.)

Fejtő Ferenc: II. József. (Ford. Osvát Anna.) Budapest 1997, Atlantisz, 403 p. (Circus Maximus.)

Molitor Ferenc: II. József, a császári Don Quijote. Mozaikkockák valósághű arcképéhez. Budapest 1987, Gondolat, 414 p.

Padover S. K.: II. József a császár-forradalmár. 1741-1790. (Ford. Vas István.) Budapest 1943, Cserépfalvi, 432 p. (Nagy idők – nagy emberek.)

 

József, Szent (i.e. I. sz. vége – i.u. I. sz. eleje)

Dobraczynski, Jan: József, az ács. Bibliai regény. (Ford., jegyz., utószó: Balássy Péter, a rajz Boromissza Zsolt). Budapest 1990, Ecclesia, 309 p., ill.

 

Judás (I. sz.)

Lanza del Vasto, [Joseph Jean]: Judás. Regény. (Bev. Jacques Maritain, ford., utószó: Vasadi Péter.) Budapest 1983, Ecdclesia, 236 p.

 

Judson, Adoniram (1788 – 1850), amerikai misszionárius

Judson, Edward: Judson Adoniram élete. Hátsó-India apostola. (Ford. Steiner István, ill. Steiner István.) Budapest 1994, Baptista K. 189 p., ill.

 

Juhász Gyula (1883 – 1937), költő

Borbély Sándor: Juhász Gyula. Budapest 1983, Gondolat, 317 p., 8 t. (Nagy magyar írók.)

Borbély Sándor: Tükörkép Juhász Gyuláról. Budapest 1999, Gladiátor, 229 p.

Juhász Gyula, 1883-1937. [Emlékezések, dokumentumok.] (Szerk., kísérő szöveg, jegyz.: Paku Imre.) Budapest 1962, Magvető, 733 p.

Péter László: Így élt Juhász Gyula. [Életrajz.] (2. kiad.) Budapest 1983, Móra K., 218 p., ill.

 

Julianus (1200 k. – 1238 után), domonkos szerzetes

Kodolányi János: Julianus barát. (9. kiad.) Budapest 1980, Magvető, 854 p.

 

Julianus, Aposztata (331 – 363), római császár

Határ Győző: Köpönyeg sors. Iulianosz ifjúsága. Lélekrajzi regény. A nagyságos elköltözettek lelkei éteri beszélgetéseiből kiszűrte, a Megváltó és halhatatlan isteneknek odefenn és tinéktek itt alant elébocsátja epitomátora --. London 1985, Aurora, 621 p.

Révay József: Elhagytál Helios. [Történelmi regény.] Budapest 1966, Szépirod. K., 599 p.

Vidal, Gore: Julianus. [Történeti regény.] (Ford. Róna Ilona.) Budapest 1969, Gondolat, 593 p.

 

Jung, Carl Gustav (1875 – 1961), svájci pszichiáter

Jung, Carl Gustav: Emlékek, álmok, gondolatok. (Ford. Kovács Vera.) Budapest 1997, Európa, 479 p.

McLynn, Frank: C. G. Jung élete és munkássága. (Ford. Béresi Csilla.) Budapest 1998, Kossuth, 1-2. köt.

 

Jurisich Miklós (1490 – 1544), várkapitány, királyi tanácsos

Hunyady József: Az égig érő vár. Kőszeg 1532. [Történelmi regény.] Budapest 1982, Athenaeum, 478 p.

 

Justinianus (482 – 565), bizánci császár

Hegedűs Géza: Bordélyház Bizáncban. Budapest 1987, Népszava, 102 p., 16 t. (Kulcs könyvek.)

Kovács István: Ha feltámad a Kelet… (Ill. Vágréti Éva.) Budapest 1990, M. Világ, 252 p. ill.

Prokopios: Titkos történet. (Ford., utószó, jegyz.: Kapitánffy István.) Budapest 1984, Helikon, 217 p.

 

 

További lexikonok a Változó Világban

Változó Világ Enciklopédia

A Tudás 365+1 Napja

Az Év 361+1 napja

Élvezetek Lexikonja

Görög istenek

Interjúk

A Számok Enciklopédiája

Az Új Szavak Lexikonja

Facebook Enciklopédia

Hasznos tudnivalók

Üzleti Enciklopédia

Cégmutató

Tudásterek a Változó Világban

Innovációs Tér + Lexikon

Európai Tér + Enciklopédia

Budapesti Tér + Lexikon

Idős Tér + Lexikon

Fogyasztói Tér + Enciklopédia

Gasztronómiai Tér + Lexikon

Kisebbségi Tér

 

 

 

 

1949

1970

1980

2008

Az év könyve

 

 

 

 

X

Hirdetés X

 

 

 

 

 

 

ÉLETRAJZOK

 

X

Hirdetés X

 

– ...Ha a háború véget ért, talán hasznára lehetünk a világnak.

– Valóban azt gondolják, hogy akkor hallgatni fognak magukra?

– Ha nem: tovább várunk. Átadjuk a fejünkben őrzött könyveket gyermekeinknek, s majd ők várnak tovább... De nem kényszeríthetjük az embereket arra, hogy meghallgassanak. Maguknak kell rájönniük, ha majd egyszer elkezdenek gondolkodni, s kérdéseket tesznek fel: miért is robbant fel a világ alattuk? Egyszer csak eljön az ideje.

– Hányan vannak maguk?

– Sok ezren az elhagyott utak és sínek mentén....

Folytatás 

Figyeld a Változó Világ Mozgalom blogját !

Pályázatok

A tudás hatalom – Egy kompetens világért

Változó Világ könyvírási pályázat

Az én napom a Változó Világban

Az én helyem a Változó Világban

Az én lapom a Változó Világban

Olvasni öröm – Egy olvasó világért

Tudni, tenni, emberhittel – Egy jobb világért

Jót jól – Egy etikus világért

Légy hős!

Új Kert – Egy boldogabb világért

Az Európai Unió a Változó Világban

A 20. század elszámoltatása

Változó Világ Közösségi Tér

Első lépés: regisztrálj!

Második lépés:

foglald el saját birtokodat!

Harmadik lépés:

ismerd meg birtokodat!

 

X

Hirdetés X

 

 

 

  

  

VÁLTOZÓ VILÁG

1995 óta

ÚTMUTATÓ

1991 óta

TREND-VÁLTÓ

1992 óta

ÉRTÉK-REND

1992 óta

MOST, VALAMIKOR

Az idők kezdete óta

EMBERHIT

ÉLETÚTMUTATÓ

Változó Világ Mozgalom

 

 

  

 

CHANGING WORLD | LE MONDE CHANGEANT | СВЕТЪТ В ПРОМЯНА

Flag Counter

2010. június 20-én telepítve.

  

Kezdő oldal

Olvasószolgálat

Médiaajánlat

Impresszum

Parvis

Teszteld internetkapcsolatod sebességét!

 

 

Változó Világ, 2023